หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถา...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องกา...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องกา...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถา...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนส...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเ...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มี...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  ลองคิด แล...
2018-12-04 02:17:48
  สอนทำโค้ด...
2018-11-06 12:20:06
  ศึกษาเรื่...
2018-10-28 07:26:36
  แบบนี้หรื...
2018-10-20 04:39:25
  ถาม คนที่...
2018-04-23 00:42:14
  ผมลองทำดู...
2018-02-25 18:56:56
  คุณจะเขีย...
2018-02-25 14:01:53
  งั้นขอถาม...
2018-02-25 12:53:34
  อ.สั่งให้...
2018-02-25 12:44:52
  ขอด้วยครั...
2017-12-30 08:07:25
  Homework comment
  <a href="https://reddrugs.s...
2019-03-22 15:18:19
  <a href="https://oplegway.r...
2019-03-22 11:09:07
  <a href="https://dadrebol.o...
2019-03-22 06:59:35
  <a href="https://dadrebol.o...
2019-03-22 02:49:58
  <a href="https://jarastuff....
2019-03-21 22:40:56
  <a href="https://refuerrc.c...
2019-03-21 18:32:01
  <a href="https://nosorogdas...
2019-03-21 14:22:52
  <a href="https://jojdrugs.s...
2019-03-21 10:14:11
  <a href="https://verturemed...
2019-03-21 06:05:38
  <a href="https://ninwerfd.i...
2019-03-21 01:57:08
  Article comment
  รบกวนขอสอบ...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตั...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไห...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้คร...
2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติ...
2016-06-18 15:21:09
  vs2008 c# ครับ ขอ...
2016-06-17 14:39:30
  ผมใช้ vs c# ทำ...
2016-06-17 14:37:44
  ต้องวิเครา...
2016-03-12 23:36:05
  ผมส่งข้อคว...
2016-03-12 18:25:42
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #2505 [C]

จะทำเกมส์จับคู่ภาพเหมือนใน Dev C อะค่ะ

คือว่าจะต้องทำเกมส่งอาจารย์ แล้วคิดว่าจะทำเกมส์จับคู่ภาพเหมือน อยากได้ source code ของเกมมั่กมากเลยค่ะ ใครเคยเขียนเกมนี้ แล้วมีแนวทางมาให้ดู ก้อช่วยตอบกลับด้วยน่ะค่ะ
ใช้ Dev C อะค่ะ ฝากด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
จากคุณ : cs.cs / senior_boom@hotmail.com [2009-03-05 21:41:12]  

58.8.183.79 ความคิดเห็น #27378 (จาก IP: 58.8.183.79)
//Shuffling Cards
//by Varun Agrawal
//varun.math@gmail.com

#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<graphics.h>
#include<dos.h>
#include<stdlib.h>
#include<time.h>

void swap(char [],char []);

int card1[] = { 20,20 , 50,20 , 50,100 , 20,100 , 20,20 };
int card2[] = { 80,20 , 110,20 , 110,100 , 80,100 , 80,20 };
int card3[] = { 140,20 , 170,20 , 170,100 , 140,100 , 140,20 };

char val[3][2]={ \"1\" , \"2\", \"3\" };

void main()
{
clrscr();
char count[2]=\"0\";
int swapnum=0; //for number of times to swap the cards
int driver,mode;

driver=DETECT;

initgraph(&driver , &mode , \"c:\\tc\\bgi\");

setfillstyle(SOLID_FILL,YELLOW);
fillpoly(5,card1);
fillpoly(5,card2);
fillpoly(5,card3);

settextstyle(GOTHIC_FONT,HORIZ_DIR,6);
setcolor(BLUE);
moveto(25,25);
outtext(val[0]);
moveto(85,25);
outtext(val[1]);
moveto(145,25);
outtext(val[2]);

do
{
int num=0;
int choice[2];
count[0]++;

delay(1500);

settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,2);
moveto(20,150);
outtext(\"No. of Times Cards have been swapped:\");
settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,3);
moveto(20 + swapnum*20,170);
outtext(count);
setfillstyle(SOLID_FILL,YELLOW);
fillpoly(5,card1);
fillpoly(5,card2);
fillpoly(5,card3);

do
{
randomize();
choice[num]= (rand() + num) % 3;

switch(choice[num])
{
case 0:
setfillstyle(CLOSE_DOT_FILL,BLUE);
fillpoly(5,card1);
break;
case 1:
setfillstyle(CLOSE_DOT_FILL,BLUE);
fillpoly(5,card2);
break;
case 2:
setfillstyle(CLOSE_DOT_FILL,BLUE);
fillpoly(5,card3);
break;
}
num++;
}while(num<2);

swap(val[(choice[0])],val[(choice[1])]);

