หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถา...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องกา...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องกา...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถา...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนส...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเ...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มี...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  ลองคิด แล...
2018-12-04 02:17:48
  สอนทำโค้ด...
2018-11-06 12:20:06
  ศึกษาเรื่...
2018-10-28 07:26:36
  แบบนี้หรื...
2018-10-20 04:39:25
  ถาม คนที่...
2018-04-23 00:42:14
  ผมลองทำดู...
2018-02-25 18:56:56
  คุณจะเขีย...
2018-02-25 14:01:53
  งั้นขอถาม...
2018-02-25 12:53:34
  อ.สั่งให้...
2018-02-25 12:44:52
  ขอด้วยครั...
2017-12-30 08:07:25
  Homework comment
  <a href="https://reddrugs.s...
2019-03-22 15:18:19
  <a href="https://oplegway.r...
2019-03-22 11:09:07
  <a href="https://dadrebol.o...
2019-03-22 06:59:35
  <a href="https://dadrebol.o...
2019-03-22 02:49:58
  <a href="https://jarastuff....
2019-03-21 22:40:56
  <a href="https://refuerrc.c...
2019-03-21 18:32:01
  <a href="https://nosorogdas...
2019-03-21 14:22:52
  <a href="https://jojdrugs.s...
2019-03-21 10:14:11
  <a href="https://verturemed...
2019-03-21 06:05:38
  <a href="https://ninwerfd.i...
2019-03-21 01:57:08
  Article comment
  รบกวนขอสอบ...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตั...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไห...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้คร...
2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติ...
2016-06-18 15:21:09
  vs2008 c# ครับ ขอ...
2016-06-17 14:39:30
  ผมใช้ vs c# ทำ...
2016-06-17 14:37:44
  ต้องวิเครา...
2016-03-12 23:36:05
  ผมส่งข้อคว...
2016-03-12 18:25:42
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 C/C++ Homework เฉลยการบ้าน  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - - 
 
หน้า : 1 
โค้ดแสดงคำนวณหาผลรวมของเลขคู่ตั้งแต่ 0 จนถึง 500 (while) (อ่าน 3,383)
โจทย์กำหนดให้หาผลรวมเฉพาะเลขคู่ตั้ง 0 ถึง 500 ซึ่งสามารถเขียนโดยใช้ while และการตรวจสอบเลขในลูปขณะนั้นว่าเป็นเลขคู่หรือไม่
โปรแกรมนับจำนวนตัวอักษร ในข้อความที่ป้อน (อ่าน 3,453)
โจทย์กำหนดให้รับข้อความจาก keybord เเล้วให้เเสดง ออกทางหน้าจอ ว่าในข้อความนั้น มีตัวอักษรกี่ตัว
สุ่มเลข 20 จำนวน ออกมาเป็นเลขทศนิยม2 หลักโดยจะต้องไม่ซ้ำค่ากัน (อ่าน 2,779)
โค้ดแสดงการสุ่มตัวเลขทศนิยมที่ไม่ซ้ำกัน โดยหากค่าซ้ำกันจากการสุ่ม ให้ทำการสุ่มใหม่จนได้ค่าใหม่ที่ไม่ซ้ำ
สุ่มเลข 20 จำนวน แล้วหาความถี่ของตัวเลข (อ่าน 10,744)
โค้ดแสดงการสุ่มตัวเลขตั้งแต่ 1-9 ทั้งหมด 20 จำนวน แล้วนับว่ามีความถี่กี่เกิดเป็นเลข 1-9 จำนวนกี่ครั้ง แล้วแสดงผลลัพธ์ที่ได้
วิธีการรับข้อความ โดย บล็อกไม่ให้พิมตัวเลข (อ่าน 4,729)
แสดงวิธีการจัดการในการรับข้อมูลจากการพิมพ์ โดยไม่อนุญาติให้มีการพิมพ์ตัวเลขเข้ามาในข้อมูล
โปรแกรมภาษาซีคำนวณหาค่าน้ำประปา (อ่าน 18,334)
แสดงวิธีการคำนวณค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขการคิดราคา ตามที่โจทย์กำหนด
โปรแกรมสุ่มค่า array ตามจำนวนครั้งที่กำหนด และนำค่าออกจากค่า array หลัก และแสดงผลออกมา (อ่าน 1,907)
เป็นโปรแกรมง่ายๆที่แสดงวิธีการในการสุ่ม และวนลูปเพื่อจัดการกับข้อมูล และเพื่อการแสดงผลออกมา
โปรแกรมรับค่าจำนวนเต็มจากแป้นพิมพ์ แล้วนำแต่ละหลักเลขมายกกำลังและหาผลรวม (อ่าน 1,875)
เป็นโปรแกรมง่ายๆที่รับค่า ตัวเลข จากนั้นก็ทำการนำตัวเลขแต่ละหลักมายกกำลังด้วยค่าของตัวเลขนั้นเอง และนำไปรวมกันจนครบทุกหลักของตัวเลข
โปรแกรมรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม 6 จำนวน แล้วแสดงผลจากค่ามากไปน้อย (อ่าน 2,323)
เป็นโปรแกรมง่ายๆที่รับค่า ตัวเลข จากนั้นก็ทำการเรียงค่า จากมากไปหาน้อย แล้วแสดงผลลัพธ์ออกมา
โปรแกรมหาผลรวมของเลขจำนวนเต็มสี่หลัก (อ่าน 2,455)
เป็นลักษณะโปรแกรมหาผลรวมของเลขจำนวนเต็มสี่หลัก รับจำนวนเต็มขนาดสี่หลัก (ค่าตั้งแต่ 1000 ถึง 9999) คำนวนหาผลรวมของตัวเลข แสดงผลออกทางจอภาพ
หน้า : 1 

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI)
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI) ความละเอียดระดับ 4K
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
ไขควงสำหรับเครื่อง Macbook Air/Pro
ไขควง สำหรับแกะเครื่อง Macbook Air/Pro (300บาท)
HDMI เข้า 3 ออก  1 มีรีโมท
HDMI เข้า 3 ออก 1 มีรีโมท (350บาท)
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
OrmSin.com: ขายหนังสืองานฝีมือไทย-ญี่ปุ่น-จีน (country crafts)
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th