หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  เขียนโปรแกรมภาษาจาวา
1.โ...

2023-09-12 11:40:28
  ต้องลอง debug ดูเองครับ
ไล่...

2023-06-08 18:03:06
  ร้านค้าแห่งหนึ่ง จะต้องน...
2021-09-21 08:47:08
  จงเขียนโปรแกรมดำเนินการ...
2021-05-07 15:06:11
  จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำน...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพื่อทำการเรียนกา...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเหลื่อแค่ตัดสต๊อก...
2020-05-31 21:49:43
  Homework comment
  20...
2024-07-04 09:01:40
  20...
2024-07-04 08:59:48
  20...
2024-07-04 06:38:20
  เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า...
2022-02-24 10:45:17
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  Article comment
  หมายเลข TCP/IP port สำหรับ FTP server แล...
2024-07-12 09:31:12
  20...
2024-07-04 06:37:32
  เท่าที่อ่าน error คือพื้นที่...
2022-03-23 13:56:48
  เรียน สอบถามปัญหา กับ อ.คร...
2022-01-24 17:39:49
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  9Mcode comment

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
 
โปรแกรมทอนเงิน (อ่าน 22,253)
ศุภกิจ ทองดี (9'M)
นำเสนอโดย 9M / webmaster@sourcecode.in.th  
: ดาว์นโหลดไฟล์เฉลย (ดาว์นโหลด 1,361 ครั้ง)


- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
Freelanceรับพัฒนาโปรแกรม และเว็บ โดย 9'M 
โปรแกรมทอนเงิน

คำชี้แจง

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำมุมการบ้าน ขึ้นมาไม่ใช่เพียงเพื่อมีการบ้านส่งอาจารย์ หรือมีงานส่งวิชา แต่เป็นเพียงแนวทางสำหรับผู้เริ่มต้นได้นำข้อมูลไปศึกษาต่อด้วยตนเองต่อไปได้
 2. เฉลยที่มี อาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นเพียงแค่แนวทางให้ศึกษาเพียงเท่านั้น
 3. การพิจารณาโจทย์ว่าจะทำเฉลยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ความพอใจและเวลาว่างของกระผม 9'M (นายเอ็ม) ไม่ได้นำความเร่งรีบของการส่งงานหรือเหตุผลอื่นใดมาพิจารณา

คำแนะนำ

 1. เฉลยที่ได้ไป ควรนำไปทดสอบ อาจเขียนโปรแกรมตามเฉลย ศึกษาทำความเข้าใจการทำงาน
 2. ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง อาจเปิดเฉลยควบคู่ จนจดจำคำสั่งและเข้าใจการทำงานได้ดี
 3. การเขียนโปรแกรมเป็นทักษะ และความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นการฝึกเขียนบ่อยๆ เรียนรู้คำสั่งใหม่ๆ พบเจอปัญหาใหม่และแก้ไข เป็นการเพิ่มพูนทักษะ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นยิ่งทำให้ผู้สอน เกิดความชำนาญในการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

จากโจทย์ในเว็บ http://www.sourcecode.in.th/wbread.php?no=1146
เป็นการเขียนโปรแกรมทอนเงิน

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมทอนเงิน
โดยป้อนจำนวนเงินที่จะต้องจ่าย
จำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายมา
และแสดงผลลัพท์ในรูปเงินทอน
เป็นเหรียญและธนบัตร ราคาต่างๆ

เช่น
ราคาสินค้าเท่ากับ 153 บาท
เงินที่ลูกค้าจ่ายเท่ากับ 500 บาท
จะทอนเงินได้ ธนบัตร 100 บาท 3 ใบ
ธนบัตร 20 บาท 2 ใบ เหรียญ 5 บาท 1 เหรียญ
เหรียญบาท 2 เหรียญ

/*
 @Author:Mr.Suppakit Thongdee
 @Website: www.sourcecode.in.th
 */

#include "stdio.h"
#include "conio.h"

void main(){
	int cost;
	int pay;
	int change;
	int amount;

	clrscr();
	printf("input Cost value (baht):");
	scanf("%d",&cost);
	printf("input Pay value (baht):");
	scanf("%d",&pay);
	printf("-----------------------\n");
	if(pay >= cost){
		change = pay - cost;
		printf("Change = %d\n",change);
		printf("-----------------------\n");