}while(swapnum++ < 6);

settextstyle(DEFAULT_FONT,HORIZ_DIR,3);
moveto(20,200);
outtext(\"What is card number 2\");
char ans;
ans=getch();
if(ans==val[1][0])
{
moveto(20,230);
outtext(\"HURRAY\");
}
else
{
moveto(20,230);
outtext(\"YOU DUMBO\");
}

getch();
closegraph();
}

void swap(char a[], char b[])
{
char c;
c=a[0];
a[0]=b[0];
b[0]=c;
}
จากคุณ : sup98 [2009-03-05 22:14:33]

58.8.183.79 ความคิดเห็น #27379 (จาก IP: 58.8.183.79)
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

//each position placed on a 5x2 board
// 0 - unused
// 1 - face up
// 2 - face down

int p1x1=0;
int p1x2=0;
int p1x3=0;
int p1x4=0;
int p1x5=0;

int p2x1=0;
int p2x2=0;
int p2x3=0;
int p2x4=0;
int p2x5=0;

//here is the board
// | | | |
// p1x1 |p1x2 |p1x3 |p1x4 |p1x5
// | | | |
// -----------------------------
// | | | |
// p2x1 |p2x2 |p2x3 |p2x4 |p2x5
// | | | |
//

//Prototype of card_select method used so that we can
//call methods wc r yet to be defined.

bool card_select(int &location, int who);

//make a move, false if it can\'t be made

bool make_move(int row, int col, int who) {
if ((row<1)||(row>2)) return false;
if ((col<1)||(col>5)) return false;

if ((row==1)&&(col==1))
return card_select(p1x1,who);
if ((row==1)&&(col==2))
return card_select(p1x2,who);
if ((row==1)&&(col==3))
return card_select(p1x3,who);
if ((row==1)&&(col==4))
return card_select(p1x4,who);
if ((row==1)&&(col==5))
return card_select(p1x5,who);

if ((row==2)&&(col==1))
return card_select(p2x1,who);
if ((row==2)&&(col==2))
return card_select(p2x2,who);
if ((row==2)&&(col==3))
return card_select(p2x3,who);
if ((row==2)&&(col==4))
return card_select(p2x4,who);
if ((row==2)&&(col==5))
return card_select(p2x5,who);

return false;
}

bool card_select(int &location, int who) {
if (location==0) {
location=who;
return true;
} else {
return false;
}
}

//map the integers representing the letters
string peice(int who) {
if (who=11)
return \"A1\";
else if (who=12)
return \"A2\";

else if (who=21)
return \"B1\";
else if (who=22)
return \"B2\";

else if (who=31)
return \"C1\";
else if (who=32)
return \"C2\";

else if (who=41)
return \"D1\";
else if (who=42)
return \"D2\";

else if (who=51)
return \"E1\";
else if (who=52)
return \"E2\";

else return \" \";
}


void draw_board() {
cout << \" \" << peice(p1x1) << \" | \" << peice(p1x2) << \" | \" << peice(p1x3) << \" | \" << peice(p1x4) << \" | \" << peice(p1x5) << \" \" << endl;
cout << \"-----------------------\" << endl;
cout << \" \" << peice(p2x1) << \" | \" << peice(p2x2) << \" | \" << peice(p2x3) << \" | \" << peice(p2x4) << \" | \" << peice(p2x5) << \" \" << endl;
}

//determine if the cards match
int check(int p1, int p2) {
if (p1==p2)
return p1;
return 0;
}

bool draw() {
return ((p1x1!=0)&&(p1x2!=0)&&(p1x3!=0)&&(p1x4!=0)&&(p1x5!=0)&&
(p2x1!=0)&&(p2x2!=0)&&(p2x3!=0)&&(p2x4!=0)&&(p2x5!=0));
}

