หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  เขียนโปรแกรมภาษาจาวา
1.โ...

2023-09-12 11:40:28
  ต้องลอง debug ดูเองครับ
ไล่...

2023-06-08 18:03:06
  ร้านค้าแห่งหนึ่ง จะต้องน...
2021-09-21 08:47:08
  จงเขียนโปรแกรมดำเนินการ...
2021-05-07 15:06:11
  จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำน...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพื่อทำการเรียนกา...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเหลื่อแค่ตัดสต๊อก...
2020-05-31 21:49:43
  Homework comment
  เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า...
2022-02-24 10:45:17
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  Article comment
  เท่าที่อ่าน error คือพื้นที่...
2022-03-23 13:56:48
  เรียน สอบถามปัญหา กับ อ.คร...
2022-01-24 17:39:49
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
 
 PHP Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 PHP
 
 

การกำหนดตัวแปร และชนิดของข้อมูล

 

ใน PHP จะเหมือนกับภาษาระดับสูงอื่นๆ นั่นคือสามารถกำหนดตัวแปรขึ้นมาใช้งานได้ ซึ่งตัวแปรใน PHP นั้นเป็นตัวแปรแบบ scalar ต้องนำหน้าด้วยดอลลาร์ ($) ดังนี้

$a = 1234; # ตัวอย่างที่ 1

$b = -123; # ตัวอย่างที่ 2

ประโยชน์อย่างหนึ่งของตัวแปรนั้นคือเอาไว้เก็บข้อมูลชั่วคราว ในการประมวลผล ซึ่งข้อมูลที่ใช้เก็บมีทั้ง ตัวอักษร ตัวเลข ดังตาราง

ชนิดของตัวแปร

ข้อมูลที่เก็บ

Integers

ตัวเลขจำนวนเต็ม เช่น 425,-123

Floating point numbers

เก็บข้อมูลที่มีทศนิยมเช่น 142.35

Strings

ข้อความเช่น ?Hello?, ?123?

Arrays

เก็บข้อมูลเป็นชุด

Object

เก็บข้อมูลในของ Class Object หรือ Method

Type Juggling

เก็บข้อมูลในลักษณะที่ขึ้นกับ Operator

 

Integers สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเลขฐานได้ คือฐาน 10 ฐาน 8 และ ฐาน 16

$a = 1234; # ตัวอย่างที่ 1

$b = -123; # ตัวอย่างที่ 2

$c = 0123; # ตัวอย่างที่ 3 มีค่าเท่ากับ (123 ฐาน 8 มีค่าเท่ากับ 83)

$d = 0x12; # ตัวอย่างที่ 4 มีค่าเท่ากับ (12 ฐาน 16 มีค่าเท่ากับ 18 )

 

Floating point กำหนดเลขทศนิยม และรูปแบบยกกำลัง

$a = 1.234; # ตัวอย่างที่ 1

$b = -1e23; # ตัวอย่างที่ 2 = 1 x 1023

 

String ใช้จัดเก็บข้อความทั่วไป ซึ่งจะมีรหัสควบคุมพิเศษต่างๆ ดังนี้

\n

ใช้ขึ้นบรรทัดใหม่

\f

เลื่อนเคอร์เซอร์ไปต้นบรรทัด

\t

ใช้เลื่อน Tab

\\

ใช้พิมพ์เครื่องหมาย \ (Backslash)

\$

ใช้พิมพ์เครื่องหมาย $ (Dollar)

\?

ใช้พิมพ์เครื่องหมาย ? (Double Quote)

\[0-7]{1,3}

ใช้กำหนดอักขระเป็นรหัสฐาน 8

\x[0-9A-Fa-f]{1,2}

ใช้กำหนดอักขระเป็นรหัสฐาน 16

ตัวอย่างการใช้งาน String

ตัวอย่างที่ 1

$a = ?Hello?; # ให้ตัวแปร a = ข้อความ ?Hello?

$b = $a.?World?; # ให้ตัวแปร b = ตัวแปร a และตามด้วยข้อความ ?World?

echo ?$b?; # สั่งให้พิมพ์ข้อความในตัวแปร b ออกมา

ตัวอย่างที่ 2

$num = 2000 ; # ให้ตัวแปร num = 2000

$c = ?Year : $num?; # ให้ตัวแปร c = ข้อความ ?year : ? ตามด้วยตัวแปร num

$d = ?Year : $num? ; # ให้ตัวแปร c = ข้อความ ?year : $num?

echo ?$c?; # สั่งให้พิมพ์ข้อความในตัวแปร c ออกมา

echo ?$d?; # สั่งให้พิมพ์ข้อความในตัวแปร d ออกมา

ตัวอย่างที่ 3

$e = ?Hello World?; # ให้ตัวแปร e = ?Hello World?

$a = $e[0]; # ให้ตัวแปร a = ตัวอักษรตัวแรกของตัวแปร e

$b = $e[strlen($e)-1];# ให้ตัวแปร last = ตัวอักษรตัวสุดท้ายของตัวแปร e

echo ?$first<BR>?; # สั่งให้พิมพ์ข้อมูลในตัวแปร first

echo ?$last?; # สั่งให้พิมพ์ข้อมูลในตัวแปร last

ตัวอย่างที่ 4

$a = ?\?,\\,\$?; # กำหนดอักขระพิเศษให้ตัวแปร a = ?,\,$

$b = ?\123,\xad?; # ให้ตัวแปร b = ASCII 1238, ASCII ad16

echo ?$a<BR>$b?; # สั่งให้พิมพ์ข้อความในตัวแปร a และ b ออกมา

 

Array ใช้จัดเก็บข้อมูลเป็นชุดๆ แต่ละชุดมีสมาชิกได้หลายตัว สามารถอ้างถึงสมาชิกแต่ละตัวได้ด้วยเครื่องหมาย [?]