		//1000 bill
		amount = change / 1000;
		printf("1,000 Bill :%d\n",amount);
		change = change % 1000;

		//500 bill
		amount = change / 500;
		printf("500 Bill :%d\n",amount);
		change = change % 500;

		//100 bill
		amount = change / 100;
		printf("100 Bill :%d\n",amount);
		change = change % 100;

		//50 bill
		amount = change / 50;
		printf("50 Bill :%d\n",amount);
		change = change % 50;

		//20 bill
		amount = change / 20;
		printf("20 Bill :%d\n",amount);
		change = change % 20;

		//10 coin
		amount = change / 10;
		printf("10 Coin :%d\n",amount);
		change = change % 10;

		//5 coin
		amount = change / 5;
		printf("5 Coin :%d\n",amount);
		change = change % 5;

		//1 coin
		amount = change;
		printf("1 Coin :%d\n",amount);


	}else{
		printf("please Pay more.\n");
	}
	getch();


}

ScreenShot

: ดาว์นโหลดไฟล์เฉลย (ดาว์นโหลด 1,361 ครั้ง)
 

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -


171.4.251.128 ความคิดเห็น #9 (จาก IP: 171.4.251.128)
ทำเป็น flowchart ยังไงครับ งง? ช่วยบอกหน่วยครับ input process output อะไร
จากคุณ : เบส / loveful_606@hotmail.com [2013-12-26 20:33:11]

111.84.130.70 ความคิดเห็น #10 (จาก IP: 111.84.130.70)
ปกติ การเขียนโปรแกรม ควรทำเป็น flowchart ก่อน แล้วค่อยแปลงมาเป็นโค้ด แต่หากใครชำนาญแล้วหรือโปรแกรมไม่ยุ่งยาก ก็ไม่ต้องเขียน flowchart (แต่ก็ควรเขียนเพื่อกลับมาอ่านทีหลังได้เข้าใจ และคนอื่นอ่านเข้าใจ)

ดังนั้น คุณแปลงคำสั่งต่างๆ โดยรวมเป็นกลุ่ม เช่น
input ก็พวกคำสั่ง scanf, getch
process ก็พวกคำสั่งที่ใช้คำนวณต่างๆ
output ก็พวกแสดงผลออกมา ทางหน้าจอ เช่น printf
decision ก็พวกคำสั่ง if-else ต่างๆ
จากคุณ : maddog [2013-12-27 15:31:56]

202.29.179.65 ความคิดเห็น #13 (จาก IP: 202.29.179.65)
หนูอยากทราบว่า โปรแกรมทอนเงิน
ทำไมต้องเอามาหารกับเอามา % อ่ะคะ
amount = change / 10;
change = change % 10;
คือหนูงงตรงนี้จริงๆค่ะ ช่วยอธิบายให้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ : wasan / project-_s@hotmail.com [2014-01-24 09:16:20]

1.20.156.189 ความคิดเห็น #14 (จาก IP: 1.20.156.189)
amount = change / 10; คือการหารเอาจำนวนเต็มเช่น 15/10 =1 แปลว่ามีเหรียญ 10 จำนวน 1 เหรียญ

change = change % 10; คือการหารเอาจำนวนเศษเช่น 15%10 =5 แปลว่ามีเงินเหลือ 5
จากคุณ : maddog [2014-01-25 00:19:03]

202.29.179.65 ความคิดเห็น #15 (จาก IP: 202.29.179.65)
โอเคค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ
จากคุณ : wasan / project-_s@hotmail.com [2014-01-27 09:09:03]

49.237.218.105 ความคิดเห็น #56 (จาก IP: 49.237.218.105)
แล้วถ้าเราไม่ใส่ change = change % 1000; ได้ไหมคะ มันมีผลต่อการแสดงผลของโปรแกรมรึเปล่า ถ้ามีมันมีผลตรงส่วนไหนคะ รบกวนด้วยนะคะ
จากคุณ : kanokwan / suwannakoot.kanokwan@gmail.com [2015-11-07 21:25:02]

184.22.9.171 ความคิดเห็น #57 (จาก IP: 184.22.9.171)
ลองแก้ไขดูสิครับ แล้วลอง printf ค่าออกมาดู
แล้วก็ลองทำความเข้าใจดู มันจะทำให้คุณเข้าใจ
จากคุณ : maddog [2015-11-07 22:51:02]

