หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  เขียนโปรแกรมภาษาจาวา
1.โ...

2023-09-12 11:40:28
  ต้องลอง debug ดูเองครับ
ไล่...

2023-06-08 18:03:06
  ร้านค้าแห่งหนึ่ง จะต้องน...
2021-09-21 08:47:08
  จงเขียนโปรแกรมดำเนินการ...
2021-05-07 15:06:11
  จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำน...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพื่อทำการเรียนกา...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเหลื่อแค่ตัดสต๊อก...
2020-05-31 21:49:43
  Homework comment
  เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า...
2022-02-24 10:45:17
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  Article comment
  เท่าที่อ่าน error คือพื้นที่...
2022-03-23 13:56:48
  เรียน สอบถามปัญหา กับ อ.คร...
2022-01-24 17:39:49
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
 
โปรแกรมนาฬิกาจับเวลา (อ่าน 17,705)
ศุภกิจ ทองดี (9'M)
นำเสนอโดย 9M / webmaster@sourcecode.in.th  
: ดาว์นโหลดไฟล์เฉลย (ดาว์นโหลด 1,201 ครั้ง)


- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
Freelanceรับพัฒนาโปรแกรม และเว็บ โดย 9'M 
โปรแกรมนาฬิกาจับเวลา

คำชี้แจง

 1. วัตถุประสงค์ของการจัดทำมุมการบ้าน ขึ้นมาไม่ใช่เพียงเพื่อมีการบ้านส่งอาจารย์ หรือมีงานส่งวิชา แต่เป็นเพียงแนวทางสำหรับผู้เริ่มต้นได้นำข้อมูลไปศึกษาต่อด้วยตนเองต่อไปได้
 2. เฉลยที่มี อาจไม่ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นเพียงแค่แนวทางให้ศึกษาเพียงเท่านั้น
 3. การพิจารณาโจทย์ว่าจะทำเฉลยหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความยากง่าย ความพอใจและเวลาว่างของกระผม 9'M (นายเอ็ม) ไม่ได้นำความเร่งรีบของการส่งงานหรือเหตุผลอื่นใดมาพิจารณา

คำแนะนำ

 1. เฉลยที่ได้ไป ควรนำไปทดสอบ อาจเขียนโปรแกรมตามเฉลย ศึกษาทำความเข้าใจการทำงาน
 2. ทดลองเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง อาจเปิดเฉลยควบคู่ จนจดจำคำสั่งและเข้าใจการทำงานได้ดี
 3. การเขียนโปรแกรมเป็นทักษะ และความรู้ความเข้าใจ ดังนั้นการฝึกเขียนบ่อยๆ เรียนรู้คำสั่งใหม่ๆ พบเจอปัญหาใหม่และแก้ไข เป็นการเพิ่มพูนทักษะ รวมทั้งการแบ่งปันความรู้ให้ผู้อื่นยิ่งทำให้ผู้สอน เกิดความชำนาญในการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้น

จงเขียนโปรแกรมนาฬิการจับเวลา
-แสดงผล 00:00:00
-กดปุ่ม s เพื่อเริ่มหรือหยุดนับเวลา
-กดปุ่ม r เพื่อเริ่มนับเวลาใหม่
-กดปุ่ม q เพื่ออกจากโปรแกรม

/*
@Author: Mr.Suppakit Thongdee
@Website: www.sourcecode.in.th
*/

#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <time.h>
#include <conio.h>
#include <windows.h>

//using namespace std;

//For Dev C++
void gotoxy(short x, short y){
   COORD pos = {x, y};
   SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),pos);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
  time_t timer;
  struct tm * ptm;
  char ch;
  bool blExit=false;
  bool blStart=true;
  short time_hh=0;
  short time_mm=0;
  short time_ss=0;
  short sec=0;
  
  system("cls");
  printf("Program Timer (press's':Start/Stop, 'r':Reset, 'q':Exit)\n");
  
  while(!blExit){
          
          if(_kbhit()){
                ch = getch();
                if(ch=='q' || ch=='Q'){
                      blExit = true;
                }else if(ch=='r' || ch=='R'){
                   time_hh=0;
                   time_mm=0;
                   time_ss=0;   
                }else if(ch=='s' || ch=='S'){
                   blStart = !blStart;
                         
