หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #2442 [Java]

แปลงฺBufferedImageให้ไปเป็นฺค่าBinaryยังไงอ่ะครับพี่ช่วยหน่อยนะครับ

ตอนนี้ผมทำProject เกี่ยวกับ ImageProcessing อยู่อ่ะครับต้องการที่จะแปลงค่ารูปภาพให้ไปอยู่ในฐานสองเพื่อจะเอาค่าไปคำนวณด้านต่างๆเช่น หาค่า Histogram อะไรประมาณนี้อ่ะครับพี่ช่วยผมหน่อยนะครับ ขอบคุณมากครับ
จากคุณ : Nut / unji_nut@hotmail.com [2009-01-19 01:11:52]  

125.26.182.105 ความคิดเห็น #27299 (จาก IP: 125.26.182.105)
ลืมไปครับขอเป็น JAVA นะครับ
จากคุณ : Nut / unji_nut@hotmail.com [2009-01-19 01:13:28]

202.142.217.162 ความคิดเห็น #27300 (จาก IP: 202.142.217.162)
/**Converts the colors in the BufferedImage to their nearest color in
* the colorPallet using a modified Euclidean Distance. The user can specify
* whether Floyd-Steinberg dithering should occur during this process.
* At the end of this method the image will have only those colors present
* in the given color pallet.
* @param image the image to posterize
* @param colorPallet the argb values of the colors in your color pallet
* @param dither specifyes whether to use dithering during the posterization
* process.
*/
public static void posterize(BufferedImage image, int[] colorPallet, boolean dither) {

//cache the color components of each color in the pallet. This
//is because these are used often in the lifetime of the for loop
int[][] cpComp= new int[colorPallet.length][3];
for(int k = 0; k < colorPallet.length; k++) {
cpComp[k][0] = red(colorPallet[k]);
cpComp[k][1] = green(colorPallet[k]);
cpComp[k][2] = blue(colorPallet[k]);
}

for(int y = 0; y < image.getHeight(); y++) {
for(int x = 0; x < image.getWidth(); x++)
{
int pixel = image.getRGB(x,y);

//the color components of the pixel.
int pixelR = red(pixel); int pixelG = green(pixel); int pixelB = blue(pixel);

//find the closest color in the colorPallet to the pixel
int minimumDistance = 255*255 + 255*255 + 255*255 + 1;
int ncIndex = -1; //index of the nearest color in the color pallet

for (int j = 0; j < colorPallet.length; j++) {

int rDiff = pixelR - cpComp[j][0];
int gDiff = pixelG - cpComp[j][1];
int bDiff = pixelB - cpComp[j][2];

int distance = (int) (rDiff * rDiff * .299 +
gDiff * gDiff * .587 +
bDiff * bDiff * .114);
if (distance < minimumDistance) {
minimumDistance = distance;
ncIndex = j;
}
}

//set the current pixel to the nearest color
image.setRGB(x, y, colorPallet[ncIndex]);

if(!dither) continue;

//error distribution to the surrouding pixels
for(int i = 0; i < 4; i++) {
int xCoor = i==0?x+1:
i==1?x-1:
i==2?x:
x+1;
int yCoor = i==0?y:y+1;

if(xCoor < 0 || xCoor >= image.getWidth() || yCoor >= image.getHeight()) continue;

double factor = i==0?7.0/16:
i==1?3.0/16:
i==2?5.0/16:
1.0/16;

int p = image.getRGB(xCoor,yCoor);
int newRed = (int) Math.round(red(p) + factor * (pixelR - cpComp[ncIndex][0]));
int newGreen = (int) Math.round(green(p) + factor* (pixelG - cpComp[ncIndex][1]));
int newBlue = (int) Math.round(blue(p)+ factor* (pixelB - cpComp[ncIndex][2]));

if(newRed < 0) newRed = 0; if(newRed > 255) newRed = 255;
if(newGreen < 0) newGreen = 0; if(newGreen > 255) newGreen = 255;
if(newBlue < 0) newBlue = 0; if(newBlue > 255) newBlue = 255;

image.setRGB(xCoor, yCoor, (255<< 24)+ (newRed << 16) + (newGreen << 8) + newBlue);

}
}
}
}
/**Convenience method that returns the red component in an argb integer.*/
public static int red(int argb) {return (argb >> 16) & 0xff;}
/**Convenience method that returns the green component in an argb integer.*/
public static int green(int argb) {return (argb >> 8) & 0xff;}
/**Convenience method that returns the blue component in an argb integer.*/
public static int blue(int argb) {return (argb ) & 0xff;}
จากคุณ : sup98 [2009-01-19 10:20:03]

202.142.217.162 ความคิดเห็น #27301 (จาก IP: 202.142.217.162)
BufferedImage image = ImageIO.read(...);

BufferedImage fgImage = //foreground image
new BufferedImage(image.getWidth(),image.getHeight(),
BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
for(int x = 0; x < fgImage.getWidth(); x++) {
for(int y = 0; y < fgImage.getHeight(); y++) {
int rgbSrc = image.getRGB(x, y);
if(rgbSrc == rgbForeground) {
fgImage.setRGB(x,y,rgbForeground); //remain in color
}else{
int r = (rgbSrc>>16)&0xff;
int g = (rgbSrc>> 8)&0xff;
int b = (rgbSrc )&0xff;
int lum = (int) (.299 * r + .587 * g + .144 * b);
//set to grayscale
fgImage.setRGB(x,y,(255<<24)|(lum<<16)|(lum<<8)|lum);
}
}
}
จากคุณ : sup98 [2009-01-19 10:21:46]

125.26.182.105 ความคิดเห็น #27302 (จาก IP: 125.26.182.105)
ขอบคุณมากครับพี่....
จากคุณ : Nut / unji_nut@hotmail.com [2009-01-19 16:20:52]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th