ตัวอย่างการใช้งาน Array

ตัวอย่างที่ 1 อะเรย์ 1 มิติ

$a[0] = ?ABC?; # ให้สมาชิก 0 ของอะเรย์ a = ข้อความ ?ABC?

$a[1] = ?ABC?; # ให้สมาชิก 1 ของอะเรย์ a = ข้อความ ?XYZ?

$b[?test?] = 13; # ให้สมาชิก test ของอะเรย์ b = 13

ตัวอย่างที่ 2 อะเรย์หลายมิติ

$a[1] = $f; # Array 1 มิติ

$a[?test?] = $f; # Array 1 มิติ

$a[0][1] = $f; # Array 2 มิติ

$a[?test?][2] = $f; # Array ผสม 2 มิติ

$a[3][?sample?] = $f; # Array ผสม 2 มิติ

$a[?test?][4][?sample?][5] = $f; # Array ผสม 4 มิติ

 

Object ใช้จัดเก็บตัวแปร หรือชุดคำสั่ง ที่มักจะเรียกบ่อยๆ หรือใช้งานในลักษณะพิเศษ เพื่อความสะดวกในการทำงาน อาจอยู่ในรูปของ Class หรือ Function

เช่น

class test

{

function do_hello(){

echo ?Hell Everybody?;

}

}

$bar = new test;

$bar->do_hello;

จาก Code มีการสร้างคลาส ที่ชื่อ test ขึ้นมา และในคลาสนั้น มีฟังก์ชั่นชื่อ do_hello อยู่ จากนั้นสร้าง object ใหม่ขึ้นมาชื่อ bar bar จึงมีคุณสมบัติเหมือน test จึงใช้ฟังก์ชั่น do_hello ได้ด้วย

 

Type Juggling เป็นการจัดการข้อมูลในลักษณะที่ขึ้นกับ Operator

ตัวอย่าง

$test = 5 + ?10 Small?

ผลได้เท่ากับ 5 เนื่องจากดูจาก Operator เป็นเครื่องหมาย + PHP จึงมองเป็นตัวเลข (Integer)

 

ตัวอย่างการใช้งานตัวแปร และตัวแปรระบบ

การใช้งานตัวแปร

ตัวอย่างที่ 1 การประกาศตัวแปรชนิด String หรือข้อความ ซึ่งจะอยู่ภายใต้เครื่องหมาย ???

<?

$a = ?Hello?;

$A= ?Everybody?;

echo ?$a, $A?;

?>

ผลที่ได้จะพิมพ์ข้อความว่า Hello, Everybody ***สังเกตว่าตัวแปรตัวใหญ่-ตัวเล็กจะถือว่าเป็นคนละตัวกัน ควรระวังอาจใช้ตัวแปรผิดตัวได้

ตัวอย่างที่ 2 การประกาศตัวแปรชนิด Integer หรือตัวเลข ไม่ใช้เครื่องหมาย ???

<?

$a = 50;

$b= 10;

echo $a+$b;

?>

ผลที่ได้จะผลลัพท์ออกมา คือ 60 นั่นเอง

 

การใช้งานตัวแปรระบบ

ชื่อตัวแปร

ความหมาย และผลลัพท์

GATEWAY_INTERFACE

เก็บค่า CGI specification เช่น CGI/1.1

SERVER_NAME

เก็บค่า Host ที่ใช้บริการเช่น www.sourcecode.in.th

SERVER_SOFTWARE

เก็บชื่อ Software ที่ให้บริการขณะนั้นเช่น Apache/1.3.9 (UNIX) PHP/3.10.12

SERVER_PROTOCOL

เก็บชื่อ Protocol ที่ใช้รับส่งข้อมูล เช่น HTTP/1.0

REQUEST_METHOD

เก็บวิธีการส่งข้อมูลว่าเป็น Post หรือ Get

QUERY_STRING

เก็บชุด String ที่ต่อท้าย URL

DOCUMENT_ROOT

เก็บค่าเส้นทางของ Root Directory ที่วิ่งไปอ่านครั้งแรก

HTTP_ACCEPT_LANGUAGE

ภาษาที่ใช้งานขณะนั้นเช่น th

HTTP_CONNECTION

บอกสถานภาพการติดต่อ เช่น Keep-Alive

HTTP_USER_AGENT

ชนิดของ Browser ที่เรียกเข้ามา

REMOTE_ADDR

ค่า IP Address ของเครื่อง Client

REMOTE_PORT

หมายเลข Port ที่เครื่อง Client ใช้ติดต่อเข้ามา

SCRIPT_FILENAME

บอกชื่อเอกสาร PHP รวมถึงเส้นทางใช้งานด้วย

SERVER_ADMIN

แสดงข้อมูลผู้ดูแล Web Server ที่เขียนไว้ใน file httpd.conf

SERVER_PORT

หมายเลข Port ที่เครื่อง Server เปิดให้บริการ

SERVER_SIGNATURE

แสดงรุ่นของโปรแกรมที่ใช้, Host ที่ให้บริการ

PATH_TRANSLATED

แสดงตำแหน่งของ Script ที่กำลังใช้งาน

SCRIPT_NAME

แสดงชื่อของ Script ที่กำลังใช้งาน

เช่น

<?

echo ?$HTTP_REMOTEADDR<BR>?;

echo ?$HTTP_USER_AGENT<BR>?;

?>

 

 

BACK

คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th