//if 1 - face up
//if 2 - face down


int winner() {
int result;

result=check(p1x1, p1x2);
if (result!=0) return result;
result=check(p1x1, p1x3);
if (result!=0) return result;
result=check(p1x1, p1x4);
if (result!=0) return result;
result=check(p1x1, p1x5);
if (result!=0) return result;

result=check(p1x1, p2x1);
if (result!=0) return result;
result=check(p1x1, p2x2);
if (result!=0) return result;
result=check(p1x1, p2x3);
if (result!=0) return result;
result=check(p1x1, p2x4);
if (result!=0) return result;
result=check(p1x1, p2x5);
if (result!=0) return result;

if (draw()) return 3;
return 0;

}


void play(int player) {
int row;
int col;
int win;

win=winner();

if (player==1) {
cout << \"Enter row (1 or 2):\" << endl;
cin >> row;
cout << \"Enter column (1 to 5):\" << endl;
cin >> col;

if (make_move(row, col, player)) {
draw_board();
play(1);
} else {
cout << \"Invalid move, try again\" << endl;
play(1);
}
}
}
int main() {
cout << \"Welcome to the matching card game \" << endl;
draw_board();
play(1);
return 0;
}
จากคุณ : sup98 [2009-03-05 22:18:26]

58.9.92.234 ความคิดเห็น #27380 (จาก IP: 58.9.92.234)
ขอบคุณค่ะ แล้วจะลองเอาโค้ดไปแก้ดูนะค่ะ

ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาขอคำปรึกษาอีกค่า
จากคุณ : cs.cs / senior_boom@hotmail.com [2009-03-05 22:30:48]

58.9.92.234 ความคิดเห็น #27381 (จาก IP: 58.9.92.234)
ทำไมถึงมีโค้ดสองแบบอะค่ะ

งงค่ะ
จากคุณ : cs.cs / senior_boom@hotmail.com [2009-03-05 22:34:22]

202.47.230.38 ความคิดเห็น #27450 (จาก IP: 202.47.230.38)
อยากได้โค้ดจาวาเกมส์จับคู่รูปภาพเหมือนกัน
จากคุณ : poyfon / akira_fon@hotmail.com [2009-05-07 14:34:10]

61.19.86.83 ความคิดเห็น #27532 (จาก IP: 61.19.86.83)
โค้ดนี้เป็นเกมส์จับคู่ภาพหรือค่ะแร้วใช้ทำจาก
vb6 หรือเปล่า ใครรู้ช่วยตอบทีนะคะ
ตอนนี้กำลังจำทำกเมส์จับคู่ภาพจากvb6ค่ะ
แต่ยังทำไม่ได้เลย
ถ้าใครพอรู้ช่วยตอบด้วยคะเพราะใกล้จะส่งโปรเจคแล้วแต่ยังทำไม่ได้เลยค่ะ
จากคุณ : Ben / hanaja_ben@hotmail.com [2009-08-19 09:14:33]

113.53.137.213 ความคิดเห็น #27807 (จาก IP: 113.53.137.213)
มีโค๊ดเกมส์จับคู่ภาพ ของ java j2me ป่าวคับ
จากคุณ : Ta / tacub_@hotmail.com [2010-02-19 11:37:13]

180.183.211.82 ความคิดเห็น #28260 (จาก IP: 180.183.211.82)
ขอโค้ดเกมส์จับคู่ภาพ VB 2008 หน่อยค่ะ
กำลังจะทำโปรเจคส่งจารย์วันที่ 22 มีค. นี้แล้ว
แต่ยังไม่ีมีตัวอย่างให้ดูเลย
คัยพอรู้เรื่องนี้ช่วยตอบทีนะคะ
จากคุณ : mam / mam_vacabi@hotmail.com [2011-03-07 17:58:50]

223.24.92.61 ความคิดเห็น #29490 (จาก IP: 223.24.92.61)
สอนทำโค้ดเกมจำคู่a-hหน่อยค่ะ ไอดีลายเรามาสอนหน่ิยค่ะ0981623460
จากคุณ : นารีรัตน์ / Narirut.wong@bumail.net [2018-11-06 12:20:06]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI)
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI) ความละเอียดระดับ 4K
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
ไขควงสำหรับเครื่อง Macbook Air/Pro
ไขควง สำหรับแกะเครื่อง Macbook Air/Pro (300บาท)
HDMI เข้า 3 ออก  1 มีรีโมท
HDMI เข้า 3 ออก 1 มีรีโมท (350บาท)
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
OrmSin.com: ขายหนังสืองานฝีมือไทย-ญี่ปุ่น-จีน (country crafts)
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th