หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  จงเขียนโ...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพ...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  Homework comment
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3309 [Java]

รบกวนช่วยอธิบายโค้ดเกมส์ ฮ็อกกี้ slapshot ทีค่ะ

import java.awt.*;
import java.util.*;
import java.awt.event.*;
import java.lang.Math;

public class Slapshot extends Frame implements ActionListener, MouseListener, MouseMotionListener, Runnable
{
Menu menu1;
MenuBar menubar;
MenuItem menuitem0, menuitem1, menuitem2, menuitem3;
Image memoryImage;
Image backGroundImage;
Image[] gifImages = new Image[2];
Graphics memoryGraphics;
Thread thread;
MediaTracker tracker;
Vector<Puck> pucks = new Vector<Puck>();
int yourScore = 0;
int theirScore = 0;
int offsetX = 0;
int offsetY = 0;
int speed = 50;
int maxVelocity = 10;
Label label1, label2;
int retVal = 0;
boolean dragging = false;
boolean stop = true;
boolean runOK = true;
OkCancelDialog textDialog;

public static void main(String[] args)
{
new Slapshot();
}

Slapshot()
{
menubar = new MenuBar();

menu1 = new Menu("File");

menuitem0 = new MenuItem("Start");
menu1.add(menuitem0);
menuitem0.addActionListener(this);

menuitem1 = new MenuItem("End");
menu1.add(menuitem1);
menuitem1.addActionListener(this);

menuitem2 = new MenuItem("Set speed...");
menu1.add(menuitem2);
menuitem2.addActionListener(this);

menuitem3 = new MenuItem("Exit");
menu1.add(menuitem3);
menuitem3.addActionListener(this);

menubar.add(menu1);
setMenuBar(menubar);

addMouseListener(this);
addMouseMotionListener(this);

textDialog = new OkCancelDialog(this,
"Set speed (1-100)", true);

setLayout(null);

label1 = new Label();
label1.setText("0");
label1.setBounds(180, 310, 20, 20);
label1.setVisible(false);
add(label1);

label2 = new Label();
label2.setText("0");
label2.setBounds(400, 310, 20, 20);
label2.setVisible(false);
add(label2);

tracker = new MediaTracker(this);
backGroundImage = Toolkit.getDefaultToolkit().
getImage("rink.gif");
tracker.addImage(backGroundImage, 0);

gifImages[0] = Toolkit.getDefaultToolkit().
getImage("puck.gif");
tracker.addImage(gifImages[0], 0);

gifImages[1] = Toolkit.getDefaultToolkit().
getImage("blocker.gif");
tracker.addImage(gifImages[1], 0);

try {
tracker.waitForID(0);
}catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e);
}

setTitle("Slapshot!");

setResizable(false);

setSize(backGroundImage.getWidth(this),
backGroundImage.getHeight(this));

setVisible(true);

memoryImage = createImage(getSize().width, getSize
().height);
memoryGraphics = memoryImage.getGraphics();

thread = new Thread(this);
thread.start();

this.addWindowListener(new WindowAdapter(){
public void windowClosing(
WindowEvent e){
runOK = false;
System.exit(0);
}
}
);
}

public void init()
{
Point position, velocity;
pucks = new Vector<Puck>();

Rectangle edges = new Rectangle(10 + getInsets().left,
getInsets().top, getSize().width - (getInsets().left
+ getInsets().right), getSize().height - (getInsets().top
+ getInsets().bottom));

for (int loopIndex = 0; loopIndex < 12; loopIndex++){

pucks.add(new Puck(gifImages[0],
0, maxVelocity, edges, this));

try {
Thread.sleep(20);
}
catch (Exception exp) {
System.out.println(exp.getMessage());
}
}

pucks.add(new Puck(gifImages[1], 1, maxVelocity, edges,
this));

pucks.add(new Puck(gifImages[1], 2, maxVelocity, edges,
this));
}

public void run()
{
Puck puck;

