หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  เขียนโปรแกรมภาษาจาวา
1.โ...

2023-09-12 11:40:28
  ต้องลอง debug ดูเองครับ
ไล่...

2023-06-08 18:03:06
  ร้านค้าแห่งหนึ่ง จะต้องน...
2021-09-21 08:47:08
  จงเขียนโปรแกรมดำเนินการ...
2021-05-07 15:06:11
  จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำน...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพื่อทำการเรียนกา...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเหลื่อแค่ตัดสต๊อก...
2020-05-31 21:49:43
  Homework comment
  20...
2024-07-04 09:01:40
  20...
2024-07-04 08:59:48
  20...
2024-07-04 06:38:20
  เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า...
2022-02-24 10:45:17
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  Article comment
  หมายเลข TCP/IP port สำหรับ FTP server แล...
2024-07-12 09:31:12
  20...
2024-07-04 06:37:32
  เท่าที่อ่าน error คือพื้นที่...
2022-03-23 13:56:48
  เรียน สอบถามปัญหา กับ อ.คร...
2022-01-24 17:39:49
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  9Mcode comment

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3613 [C] (จาก IP: 110.168.60.79)

ทำรูปสี่เหลี่ยมวิ่งรอบจอด้วย CODE BLOCK

ทำรูปสี่เหลี่ยมวิ่งรอบจอด้วย CODE BLOCK ในหน้า render_scene
จากคุณ : อั้ม / aum.kns@gmail.com [2017-08-26 14:06:17]  

49.228.73.147 ความคิดเห็น #29443 (จาก IP: 49.228.73.147)
ผมมีคลิปสอนให้แล้ว ดูให้เข้าใจหลักการ แล้วเอาไปเขียน
ฝึกทักษะ เอาเองครับ
จากคุณ : maddog [2017-08-27 10:50:02]

110.168.60.252 ความคิดเห็น #29444 (จาก IP: 110.168.60.252)
#define GLUT_DISABLE_ATEXIT_HACK
#define GLEW_STATIC

#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <math.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <GL/glew.h>
#include <GL/freeglut.h>#define CANVAS_WIDTH 1000
#define CANVAS_HEIGHT 1000
#define WINDOW_WIDTH 700
#define WINDOW_HEIGHT 700

#define CANVAS_LEFT -75
#define CANVAS_RIGHT 75
#define CANVAS_BOTTOM -75
#define CANVAS_TOP 75

#define MY_POINT_SIZE 1

using namespace std;

float aum = 0.0f;


// Function declarations.
void init_opengl();
void init_glew();
void update_scene();
void reshape_scene(GLint width, GLint height);
void draw_grid();
void render_scene();
void on_keydown(unsigned char key, int x, int y);


/**
*
*/
void init_opengl()
{
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0,1.0);
glEnable(GL_CULL_FACE);
glCullFace(GL_BACK);

glEnable(GL_BLEND);
glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

glEnable(GL_DEPTH_TEST);
glDepthFunc(GL_LESS);

glLineWidth(5.0f);
glPointSize(MY_POINT_SIZE);
}

/**
*
*/
void init_glew() {
// GLEW
GLenum err = glewInit();
cout << "GLEW initilization: " << err << endl;

// If there is no error, list the supported extensions.
if(!err) {
cout << "Supported extensions:" << endl;
if (GLEW_VERSION_1_3) {cout << " GLEW_VERSION_1_3" << endl;}
if (GL_VERSION_1_4) {cout << " GL_VERSION_1_4" << endl;}
if (GL_ARB_point_sprite) {cout << " GL_ARB_point_sprite" << endl;}
}
}

/**
* Update scene.
*/
void update_scene()
{
// Re-render the canvas.
aum += 0.05f;
glutPostRedisplay();
}

/**
*
*/
void reshape_scene(GLint width, GLint height)
{
float aspect_ratio = width/((float)height);
glViewport(0, 0, WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
gluOrtho2D(CANVAS_LEFT,
CANVAS_RIGHT,
CANVAS_BOTTOM,
CANVAS_TOP);
}

