หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  จงเขียนโ...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพ...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  Homework comment
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3028 [.NET]

ช่วยดู code ที่ผม ทำน่อยว่ามันผิด ตรงไหน asp.net

งง มาก ครับ

พอดีฝึกทำ หาข้อมูลจากในgoogle มาเสริม เติมแต่ง
กด run ได้ แต่ + - * / พอกด = อ้าวไม่ได้

ขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ด้วยครับ

Public Class _Default
Inherits System.Web.UI.Page
Dim Operand1 As Double
Dim Operand2 As Double
Dim [Operator] As String

Private Sub cal0_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles cal0.Click

IDLABLE.Text += "0"

End Sub
Protected Sub cal1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cal1.Click

IDLABLE.Text += "1"

End Sub

Protected Sub cal2_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cal2.Click

IDLABLE.Text += "2"

End Sub


Private Sub caldec_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles caldec.Click

IDLABLE.Text += "."
Dim i As Integer, CountDot As Integer

For i = 1 To Len(Trim$(IDLABLE.Text))
If Mid$(Trim$(IDLABLE.Text), i, 1) = "." Then CountDot = CountDot + 1
Next
If CountDot = 2 Then IDLABLE.Text = Mid$(Trim$(IDLABLE.Text), 1, Len(Trim$(IDLABLE.Text)) - 1)

End Sub


Protected Sub cal3_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cal3.Click

IDLABLE.Text += "3"
End Sub

Protected Sub cal4_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cal4.Click

IDLABLE.Text += "4"
End Sub

Protected Sub cal5_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cal5.Click

IDLABLE.Text += "5"
End Sub

Protected Sub cal6_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cal6.Click

IDLABLE.Text += "6"
End Sub

Protected Sub cal7_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cal7.Click

IDLABLE.Text += "7"
End Sub

Protected Sub cal8_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cal8.Click

IDLABLE.Text += "8"
End Sub

Protected Sub cal9_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles cal9.Click

IDLABLE.Text += "9"
End Sub


Protected Sub calc_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles calc.Click
IDLABLE.Text = ""
Operand1 = 0
Operand2 = 0

End Sub


Protected Sub calRst_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles calRst.Click


Select Case [Operator]

Case "+"
IDLABLE.Text = Operand1 + Operand2


Case "-"
IDLABLE.Text = Operand1 - Operand2Case "*"
IDLABLE.Text = Operand1 * Operand2


Case "/"
If Operand2 = 0 Then Exit Sub
IDLABLE.Text = Operand1 / Operand2

End Select

Operand2 = Val(IDLABLE.Text)

End Sub

Protected Sub calplus_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles calplus.Click
IDLABLE.Text = ""
Operand1 = Operand2
Operand2 = 0
[Operator] = "+"
End Sub

Protected Sub calminus_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles calminus.Click
Operand1 = Operand2
IDLABLE.Text = ""
[Operator] = "-"
End Sub

Protected Sub calmul_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles calmul.Click
Operand1 = Operand2
IDLABLE.Text = ""
[Operator] = "*"
End Sub

Protected Sub caldiv_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles caldiv.Click
Operand1 = Operand2
IDLABLE.Text = ""
[Operator] = "/"
End Sub

Protected Sub calNegative_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs) Handles calNegative.Click
Operand2 = -Operand2
IDLABLE.Text = Operand2
End Sub

End Class
จากคุณ : student / - [2011-02-02 22:19:35]  

118.173.97.49 ความคิดเห็น #28203 (จาก IP: 118.173.97.49)
ไหน sub ของปุ่ม = , งง ด้วยคน<br><br>calc_Click มันแค่เคลียร์ค่า ก็ไม่ใช่อีก
จากคุณ : teacher [2011-02-02 22:52:09]