while (runOK) {
if(!stop){

int numberLeft;
for (int loopIndex = 0; loopIndex < 12; loopIndex++){
puck = (Puck)pucks.elementAt(loopIndex);

if(puck.gone()){
continue;
}

retVal = puck.slide(pucks.elementAt
(13).rectangle, pucks.elementAt
(12).rectangle);

numberLeft = 0;
for (int loopIndex2 = 0; loopIndex2 < 12;
loopIndex2++){
if(!((Puck)pucks.elementAt(loopIndex2))
.gone()){
numberLeft++;
}
}

if(retVal < 0){
if(yourScore + theirScore + numberLeft == 11){
label1.setText(String.valueOf
(++yourScore));
}
}

if(retVal > 0){
if(yourScore + theirScore + numberLeft == 11){
label2.setText(String.valueOf
(++theirScore));
}
}

int struckPuck = -1;

for (int loopIndex3 = 0; loopIndex3 < 13;
loopIndex3++){
Puck testPuck = (Puck)pucks.elementAt
(loopIndex3);

if (puck == testPuck || testPuck.gone()){
continue;
}

if(puck.rectangle.intersects
(testPuck.rectangle)){
struckPuck = loopIndex3;
}
}

if (struckPuck >= 0){
Puck puck1 = (Puck)pucks.elementAt(struckPuck);
Puck puck2 = (Puck)pucks.elementAt(loopIndex);

if(puck2.immovable()){
puck1.velocity.x = -puck1.velocity.x;

retVal = puck1.slide(pucks.elementAt
(13).rectangle, pucks.elementAt
(12).rectangle);

numberLeft = 0;
for (int loopIndex4 = 0; loopIndex4 < 12;
loopIndex4++){
if(!((Puck)pucks.elementAt
(loopIndex4)).gone()){
numberLeft++;
}
}

if(retVal < 0){
if(yourScore + theirScore + numberLeft
== 11){
label1.setText(String.valueOf
(++yourScore));
}
}

if(retVal > 0){
if(yourScore + theirScore + numberLeft
== 11){
label2.setText(String.valueOf
(++theirScore));
}
}

} else if(puck1.immovable()){
puck2.velocity.x = -puck2.velocity.x;

retVal = puck2.slide(pucks.elementAt(13).
rectangle, pucks.elementAt
(12).rectangle);

numberLeft = 0;
for (int loopIndex5 = 0; loopIndex5 < 12;
loopIndex5++){
if(!((Puck)pucks.elementAt
(loopIndex5)).gone()){
numberLeft++;
}
}

if(retVal < 0){
if(yourScore + theirScore + numberLeft
== 11){
label1.setText(String.valueOf
(++yourScore));
}
}

if(retVal > 0){
if(yourScore + theirScore + numberLeft
== 11){
label2.setText(String.valueOf
(++theirScore));
}
}
}
else {
retVal = puck1.slide(pucks.elementAt
(13).rectangle, pucks.elementAt
(12).rectangle);

numberLeft = 0;

for (int loopIndex6 = 0; loopIndex6 < 12;
loopIndex6++){
if(!((Puck)pucks.elementAt(loopIndex6))
.gone()){
numberLeft++;
}
}

if(retVal < 0){
if(yourScore + theirScore + numberLeft
== 11){
label1.setText(String.valueOf
(++yourScore));
}
}

if(retVal > 0){
if(yourScore + theirScore + numberLeft
== 11){
label2.setText(String.valueOf
(++theirScore));
}
}

retVal = puck2.slide(pucks.elementAt
(13).rectangle, pucks.elementAt
(12).rectangle);

numberLeft = 0;
for (int loopIndex7 = 0; loopIndex7 < 12;
loopIndex7++){
if(!((Puck)pucks.elementAt
(loopIndex7)).gone()){
numberLeft++;
}
}

if(retVal < 0){
if(yourScore + theirScore + numberLeft
== 11){
label1.setText(String.valueOf
(++yourScore));
}
}

if(retVal > 0){
if(yourScore + theirScore + numberLeft
== 11){
label2.setText(String.valueOf
(++theirScore));
}
}
}
}

