หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  เขียนโปรแกรมภาษาจาวา
1.โ...

2023-09-12 11:40:28
  ต้องลอง debug ดูเองครับ
ไล่...

2023-06-08 18:03:06
  ร้านค้าแห่งหนึ่ง จะต้องน...
2021-09-21 08:47:08
  จงเขียนโปรแกรมดำเนินการ...
2021-05-07 15:06:11
  จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำน...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพื่อทำการเรียนกา...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเหลื่อแค่ตัดสต๊อก...
2020-05-31 21:49:43
  Homework comment
  เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า...
2022-02-24 10:45:17
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  Article comment
  เท่าที่อ่าน error คือพื้นที่...
2022-03-23 13:56:48
  เรียน สอบถามปัญหา กับ อ.คร...
2022-01-24 17:39:49
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
 
โปรแกรมการคำนวณค่าลงทะเบียน (อ่าน 7,778)
ศุภกิจ ทองดี (9'M)
นำเสนอโดย 9M / webmaster@sourcecode.in.th  
: ดาว์นโหลดไฟล์เฉลย (ดาว์นโหลด 585 ครั้ง)


- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
Freelanceรับพัฒนาโปรแกรม และเว็บ โดย 9'M 
โปรแกรมการคำนวณค่าลงทะเบียน

คำชี้แจง

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำมุมการบ้าน ขึ้นมาไม่ใช่เพียงเพื่อมีการบ้านส่งอาจารย์ หรือมีงานส่งวิชา แต่เป็นเพียงแนวทางสำหรับผู้เริ่มต้นได้นำข้อมูลไปศึกษาต่อด้วยตนเองต่อไปได้
 2. เฉลยที่มี อาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นเพียงแค่แนวทางให้ศึกษาเพียงเท่านั้น
 3. การพิจารณาโจทย์ว่าจะทำเฉลยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ความพอใจและเวลาว่างของกระผม 9'M (นายเอ็ม) ไม่ได้นำความเร่งรีบของการส่งงานหรือเหตุผลอื่นใดมาพิจารณา

คำแนะนำ

 1. เฉลยที่ได้ไป ควรนำไปทดสอบ อาจเขียนโปรแกรมตามเฉลย ศึกษาทำความเข้าใจการทำงาน
 2. ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง อาจเปิดเฉลยควบคู่ จนจดจำคำสั่งและเข้าใจการทำงานได้ดี
 3. การเขียนโปรแกรมเป็นทักษะ และความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นการฝึกเขียนบ่อยๆ เรียนรู้คำสั่งใหม่ๆ พบเจอปัญหาใหม่และแก้ไข เป็นการเพิ่มพูนทักษะ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นยิ่งทำให้ผู้สอน เกิดความชำนาญในการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

โจทย์ นำมาจาก http://www.sourcecode.in.th/wbread.php?no=3421

เขียนโปรแกรมการคำนวณค่าลงทะเบียน โดยมีการรับข้อมูลจำนวนนักศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา และจำนวนวิชาที่ลงทะเบียน จากนั้นวนลูปรับข้อมูลของวิชาที่ลงทะเบียน ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา รหัสวิชา และหน่วยกิต จากนั้นคำนวณค่าลงทะเบียนโดยคิด หน่วยกิตละ 300 บาท
และแสดงผลการคำนวณทางจอภาพ ว่าค่าลงทะเบียนที่ต้องจ่าย เท่าไหร่และลงทะเบียนกี่หน่วยกิตของนักศึกษาแต่ละคน

ขั้นตอนการทำงาน

1. รับจำนวนนักศึกษา
2. วนลูปตาม จำนวนนักศึกษา
2.1 รับรหัสนักศึกษา
2.2 รับชื่อ
2.3 รับจำนวนวิชา
2.4 วนลูปตาม จำนวนวิชา
2.4.1 รับชื่อวิชา
2.4.2 รับรหัสวิชา
2.4.3 รับหน่วยกิต
2.4.4 นับจำนวนหน่วยกิต
2.5 คำนวณค่าลงทะเบียน = จำนวนหน่วยกิต*300
2.6 แสดงผลการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละคน

/**
 * @Auther: Mr.Suppakit Thongdee
 * @Website: www.sourcecode.in.th
 * Aug 13, 2013
 */
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

class Course{
	public String name ="";
	public String code ="";
	public int unit =0;
}

class Student{
	
	public String code="";
	public String name="";
	public ArrayList<Course> course = new ArrayList<Course>();
	
