หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #425 [อื่นๆ]

รบกวนดูให้หน่วย

หน้าแรก formmain ปิดส่วนที่เป็นเมนู แล้วจะให้ Admin login โดยปุ่ม admin อยู่ที่ toolbar บน formmain เข้ามาเปิด ส่วนของเมนูที่อยู่บนหน้า main
code
frmmain
Private Sub MDIForm_Load()
Dim HandleOfForm As Long
Dim IndexOfTopMenu As Long
Dim IndexOfSubMenu As Long

StatusBar1.Panels(2) = "User Name : " & txtUserName

If txtUserName <> "admin" Then
Me.mnuAdmin.Enabled = False
Me.mnuStamp.Enabled = False
Me.mnuMain.Enabled = False
Me.mnuEdit.Enabled = False
Me.mnuAssign.Enabled = False
Me.mnuWork.Enabled = False
Me.mnuPrint.Enabled = False
End If
HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 0)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 0)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(1).Picture, imlBMP.ListImages(1).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 0)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 1)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(3).Picture, imlBMP.ListImages(3).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 0)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 2)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(4).Picture, imlBMP.ListImages(4).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 0)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 3)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(2).Picture, imlBMP.ListImages(2).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 1)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 0)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(5).Picture, imlBMP.ListImages(5).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 1)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 1)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(13).Picture, imlBMP.ListImages(13).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 2)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 0)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(6).Picture, imlBMP.ListImages(6).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 2)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 1)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(7).Picture, imlBMP.ListImages(7).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 3)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 0)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(9).Picture, imlBMP.ListImages(9).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 4)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 0)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(10).Picture, imlBMP.ListImages(10).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 4)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 1)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(10).Picture, imlBMP.ListImages(10).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 4)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 2)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(11).Picture, imlBMP.ListImages(11).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 5)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 0)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(12).Picture, imlBMP.ListImages(12).Picture

HandleOfForm = GetMenu(frmMain.hwnd)
IndexOfTopMenu = GetSubMenu(HandleOfForm, 5)
IndexOfSubMenu = GetMenuItemID(IndexOfTopMenu, 1)
SetMenuItemBitmaps HandleOfForm, IndexOfSubMenu, 0, _
imlBMP.ListImages(1).Picture, imlBMP.ListImages(11).Picture

End Sub

Private Sub MDIForm_Unload(Cancel As Integer)
If MsgBox("¤Ø³µéͧ¡Ò躡Ò÷ӧҹ ãªèËÃ×ÍäÁè ? ", vbYesNo + vbQuestion, "¤ÓÂ×¹Âѹ") <> vbYes Then
Cancel = 1
Else
Unload frmLogin
Unload frmLoginAdmin
Unload frmLogOut
End If
End Sub

Private Sub mnuAdjustUserName_Click()
frmAdjustUserName.Show
frmAdjustUserName.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuBonusRate_Click()
frmBonusRate.Show
frmBonusRate.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuCalculateBonus_Click()
frmCalculateBonus.Show
frmCalculateBonus.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuDel_Click()
frmDelHumanData.Show
frmDelHumanData.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuDepartment_Click()
frmDepartment.Show
frmDepartment.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuEditHumanData_Click()
frmEditHumanData.Show
frmEditHumanData.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuPosition_Click()
frmPosition.Show
frmPosition.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuPrintWorkData_Click()
frmPrintWorkData.Show
frmPrintWorkData.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuStamp_Click()
frmStamp.Show
frmStamp.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuWorkData_Click()
frmWorkData.Show
frmWorkData.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuAddHuman_Click()
frmAddHuman.Show
frmAddHuman.SetFocus
End Sub

Private Sub mnuPrintSlipMoney_Click()
frmWorkData.Show
frmWorkData.SetFocus
End Sub

Private Sub ShowUserName_Click()
frmShowUserName.Show
frmShowUserName.SetFocus
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
StatusBar1.Panels(3).Text = "Çѹ·Õè " & Format(Date, "d mmm yy")
StatusBar1.Panels(4).Text = "àÇÅÒ " & Format(Time, "hh:mm:ss")

End Sub

Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button)
Select Case Button.Key
Case "login"
frmLogin.Show
frmLogin.SetFocus
Case "Out"
frmLogOut.Show
frmLogOut.SetFocus
Case "Admin"
frmLoginAdmin.Show
frmLoginAdmin.SetFocus
Case "In-Out"
frmShowTime.Show
frmShowTime.SetFocus
End Select
End Sub

แล้ว frmloginadmin
Private Sub cmdLogin_Click()
If txtUserName = "admin" Then
Else
MsgBox "¤Ø³ãÊèUserNameäÁè¶Ù¡µéͧ !!!", vbOKOnly + vbCritical, "¼Å¡ÒõÃǨÊͺ"
End If
If txtPassword = "admin" Then
Load frmMain
frmMain.Show
Me.Hide

txtUserName.Text = ""
txtPassword.Text = ""
Else
MsgBox "¤Ø³ãÊèÃËÑʼèÒ¹äÁè¶Ù¡µéͧ !!!", vbOKOnly + vbCritical, "¼Å¡ÒõÃǨÊͺ"
txtUserName.Text = ""
txtPassword.Text = ""
End If

End Sub

Private Sub cmdCancel_Click()
If MsgBox("¤Ø³µéͧ¡ÒÃÍÍ¡¨Ò¡Ë¹éÒ¨Í ãªèËÃ×ÍäÁè ?", vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton1, "¤ÓÂ×¹Âѹ") = vbYes Then
Unload Me
End If
End Sub
จากคุณ : ? [2006-07-28 15:03:20]  

203.146.147.190 ความคิดเห็น #13804 (จาก IP: 203.146.147.190)
ดูอะไรครับ ปัญหาคือไรก็ไม่บอก คนอ่านงง
จากคุณ : sup98 [2006-07-28 16:04:08]

203.113.38.10 ความคิดเห็น #13806 (จาก IP: 203.113.38.10)
ปัญหาเมื่อทำการloginแล้วมันไม่โชว์เมนูก็คือในส่วนของเมนูก็ถูกบล็อกอยู่เหมือนเดิม ผมอยากส่งทาง email ให้เห็นภาพมากกว่าถึงจะให้เข้าใจ ยังไงรบกวนด้วยนะครับ
จากคุณ : ? [2006-07-28 18:08:31]

203.113.39.55 ความคิดเห็น #13815 (จาก IP: 203.113.39.55)
1. เข้ามาหน้าหลัก เมนูถูกปิด เพื่อไม่ให้ใช้งาน ภาพ 1
2.Loginadmin อยู่บนทูลบาร์ เมื่อทำการ login แล้วต้องการให้ส่วนที่เป็นเมนูทำการใช้งานได้เป็นปกติ

*** แต่ปัญหา login แล้วเมนูก็ยังใช้งานไม่ได้คือยังถูกบล็อกอยู่เหมือนเดิมเหมือนกับภาพที่1 ***
http://img137.imageshack.us/img137/4779/adj6.jpg ภาพประกอบ
จากคุณ : ? [2006-07-28 23:09:20]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th