int lowestTime = 10000;
int impactY = -1;

for (int loopIndex3 = 0; loopIndex3 < 12;
loopIndex3++){
Puck movingPuck = (Puck)pucks.elementAt
(loopIndex3);
Rectangle r = movingPuck.rectangle;
Point mPosition = new Point(r.x, r.y);
Point mVelocity = movingPuck.velocity;

if(mVelocity.x > 0 && !movingPuck.gone()){
int yHit = (mVelocity.y / mVelocity.x) *
(backGroundImage.getWidth(this) -
mPosition.x) + mPosition.y;

if(yHit > 115 && yHit < 223){
int time = (backGroundImage.getWidth
(this) - mPosition.x)
/ mVelocity.x;
if(time <= lowestTime){
impactY = yHit;
}
}
}

if(impactY > 0){
Puck block = pucks.elementAt(12);
int blockPosition = block.rectangle.y;

if(blockPosition < impactY){
block.slide(Math.min(blockPosition +
40, impactY));
} else {
block.slide(Math.max(blockPosition -
40, impactY));
}
repaint();
}
label2.setText(String.valueOf(theirScore));
}
}
repaint();
try {
Thread.sleep(speed);
}
catch (InterruptedException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}
}
}
}

public void update(Graphics g)
{
memoryGraphics.drawImage(backGroundImage, 0, 0, this);

for (int loopIndex = 0; loopIndex < pucks.size(); loopIndex++){
if(!stop){
((Puck)pucks.elementAt(loopIndex)).drawPuckImage
(memoryGraphics);
}
}

g.drawImage(memoryImage, 0, 0, this);
}

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
if(e.getSource() == menuitem0){
if(!stop){
stop = true;
repaint();
}
init();
label1.setVisible(true);
label2.setVisible(true);
stop = false;
label1.setText("0");
label2.setText("0");
yourScore = 0;
theirScore = 0;
}

if(e.getSource() == menuitem1){
stop = true;
label1.setText("0");
label2.setText("0");
yourScore = 0;
theirScore = 0;
repaint();
}

if(e.getSource() == menuitem2){
textDialog.setVisible(true);
if(!textDialog.data.equals("")){
int newSpeed = Integer.parseInt(textDialog.data);
newSpeed = 101 - newSpeed;
if(newSpeed >= 1 && newSpeed <= 100){
speed = newSpeed;
}
}
}

if(e.getSource() == menuitem3){
runOK = false;
System.exit(0);
}
}

public void mousePressed(MouseEvent e)
{
Rectangle r1 = pucks.elementAt(13).rectangle;
if(r1.contains(new Point(e.getX(), e.getY()))){
offsetX = e.getX() - r1.x;
offsetY = e.getY() - r1.y;
dragging = true;
}
}

public void mouseReleased(MouseEvent e)
{
dragging = false;
}

public void mouseDragged(MouseEvent e)
{
if(dragging){
int newY = e.getY() - offsetY;

pucks.elementAt(13).slide(newY);
repaint();
}
}

public void mouseClicked(MouseEvent e){}
public void mouseEntered(MouseEvent e){}
public void mouseExited(MouseEvent e){}
public void mouseMoved(MouseEvent e){}
}

class Puck
{
Image image1;
Component rink;
Rectangle rectangle;
Point velocity;
Point location;
Rectangle edges;
Random random;
boolean outOfAction = false;
boolean doNotMove = false;
int maxVelocity;

public Puck(Image image1, int type, int maxVelocity,
Rectangle edges, Component rink)
{
this.rink = rink;
this.image1 = image1;
if (type > 0){
doNotMove = true;
}
this.maxVelocity = maxVelocity;
this.edges = edges;

random = new Random(System.currentTimeMillis());

if(type == 0){
location = new Point(100 + (Math.abs(random.nextInt())
% 300), 100 + (Math.abs(100 + random.nextInt()) %
100));

this.velocity = new Point(random.nextInt() % maxVelocity,
random.nextInt() % maxVelocity);