	
};

public class StudentRegister {
	
	public static Student student;
	public static Course course;

	public static void main(String[] args) {
		
		System.out.println("=====โปรแกรมการคำนวณค่าลงทะเบียน====");
		Scanner in = new Scanner(System.in); 
	  System.out.printf("ระบุจำนวนนักศึกษา: ");
	  int i = in.nextInt();
	  
	  ArrayList<Student> allStudent = new ArrayList<Student>();
	  
	  for(int j=1; j<=i;j++){
	  	
	  	student = new Student();
	  	
	  	System.out.printf("ระบุรหัสนักศึกษา คนที่("+j+"): ");
	  	String code = in.next();
	  	
	  	System.out.printf("ระบุชื่อนักศึกษา คนที่("+j+"): ");
	  	String name = in.next();
	  
	  	
	  	student.code = code;
	  	student.name = name;
	  	
	  	
	  	System.out.printf("ระบุจำนวนวิชา: ");
		  int course_num = in.nextInt();

		  for(int k=1;k<=course_num;k++){
		  	System.out.printf("ระบุชื่อวิชา ที่"+k+": ");
		  	String coursename = in.next();
		  	System.out.printf("ระบุรหัสวิชา ที่"+k+": ");
		  	String coursecode = in.next();
		  	System.out.printf("ระบุหน่วยกิตของวิชา ที่ี่"+k+": ");
		  	int courseunit = in.nextInt();
		  			  			  	
		  	//Course course = new Course();
		  	course = new Course();
		  	course.name = coursename;
		  	course.code = coursecode;
		  	course.unit = courseunit;
		  
		  	student.course.add(course);
		  	
		  }
		  
		  System.out.println("-----------------------------");
		  
		  allStudent.add(student);
		  
	  }
	  
	  
	  //Summary report	  
	  System.out.println("====สรุปผลการลงทะเบียน==============");
	  for( Student student : allStudent){
	  	System.out.println("รหัสนักศึกษา:"+student.code
                +"\tชื่อนักศึกษา:"+student.name);
	  	int unit_total = 0;
	  	for(Course course : student.course ){
	  		System.out.println("\tชื่อวิชา:"+course.name
                +"\tรหัสวิชา:"+course.code
                +"\tจำนวนหน่วยกิต:"+course.unit);
	  		unit_total = unit_total+ course.unit;
	  	}
	  	System.out.println("\tหน่วยกิตรวม:"+unit_total
                +"\tคิดเป็นเงิน"+unit_total*300);
	  		
	  }
	  
	  
	  

	}

}

ScreenShot

: ดาว์นโหลดไฟล์เฉลย (ดาว์นโหลด 585 ครั้ง)
 

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -


184.22.139.186 ความคิดเห็น #478 (จาก IP: 184.22.139.186)
จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลองทำดูตรงส่วนสรุปผลการลงทะเบียนเรียน
ช่องรหัสนิสิต กับชื่อไม่ขึ้นครับ แต่ข้อมูลอื่นขึนหมดอยากรู้ว่าควรแก้ยังไงดีครับ
จากคุณ : ณัฐพล / hadisnatthapol05@gmail.com [2021-03-22 01:22:39]

184.22.139.186 ความคิดเห็น #479 (จาก IP: 184.22.139.186)
จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลองทำดูตรงส่วนสรุปผลการลงทะเบียนเรียน
ช่องรหัสนิสิต กับชื่อไม่ขึ้นครับ แต่ข้อมูลอื่นขึนหมดอยากรู้ว่าควรแก้ยังไงดีครับ
จากคุณ : ณัฐพล / hadisnatthapol05@gmail.com [2021-03-22 01:22:39]
สอบถาม
 • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
 • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

 
 
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
อัตราค่าโฆษณา
 
บทความที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า เพื่อใช้โปรแกรม Edit Plus ในการพัฒนางาน Java

กรณีศึกษา การพัฒนา ระบบห้องสมุด (Library Case Study) ด้วย IBM WebSphere Studio

รูปแบบที่ควรเป็น ในการเขียนโคดภาษา Java

การติดตั้งและใช้งาน J2ME
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++ Tutorial
Java Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th