                }
          }else{
          time(&timer);
          ptm = gmtime(&timer);
          
          if(sec != ptm->tm_sec && blStart){
             sec = ptm->tm_sec;
             time_ss = time_ss+1;
             if(time_ss==60){
                    time_ss=0;
                    time_mm=time_mm+1;
             }
             if(time_mm==60){
                    time_mm=0;
                    time_hh=time_hh+1;
             }
             if(time_hh==24){
                     time_hh=0;
             }
          }
          
  
          gotoxy(0,1);
          printf("%02d:%02d:%02d", time_hh,time_mm,time_ss);
          
          Sleep(500);
          }
          
  }
  
  return 0;
  
}

ScreenShot

: ดาว์นโหลดไฟล์เฉลย (ดาว์นโหลด 1,201 ครั้ง)
 

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -


202.137.132.7 ความคิดเห็น #52 (จาก IP: 202.137.132.7)
อยากเป็นนักโปรแกรมเมอ
จากคุณ : somphone / somphonephonepadith@gmail.com [2015-09-04 09:10:59]

103.5.27.89 ความคิดเห็น #53 (จาก IP: 103.5.27.89)
อยากเป็น ก็ต้องฝึกทำโจทย์เยอะๆครับ แรกๆก็จะเจอปัญหาเยอะหน่อย เจอบ่อยๆแก้ไขบ่อยๆคิดบ่อยๆ อ่านและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คุณก็จะเริ่มเขียนโปรแกรมได้ครับ ที่สำคัญคือ อย่าท้อ
จากคุณ : maddog [2015-09-12 15:43:38]

183.89.101.63 ความคิดเห็น #75 (จาก IP: 183.89.101.63)
ผมอยากทราบว่าโค้ดนับถอยหลังเป็นวินาทีเป็นยังไงน่ะครับ ที่ใช้เคาท์เวลาไฟจราจรน่ะครับ
จากคุณ : Sumeth / nbeamb13@gmail.com [2016-09-05 09:31:27]

49.228.64.216 ความคิดเห็น #76 (จาก IP: 49.228.64.216)
ก็โค้ดทำงานคล้ายๆแบบนี้หละ แต่เอาหลักวินาทีมา และแทนที่จะบวกเวลาเพิ่ม กลับลดเวลาลง
อ่านโค้ดนี้ให้เข้าใจ แล้วประยุกต์ดู
จากคุณ : maddog [2016-09-06 01:00:12]

110.168.4.149 ความคิดเห็น #96 (จาก IP: 110.168.4.149)
ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เรื่องการนับถอยหลัง แต่เป็นการถอยหลังที่ติดลบครับ
เช่น -0.01......-0.10....-0.40 เรื่อยไป จนถึงค่าที่กำหนด เช่น -1.50 แล้วปิด หรือออกจากโปรแกรม ไม่ทราบว่าจะต้องเขียนในรูปแบบใด ขอความกรุณาช่วยเขียนและอธิบายให้ด้วยครับ เขียนตามแบบที่แนะ แต่ไม่มีเครื่องหมาย ลบ ไม่รู้จะเขียนอย่างไร ขอบคุณที่กรุณาครับ
จากคุณ : สุรัฐ / ssurath@yahoo.com [2018-04-02 12:19:21]

124.120.204.100 ความคิดเห็น #477 (จาก IP: 124.120.204.100)
โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแบบ arrays
1.จงเขียนโปรแกรมรับข้อมูลที่เป็นคำตอบของนักเรียนจำนวน 20 คน แล้วให้ตรวจสอบว่ามีนักเรียนที่ตอบคำตอบเป็น 1,2,3 และ4 มีอย่างละกี่คน
2. จงเขียนโปรแกรมหาค่าของ transpose matrix ขนาด 2x3
เช่น B = [2 3 4] TRANSPOSE (B) = [2 5]
[5 6 7] [3 6]
[4 7]
3. จงเขียนโปรแกรมหาผลบวกของ matrix ขนาด 2x2
เช่น A = [2 3] B = [5 2] A+B = [2+3 3+2]
[5 6] [4 7] [5+4 6+7]
จากคุณ : Rattananak / Thongmii.z@hotmail.com [2020-04-06 11:01:33]
สอบถาม
 • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
 • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
 • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

 
 
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
อัตราค่าโฆษณา
 
บทความที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรม Dosbox สำหรับการติดตั้ง Turbo C++ บนระบบปฏิบัติการ Mac (รองรับ Windows)
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++ Tutorial
Java Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th