while(velocity.x == 0){
velocity.x = random.nextInt(maxVelocity / 2)
- maxVelocity / 2;
}
}

if(type == 1){
location = new Point(((Slapshot)rink).backGroundImage
.getWidth(rink) - 18,
((Slapshot)rink).backGroundImage.getHeight
(rink)/2);
this.velocity = new Point(0, 0);
}

if(type == 2){
location = new Point(10,
((Slapshot)rink).backGroundImage.getHeight(rink)/2);
this.velocity = new Point(0, 0);
}

this.rectangle = new Rectangle(location.x, location.y,
image1.getWidth(rink), image1.getHeight(rink));
}

public int slide(Rectangle blocker, Rectangle blocker2)
{
Point position = new Point(rectangle.x, rectangle.y);
int returnValue = 0;

if (doNotMove){
return returnValue;
}

if(random.nextInt(100) <= 1){
velocity.x += random.nextInt() % maxVelocity;

velocity.x = Math.min(velocity.x, maxVelocity);
velocity.x = Math.max(velocity.x, -maxVelocity);

while(velocity.x == 0){
velocity.x = random.nextInt(maxVelocity / 2)
- maxVelocity / 2;
}

velocity.y += random.nextInt() % maxVelocity / 2;

velocity.y = Math.min(velocity.y, maxVelocity / 2);
velocity.y = Math.max(velocity.y, -(maxVelocity / 2));
}

position.x += velocity.x;
position.y += velocity.y;

if (position.x < edges.x + 5) {

if(position.y > 120 && position.y < 225){
if(!rectangle.intersects(blocker)){
returnValue = 1;
outOfAction = true;
return returnValue;
}
}
position.x = edges.x;

if(velocity.x > 0){
velocity.x = -6;
}else{
velocity.x = 6;
}
}else if ((position.x + rectangle.width)
> (edges.x + edges.width - 5)){
if(position.y > 120 && position.y < 225){
if(!rectangle.intersects(blocker2)){
returnValue = -1;
outOfAction = true;
return returnValue;
}
}
position.x = edges.x + edges.width - rectangle.width;

if(velocity.x > 0){
velocity.x = -6;
}else{
velocity.x = 6;
}
}

if (position.y < edges.y){
position.y = edges.y;
velocity.y = -velocity.y;

}else if ((position.y + rectangle.height)
> (edges.y + edges.height)){
position.y = edges.y + edges.height -
rectangle.height;
velocity.y = -velocity.y;
}

this.rectangle = new Rectangle(position.x, position.y,
image1.getWidth(rink), image1.getHeight(rink));
return returnValue;
}

public void slide(int y)
{
rectangle.y = y;
}

public boolean gone()
{
return outOfAction;
}

public boolean immovable()
{
return doNotMove;
}

public void drawPuckImage(Graphics g)
{
if(!outOfAction){
g.drawImage(image1, rectangle.x,
rectangle.y, rink);
}
}
}

class OkCancelDialog extends Dialog implements ActionListener
{
Button ok, cancel;
TextField text;
public String data;

OkCancelDialog(Frame hostFrame, String title, boolean dModal)
{
super(hostFrame, title, dModal);
setSize(280, 100);
setLayout(new FlowLayout());
text = new TextField(30);
add(text);
ok = new Button("OK");
add(ok);
ok.addActionListener((ActionListener)this);
cancel = new Button("Cancel");
add(cancel);
cancel.addActionListener(this);
data = new String("");
}

public void actionPerformed(ActionEvent event)
{
if(event.getSource() == ok){
data = text.getText();
} else {
data = "";
}
setVisible(false);
}
}
จากคุณ : วอวุ่น / rirut_9999@hotmail.com [2012-05-28 14:48:12]  

58.8.26.40 ความคิดเห็น #28628 (จาก IP: 58.8.26.40)
เห็นแล้วเยอะ หมดแรงใจจะช่วย ช่วยตัวเองไปก่อนและกัน
จากคุณ : ยอเยอะ [2012-06-01 18:53:39]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th