/**
*
*/
void draw_box(float w, float h)
{
glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
glVertex3f(-w/2.0, -h/2.0, 0.0);
glVertex3f(w/2.0, -h/2.0, 0.0);
glVertex3f(-w/2.0, h/2.0, 0.0);
glVertex3f(w/2.0, h/2.0, 0.0);
glEnd();


}/**
* Render the canvas.
*/
void render_scene()
{
// Clear screen
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

// Reset projection matrix.
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
gluOrtho2D(CANVAS_LEFT,
CANVAS_RIGHT,
CANVAS_BOTTOM,
CANVAS_TOP);

// Reset model-view matrix.
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();// Render scene element(s).
// PUT YOUR CODE HERE!
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(1.0, 1., 1.0);
glVertex3f(-65.0, 65.0, 0.0);
glVertex3f(-65.0, -65.0, 0.0);
glVertex3f(65.0, -65.0, 0.0);
glVertex3f(65.0, 65.0, 0.0);
glEnd();
//A
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(1.0, 1., 1.0);
glVertex3f(-30.0, 50.0, 0.0);
glVertex3f(-50.0, 50.0, 0.0);
glVertex3f(-50.0, 30.0, 0.0);
glVertex3f(-45.0, 30.0, 0.0);
glVertex3f(-45.0, 35.0, 0.0);
glVertex3f(-35.0, 35.0, 0.0);
glVertex3f(-35.0, 30.0, 0.0);
glVertex3f(-30.0, 30.0, 0.0);
glEnd();

glBegin(GL_LINE_LOOP);
glVertex3f(-45.0, 45.0, 0.0);
glVertex3f(-45.0, 40.0, 0.0);
glVertex3f(-35.0, 40.0, 0.0);
glVertex3f(-35.0, 45.0, 0.0);
glEnd();

glBegin(GL_TRIANGLES);
glColor3f(0.5, 0.5, 1.0);
glVertex3f(-45.0, 50.0, 0.0);
glVertex3f(-50.0, 30.0, 0.0);
glVertex3f(-45.0, 30.0, 0.0);
glEnd();

glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
glVertex3f(-45.0, 50.0, 0.0);
glVertex3f(-45.0, 45.0, 0.0);
glVertex3f(-30.0, 50.0, 0.0);
glVertex3f(-30.0, 45.0, 0.0);
glVertex3f(-30.0, 30.0, 0.0);
glVertex3f(-35.0, 45.0, 0.0);
glVertex3f(-35.0, 30.0, 0.0);
glEnd();

glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
glVertex3f(-45.0, 40.0, 0.0);
glVertex3f(-45.0, 35.0, 0.0);
glVertex3f(-35.0, 35.0, 0.0);
glVertex3f(-35.0, 40.0, 0.0);
glEnd();

glPushMatrix();
glTranslatef(-40.0,40.0,0.0);
glRotatef (-aum*1 , 0.0, 0.0, 1.0);
glTranslatef(30.0,0.0,0.0);
glColor3f(0.5, 1., 0.5);
draw_box(5.0, 5.0);
glPopMatrix();
//A
//U
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(1.0, 1., 1.0);
glVertex3f(-5.0, 10.0, 0.0);
glVertex3f(-10.0, 10.0, 0.0);
glVertex3f(-10.0, -10.0, 0.0);
glVertex3f(10.0, -10.0, 0.0);
glVertex3f(10.0, 10.0, 0.0);
glVertex3f(5.0, 10.0, 0.0);
glVertex3f(5.0, -5.0, 0.0);
glVertex3f(-5.0, -5.0, 0.0);
glEnd();

glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
glColor3f(0.5, 1., 0.5);
glVertex3f(-5.0, 10.0, 0.0);
glVertex3f(-10.0, -10.0, 0.0);
glVertex3f(-5.0, -10.0, 0.0);
glVertex3f(-5.0, -5.0, 0.0);
glVertex3f(5.0, -5.0, 0.0);
glVertex3f(-5.0, -10.0, 0.0);
glVertex3f(5.0, -10.0, 0.0);
glVertex3f(10.0, -10.0, 0.0);
glVertex3f(5.0, 10.0, 0.0);
glVertex3f(10.0, 10.0, 0.0);
glEnd();