180.183.147.158 ความคิดเห็น #28204 (จาก IP: 180.183.147.158)
ขอโทษรับ ลืม

<%@ Page Language="vb" AutoEventWireup="false" CodeBehind="Default.aspx.vb" Inherits="WebApplication2._Default" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<style type="text/css">
.calcBtn
{
width: 91px;
height: 37px;
}
.style1
{
height: 34px;
}
.style2
{
width: 79px;
}
.style3
{
height: 34px;
width: 79px;
}
</style>


</head>
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div style="height: 287px; width: 413px">
<table style=" border: solid 2px black; padding:4">

<tr>

<td colspan="4">

<asp:Label style="text-align:right;" ID="IDLABLE" runat="server"
Width="100%" BackColor="#FF9999" Font-Size="XX-Large" Height="37px"></asp:Label>
</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="4">

<asp:Button ID="calc" runat="server" Text="c" Height="37px" Width="278px"
BackColor="#6600CC" Font-Size="Large" ForeColor="#CC6600"/>
<asp:Button ID="calNegative" runat="server" BackColor="#006600" Font-Size="Large"
ForeColor="White" Height="36px" Text="+-" Width="92px" />
</td>

</tr>
<tr>

<td>

<asp:Button ID="cal7" runat="server" Text="7" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" />
</td>

<td>

<asp:Button ID="cal8" runat="server" Text="8" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>

<td>

<asp:Button ID="cal9" runat="server" Text="9" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>

<td class="style2">

<asp:Button ID="caldiv" runat="server" Text="/" Height="36px" Width="90px"
BackColor="#006600" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>
</tr>

<tr>

<td>

<asp:Button ID="cal4" runat="server" Text="4" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>

<td>
<asp:Button ID="cal5" runat="server" Text="5" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" />
</td>

<td>
<asp:Button ID="cal6" runat="server" Text="6" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>
<td class="style2">

<asp:Button ID="calmul" runat="server" Text="*" Height="36px" Width="90px"
BackColor="#006600" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<asp:Button ID="cal1" runat="server" Text="1" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>

<td>

<asp:Button ID="cal2" runat="server" Text="2" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>

<td>

<asp:Button ID="cal3" runat="server" Text="3" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>

<td class="style2">

<asp:Button ID="calplus" runat="server" Text="+" Height="36px" Width="90px"
BackColor="#006600" Font-Size="Large" ForeColor="White" />
</td>
</tr>

<tr>

<td class="style1">

<asp:Button ID="calRst" runat="server" Text="=" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" /></td>
<td class="style1">

<asp:Button ID="cal0" runat="server" Text="0" Height="36px" Width="90px"
BackColor="Black" Font-Size="Large" ForeColor="White" />
</td>
<td class="style1">

<asp:Button ID="caldec" runat="server" Text="." Height="36px" Width="90px"
BackColor="Blue" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>

<td class="style3">

<asp:Button ID="calminus" runat="server" Text="-" Height="36px" Width="90px"
BackColor="#006600" Font-Size="Large" ForeColor="White" />

</td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

</div>
</form>
</body>
</html>
จากคุณ : student / - [2011-02-02 23:05:47]

180.183.147.158 ความคิดเห็น #28205 (จาก IP: 180.183.147.158)
calc_Click

ตามที่ผมเขียนใช้ เคลียค่าทั้งหมดอ่าครับ
จากคุณ : student / - [2011-02-02 23:12:08]

118.173.97.49 ความคิดเห็น #28206 (จาก IP: 118.173.97.49)
ไล่โค้ดดีๆ ป้อนตัวเลขแล้ว กดปุ่ม +-*/ จะต้องเก็บค่าตัวเลขแรกไว้ในตัวแปร Operator1 แต่ในโค้ดกลับไม่มีค่ามาใส่

สรุปว่าโค้ดที่ได้มาไม่สมบูรณ์ ต้องเขียนไล่โค้ดเพิ่มเอง
จากคุณ : teacher [2011-02-03 02:14:36]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th