หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  จงเขียนโ...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพ...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  Homework comment
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3406 [Vb]

ช่วยตรวจสอบหน่อยครับ การแสดงข้อมูลจากการสแกนบัตร RFID

ส่วนของการแสดงผลของผมคือ หลังจากที่ผมสแกนบัตรแล้ว มีค่าโชว์ที่ TEXTBox เป็น ID ของบัตร ที่อยากให้ช่วยคือ เมื่อข้อมูลมันโชว์มาแล้วผมตั้งให้มันติดต่อฐานข้อมูลไว้เมื่อ ค่าได้มาตรงกัน จะโชว์ข้อมูลต่าง ๆ ปัญหาคือ หลังจากสแกนแล้วมันโชว์แค่ค่าในเรคคอร์ดแรก แค่บรรทัดเดียวที่ตรงกับบัตร แต่ ไอดีอื่นที่ตรงแต่มันไม่โชว์ครับ ช่วยแนะนำ ด้วย ครับ

With RC
If tx_kh.Text = .Fields("ID") Then
Text1.Text = .Fields("ID").Value
Text2.Text = .Fields("name").Value
Text3.Text = .Fields("name2").Value
Else
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
End If
End With
จากคุณ : Luffy / akasitcoonat@hotmail.com [2013-03-24 15:51:22]  

101.108.12.5 ความคิดเห็น #28802 (จาก IP: 101.108.12.5)
ลอง debug เอาเองก็ได้นี่ครับ ลอง msgbox ค่าที่ต้องการตรวจสอบ ว่ากระบวนทำงานถูกหรือเปล่า
จากคุณ : maddog [2013-03-24 22:16:45]

58.11.6.120 ความคิดเห็น #28803 (จาก IP: 58.11.6.120)
ลองดีบัคดูแล้วครับ ไม่เข้าใจว่าทำไม มันอ่านได้แค่ใบเดียว พอเราแตะใบอื่น มันโชว์ค่าอ่านจากบัตรได้ แต่ว่ามันตรวจสอบกับฐานข้อมูล ดันไม่ตรงกัน ทั้ง ๆ ที่เลขตรงกันกับฐานข้อมูล ผมก็ไม่เข้าใจ
จากคุณ : Luffy / akasitcoonat@hotmail.com [2013-03-25 23:35:44]

58.8.21.184 ความคิดเห็น #28804 (จาก IP: 58.8.21.184)
สิ่งที่รู้ตอนนี้คือ มันอ่านบัตรได้ทุกใบ แต่ปัญหาคือกระบวนการตรวจสอบกับฐานข้อมูลแล้วไม่สำเร็จในบางค่า

ถ้าให้ผมเดาคือ ถ้ามี ข้อมูลเข้ามาเรียบร้อย และยืนยันว่าในฐานข้อมูลก็มี มีข้อสรุปได้ไม่กี่อย่าง คือ 1. SQL ที่ใช้ไม่ถูกต้อง(ต้องลองเอา sql มาทดสอบ) 2.ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลมีข้อมูลอื่นปนอยู่(อาจเป็นอักขระพิเศษที่ไม่แสดงให้เห็น) ต้องลองป้อนค่าใหม่เข้าไปทับ แล้วทดสอบใหม่
จากคุณ : maddog [2013-03-26 09:57:19]

58.9.201.40 ความคิดเห็น #28806 (จาก IP: 58.9.201.40)
ดูให้หน่อยได้มั้ยครับ ว่าผิดตรงไหน

Option Explicit
Dim flag As Boolean
Dim Conn As New ADODB.Connection
Dim RC As New ADODB.Recordset
Dim SQL As String
Const strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False"
'ปุ่มสแกน
Private Sub Command1_Click()
Dim i&, j%, port&, baud&, buf1(200) As Byte, b1 As Byte, s1$, b3 As Byte, buf2(200) As Byte
Command6.Enabled = True
Timer1.Enabled = True
i = rf_request(0, &H52, j)
If (i <> 0) Then
lb_info.Caption = "กรุณาสแกนบัตร"
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
tx_kh.Text = ""
Exit Sub
End If
'Anticollision
i = rf_anticoll(0, 4, buf1(0), b1)
If (i <> 0) Then
lb_info.Caption = "Anticollision Fail!"
Exit Sub
End If
s1 = ""
For i = 0 To b1 - 1
s1 = s1 & Right("00" & Hex(buf1(i)), 2)
Next i
tx_kh.Text = s1
'Select card
i = rf_select(0, buf1(0), 4, b1)
If (i <> 0) Then
lb_info.Caption = "กรุณาสแกนบัตร"
Exit Sub
Else
lb_info.Caption = "สำเร็จ"
End If
'ส่วนหลังจากที่อ่านบัตรที่สแกนได้แล้วมาเปรียบเทียบกับดาต้าเบสแล้วโชว์
With RC
If tx_kh.Text = .Fields("ID") Then
Text1.Text = .Fields("ID")
Text2.Text = .Fields("name")
Text3.Text = .Fields("name2")
Else
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
End If
End With
End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Command1_Click
End Sub

Private Sub Form_Load()
Command6.Enabled = False
SSTab1.Tab = 0
Command12.Enabled = True
Command13.Enabled = False
cb_ckh.ListIndex = 0
cb_btl.ListIndex = 0
'.ฐานข้อมูล
With Conn
If .State = 1 Then .Close
.ConnectionString = strConn & ";Data Source=" & App.Path & "\db\new.mdb"
.Open
End With

'เปิดตาราง
With RC
SQL = "SELECT * FROM Table1 where ID"
If .State = 1 Then .Close
.CursorLocation = adUseNone
.Open SQL, Conn, adOpenKeyset, adLockReadOnly

End With
End Sub
จากคุณ : Luffy / akasitcoonat@hotmail.com [2013-03-28 01:12:54]

58.8.194.148 ความคิดเห็น #28807 (จาก IP: 58.8.194.148)
ลืมวนอ่านค่าต่างๆใน RC หรือเปล่าครับ มันจึงเปรียบเทียบเพราะค่า recordset แรกแบบนั้น

Do While Not RC.EOF
With RC
.
.
End With
RC.MoveNext
Loop
จากคุณ : maddog [2013-03-28 11:27:44]

115.87.151.38 ความคิดเห็น #28808 (จาก IP: 115.87.151.38)
ใส่ตรงนี้หรือเปล่า ครับ

Do While Not RC.EOF
With RC
If tx_kh.Text = .Fields("IDx") Then
Text1.Text = .Fields("IDx")
Text2.Text = .Fields("name")
Text3.Text = .Fields("name2")
Else
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
End If
End With
RC.MoveNext
Loop

ยังเหมือนเดิมเลยครับ ผมลอง SQL ใน Access ก็ใช้ได้นะดาต้าเบสไม่ได้ผิด งง ??
จากคุณ : Luffy [2013-03-28 23:59:23]

58.8.170.156 ความคิดเห็น #28809 (จาก IP: 58.8.170.156)
อ๋อไม่ได้ใส่ Exit While เพื่อให้ออกจากการวนลูป
เทคนิคในการ debug คือใช้ msgbox ช่วยนะครับDo While Not RC.EOF
With RC
If tx_kh.Text = .Fields("IDx") Then
Text1.Text = .Fields("IDx")
Text2.Text = .Fields("name")
Text3.Text = .Fields("name2")
Exit While
Else
Text1.Text = ""
Text2.Text = ""
Text3.Text = ""
End If
End With
RC.MoveNext
Loop
จากคุณ : maddog [2013-03-29 11:36:27]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th