หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  เขียนโปรแกรมภาษาจาวา
1.โ...

2023-09-12 11:40:28
  ต้องลอง debug ดูเองครับ
ไล่...

2023-06-08 18:03:06
  ร้านค้าแห่งหนึ่ง จะต้องน...
2021-09-21 08:47:08
  จงเขียนโปรแกรมดำเนินการ...
2021-05-07 15:06:11
  จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำน...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพื่อทำการเรียนกา...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเหลื่อแค่ตัดสต๊อก...
2020-05-31 21:49:43
  Homework comment
  20...
2024-07-04 09:01:40
  20...
2024-07-04 08:59:48
  20...
2024-07-04 06:38:20
  เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า...
2022-02-24 10:45:17
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  Article comment
  หมายเลข TCP/IP port สำหรับ FTP server แล...
2024-07-12 09:31:12
  20...
2024-07-04 06:37:32
  เท่าที่อ่าน error คือพื้นที่...
2022-03-23 13:56:48
  เรียน สอบถามปัญหา กับ อ.คร...
2022-01-24 17:39:49
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  9Mcode comment

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
eMbedded Visual Basic Tutorial

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -



 
 

บทที่ 1 เกริ่นนำ

บทที่ 1 ทำความรู้จักกับ Pocket PC

บทที่ 1 การติดตั้ง eMbedded Visual Tools 3.0

บทที่ 2 เริ่มต้นกับ eMbedded Visual Basic

บทที่ 2 ส่วนประกอบของ eMbedded Visual Tools และ Tools ต่างๆ

บทที่ 2 กล่องเครื่องมือ (Toolbox) และการใช้งาน

บทที่ 2 หน้าต่าง Propery และ Form

บทที่ 2 โปรแกรมแรก (Hello World)

บทที่ 2 หน้าต่าง Code Editor และการเขียนโปรแกรมแบบ Event Driven

บทที่ 3 ตัวแปร (Variable)

บทที่ 3 โอเปอเรเตอร์ (Operator)

บทที่ 3 คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน

บทที่ 3 การเรียกใช้ Sub และ Function

บทที่ 4 การจัดการฐานข้อมูลบน Pocket PC

บทที่ 4 เริ่มต้นสร้างโปรเจค และออกแบบหน้าตาโปรเจค

บทที่ 4 เพิ่ม Component และ Reference เข้าสู่โปรเจค

บทที่ 4 ประกาศตัวแปร และ ฟังก์ชั่นการจัดการฐานข้อมูล

บทที่ 4 สร้างฐานข้อมูล

บทที่ 4 สร้างตารางฐานข้อมูล (Table)

บทที่ 4 ใส่ข้อมูลเข้าสู่ตาราง

บทที่ 4 แสดงข้อมูลในตาราง

บทที่ 4 ลบข้อมูลจากในตาราง

บทที่ 4 ลบตาราง

บทที่ 4 การนำเข้าฐานข้อมูล MS Access ไปเป็น ฐานข้อมูลบน Pocket PC

บทที่ 4 แปลงฐานข้อมูล MS Access ไปเป็น ฐานข้อมูลบน อีมูเลเตอร์ (Emulator)

บทที่ 5 การสร้างโปรแกรมติดตั้ง

บทที่ 5 ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม

บทที่ 6 โปรแกรมตรวจสอบปีที่มี 366 วัน

บทที่ 6 โปรแกรมตัดเกรดแบบง่าย

บทที่ 6 โปรแกรมเครื่องคิดเลข

บทที่ 6 โปรแกรมตัวอย่างการใช้เมนู

บทที่ 6 โปรแกรมตัวอย่างการใช้เมนู (ต่อ)...สร้างปุ่มจากระบบ...

บทที่ 6 โปรแกรมตัวอย่างการใช้เมนู (ต่อ)...สร้างปุ่มด้วยตนเอง...

บทที่ 6 โปรแกรมเล่นไฟล์ wave

บทที่ 6 โปรแกรมเรียกดูเอกสาร HTML ผ่าน Winsock

บทที่ 6 โปรแกรมส่งข้อความผ่าน SMS

บทที่ 7 ไม่สามารถ Run Emulator ของ Pocket PC2002 แก้ไขอย่างไร (Failed to open XML prser COM object)

บทที่ 7 ไม่สามารถ Run Emulator ของ Pocket PC2002 แก้ไขอย่างไร (Connection Failed(Error Code=0xLX))

บทที่ 7 การปรับแต่ง Emulator ให้แสดงตัวอักษรไทย

บทที่ 7 ไม่สามารถ Run Emulator ของ Pocket PC2002 แก้ไขอย่างไร (Failed to find suitable Control Manager Server for your device)

บทที่ 7 ไม่สามารถ Run Emulator ของ Pocket PC2002 แก้ไขอย่างไร (The control ........({xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}) could not be created.)

บทที่ 7 ไม่สามารถ Run Emulator ของ Pocket PC2002 แก้ไขอย่างไร (One or more files from the Emulator for Windows CE installation is missing.)

คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th