glPushMatrix();
glRotatef (-aum*2 , 0.0, 0.0, 1.0);
glTranslatef(30.0,0.0,0.0);
glColor3f(1.0, 0.5, 0.5);
draw_box(5.0, 5.0);
glPopMatrix();
//U
//M
glBegin(GL_LINE_LOOP);
glColor3f(1.0, 1., 1.0);
glVertex3f(30.0, -30.0, 0.0);
glVertex3f(30.0, -50.0, 0.0);
glVertex3f(35.0, -50.0, 0.0);
glVertex3f(35.0, -35.0, 0.0);
glVertex3f(40.0, -45.0, 0.0);
glVertex3f(45.0, -35.0, 0.0);
glVertex3f(45.0, -50.0, 0.0);
glVertex3f(50.0, -50.0, 0.0);
glVertex3f(50.0, -30.0, 0.0);
glVertex3f(45.0, -30.0, 0.0);
glVertex3f(40.0, -40.0, 0.0);
glVertex3f(35.0, -30.0, 0.0);
glEnd();

glBegin(GL_TRIANGLE_STRIP);
glColor3f(1.0, 0.5, 0.5);
glVertex3f(30.0, -50.0, 0.0);
glVertex3f(35.0, -50.0, 0.0);
glVertex3f(35.0, -30.0, 0.0);
glVertex3f(35.0, -35.0, 0.0);
glVertex3f(40.0, -40.0, 0.0);
glVertex3f(35.0, -35.0, 0.0);
glVertex3f(40.0, -45.0, 0.0);
glVertex3f(45.0, -35.0, 0.0);
glVertex3f(40.0, -40.0, 0.0);
glVertex3f(45.0, -30.0, 0.0);
glVertex3f(50.0, -30.0, 0.0);
glVertex3f(45.0, -50.0, 0.0);
glVertex3f(50.0, -50.0, 0.0);

glEnd();

glPushMatrix();
glTranslatef(40.0,-40.0,0.0);
glRotatef (-aum*4 , 0.0, 0.0, 1.0);
glTranslatef(30.0,0.0,0.0);
glColor3f(0.5, 0.5, 1.0);
draw_box(5.0, 5.0);
glPopMatrix();
//M

glPushMatrix();
gl
glTranslatef(-70.0,70.0,0.0);
glColor3f(0.5, 0.5, 0.5);
draw_box(10.0, 10.0);
glPopMatrix();// Done.
glutSwapBuffers();
}

/**
*
*/
void on_keydown(unsigned char key, int x, int y)
{
}

/**
* Main entry.
*
*/
int main(int argc, char **argv)
{

srand(time(NULL));

glutInitWindowSize(WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT);
glutInitWindowPosition(40, 40);
glutInit(&argc, argv);
glutInitDisplayMode(GLUT_RGBA | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH | GLUT_MULTISAMPLE);
glutCreateWindow("CHONNIKAN KUNCHON");

// Setup callback functions.
glutDisplayFunc(render_scene);
glutIdleFunc(update_scene);
glutReshapeFunc(reshape_scene);
glutKeyboardFunc(on_keydown);

// Initializations.
init_opengl(); // OpenGL
init_glew(); // GLEW

// Start the main loop.
glutMainLoop();

return 0;
}


ผมลอง gotoxy แล้วแต่ก็ยังเออเร่อครับ
จากคุณ : อั้ม / aum.kns@gmail.com [2017-08-27 12:53:17]

202.44.225.15 ความคิดเห็น #29445 (จาก IP: 202.44.225.15)
ลองสร้างตัวแปลอีกตัวไว้ใน update_scene
แล้วเรียกตรง gltranslate(ตัวแปล,0.0,0.0);
นะครับ
จากคุณ : zaqbiwty / zaqsuvicha@gmail.com [2017-08-27 20:09:01]

61.91.35.66 ความคิดเห็น #29446 (จาก IP: 61.91.35.66)
ผมลอง gotoxy แล้วแต่ก็ยังเออเร่อครับ >> error ว่า ?
จากคุณ : maddog [2017-08-28 11:45:52]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th