58.9.76.90 ความคิดเห็น #58 (จาก IP: 58.9.76.90)
ขออนุญาตค่ะ ถ้าเป็นแบบนี้ละค่ะ จะเปลี่ยน cout,cin เป็นแบบ print,scanf จะทำได้อย่างไรค่ะ หนูลองรันดูแล้วตัวเลขเงินทอนไม่ขึ้นค่ะช่วยหน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

#include <stdio.h>
int main(int argc,char*argv[])
{
double change,left,sumchange;
double goods,money;
int thousand,fivehundred,onehundred,fifty,twenty,
ten,five,one,fiftysatang,twentyfivesatang;

printf("Please enter goods value :");
scanf("%f",&goods);

printf("Please money from customer :");
scanf("%f",&money);

change = goods - money;
printf("change = %.2f\n",change);
printf("------------\n");

thousand = (int) change / 1000;
sumchange = (double) thousand*1000;
left = change- sumchange;

fivehundred = (int) left / 500;
sumchange = (double) fivehundred *500;
left = left- sumchange;

onehundred =(int) left / 100;
sumchange = (double) onehundred*100;
left = left- sumchange;

fifty=(int) left / 50;
sumchange = (double) fifty*50;
left = left- sumchange;

twenty=(int) left / 20;
sumchange = (double) twenty*20;
left = left- sumchange;

ten=(int) left / 10;
sumchange = (double) ten*10;

five=(int) left / 5;
sumchange = (double) five*5;
left = left- sumchange;

one=(int) left;
sumchange = (double) one;
left = left- sumchange;

fiftysatang =(int) (left*100)/50;
sumchange = (double)(fiftysatang*50)/100;
left = left- sumchange;

twentyfivesatang=(int) (left*100)/25;
sumchange = (double)(twentyfivesatang*25)/100;
left = left- sumchange;


printf("change \n",change);
printf("1000 \n",thousand);
printf("500 \n ",fivehundred);
printf("100 \n ",onehundred);
printf("50 \n",fifty);
printf("20 \n",twenty);
printf("10 \n" ,ten);
printf("5 \n",five);
printf("1 \n",one);
printf("50 satang \n ",fiftysatang);
printf("25 satang \n ",twentyfivesatang);
printf("satang left \n ",left);
return 0;
}
จากคุณ : ดารินทร์ / aom.tuktik@gmail.com [2015-11-15 19:22:03]

110.168.232.24 ความคิดเห็น #59 (จาก IP: 110.168.232.24)
ลืมอะไรไปหรือเปล่าครับ printf("change %lf \n",change);
จากคุณ : maddog [2015-11-16 15:46:29]

58.9.76.90 ความคิดเห็น #60 (จาก IP: 58.9.76.90)
ถ้าหนูไม่เอา if มาเกี่ยวข้องด้วย หนูต้องมี printf("change %lf \n",change); อย่างเดียวใช่มั้ยค่ะ ในโค้ดหนูไม่มี if ค่ะ
จากคุณ : ดารินทร์ / aom.tuktik@gmail.com [2015-11-16 22:03:02]

49.228.84.117 ความคิดเห็น #61 (จาก IP: 49.228.84.117)
ลองคิดสักหน่อยครับ if มีไว้สำหรับทำอะไร
การมีหรือไม่มี ต่างกันอย่างไร

คือไม่อยากให้ท่องหรืออะไร อยากให้ทำความเข้าใจ แต่ดูจากคำถาม งงๆ เหมือนไม่รู้ว่า if ไว้ทำอะไร แค่ก๊อบโค้ดมาแก้ๆมั่วๆ ซึ่งก็ไม่ดีครับ

แนะนำว่าให้อ่านทำความเข้าใจโค้ด แล้วเขียนเป็น flow การทำงาน
จากคุณ : maddog [2015-11-17 00:31:50]

58.9.76.90 ความคิดเห็น #62 (จาก IP: 58.9.76.90)
จริงๆแล้วโค้ดจริงๆเป็นแบบนี้ค่ะ แต่ติ๊กแค่จะลองแก้จาก cin,cout ให้เป็น printf,scanf ค่ะ ติ๊กลองรันดู เงินทอนไม่ออกค่ะ ก็เลยสงสัยค่ะว่าจะเป็นตรงจุดไหนที่ทำให้เงินทอน และส่วนของ money-good รันออกมาแล้ว =0 พอดีพึ่งได้เรียนค่ะ เลยไม่ค่อยเข้าใจค่ะ ต้องลองศึกษาเยอะอีกนิดค่ะ

#include <stdio.h>
#include<iostream>
using namespace std;

double goods,money;
int thousand,fivehundred,onehundred,fifty,twenty,
ten,five,one,fiftysatang,twentyfivesatang;
int main(int argc,char*argv[])
{
double change,left,sumchange;

cout <<"Please enter goods value :";
cin >> goods;

cout <<"Please money from customer :";
cin >> money;

change=money-goods;

thousand = (int) change / 1000;
sumchange = (double) thousand*1000;
left = change- sumchange;

fivehundred = (int) left / 500;
sumchange = (double) fivehundred *500;
left = left- sumchange;

onehundred =(int) left / 100;
sumchange = (double) onehundred*100;
left = left- sumchange;

fifty=(int) left / 50;
sumchange = (double) fifty*50;
left = left- sumchange;

twenty=(int) left / 20;
sumchange = (double) twenty*20;
left = left- sumchange;

ten=(int) left / 10;
sumchange = (double) ten*10;

five=(int) left / 5;
sumchange = (double) five*5;
left = left- sumchange;

one=(int) left;
sumchange = (double) one;
left = left- sumchange;

fiftysatang =(int) (left*100)/50;
sumchange = (double)(fiftysatang*50)/100;
left = left- sumchange;

twentyfivesatang=(int) (left*100)/25;
sumchange = (double)(twentyfivesatang*25)/100;
left = left- sumchange;

cout<<"change : "<< change<<endl;
cout<<"1000 note : "<< thousand <<endl;
cout<<"500 note : "<< fivehundred <<endl;
cout<<"100 note : "<< onehundred <<endl;
cout<<"50 note : "<< fifty <<endl;
cout<<"20 note : "<< twenty <<endl;
cout<<"10 note : "<< ten <<endl;
cout<<"5 note : "<< five <<endl;
cout<<"1 coin : "<< one<<endl;
cout<<"50 satang coin : "<< fiftysatang <<endl;
cout<<"25 satang coin : "<< twentyfivesatang <<endl;
cout<<"satang left :" << left;
return 0;
}
จากคุณ : ดารินทร์ / aom.tuktik@gmail.com [2015-11-17 20:22:38]

110.168.232.176 ความคิดเห็น #63 (จาก IP: 110.168.232.176)
ก็แค่ ไล่กลับไปครับ ว่าค่าหายไป หรือไม่
ไล่ย้อนกลับไปที่เรื่อย โดย // comment โค้ดหลังๆออกไป แล้วเพิ่มการ cout ค่าที่เราต้องการตรวจสอบ

ทั้งหมดนี้เรียกว่าการ debug ไล่หาเรื่อยๆจนกว่าจะพบว่าค่าในจุดไหนที่หายไปแล้วทำการแก้ไข
จากคุณ : maddog [2015-11-20 09:33:24]

101.109.30.168 ความคิดเห็น #474 (จาก IP: 101.109.30.168)
อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบมาว่า ให้เขียนโปรแกรมคำนวณเงินทอน โดยรับ ราคาสินค้า จำนวนเงิน
ให้คำนวณจำนวนเงินทอนเป็นเหรียญ 10,5 และ 1 บาท ให้เขียนเป็นภาษา Java
จากคุณ : ปัณฑารีย์ / biizbank.15045@gmail.com [2019-04-27 00:44:29]

184.22.208.252 ความคิดเห็น #475 (จาก IP: 184.22.208.252)
ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนนโดยที่คุณไม่ได้ความรู้เลย

อันนี้เป็นตัวอย่างโค้ดการแลกเงิน http://www.sourcecode.in.th/homeworks.php?id=33

สิ่งที่คุณต้องทำเพิ่มคือ รับจำนวนเงิน แล้วมาลบกับราคาสินค้า
แล้วก็นำ เงินทอนที่ได้ ไปทำงานกับโค้ดแลกเงินตัวอย่างที่มี

ขอให้โชคดีครับ
จากคุณ : maddog [2019-04-27 01:29:07]
สอบถาม
 • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
 • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

 
 
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
อัตราค่าโฆษณา
 
บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรม Dosbox สำหรับการติดตั้ง Turbo C++ บนระบบปฏิบัติการ Mac (รองรับ Windows)
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++ Tutorial
Java Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th