หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #1591 [อื่นๆ]

ช่วยหน่อยค่ะ ใช้ dev c++

คือว่า...จะเขียนโปรแกรมสร้าง data structure แบบ Singly linked list สำหรับเก็บข้อมูลจาก input file (.txt) ที่มีรหัสและชื่อของนักเรียน โดยแต่ละอันจะต้องเก็บข้อมูลเรียงจากน้อยไปหามาก(เรียงตามรหัส) โดยเขียน function ดังนี้
ListAllStudent
InsertStudent
FindStudentID
DropStudent

ก้อเป็นแบบนี้แหละค่ะ(งงอย่างแรง)
จากคุณ : bebe [2007-11-24 16:26:31]  

58.8.188.121 ความคิดเห็น #26287 (จาก IP: 58.8.188.121)
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
#include<stdlib.h>


class list
{
struct node
{
int data;
node *link;
}*p;
public:
void inslast(int);
void insbeg(int);
void insnext(int,int);
void delelement(int);
void delbeg();
void dellast();
void disp();
int seek(int);
list(){p=NULL;}
~list();
};

void list::inslast(int x)
{
node *q,*t;
if(p==NULL)
{
p=new node;
p->data=x;
p->link=NULL;
}
else
{
q=p;
while(q->link!=NULL)
q=q->link;
t=new node;
t->data=x;
t->link=NULL;
q->link=t;
}
cout<<"
Inserted successfully at the end..
";
disp();
}

void list:: insbeg(int x)
{
node *q;
q=p;
p=new node;
p->data=x;
p->link=q;
cout<<"
Inserted successfully at the begining..
";
disp();
}


void list::delelement(int x)
{
node *q,*r;
q=p;
if(q->data==x)
{
p=q->link;
delete q;
return;
}
r=q;
while(q!=NULL)
{
if(q->data==x)
{
r->link=q->link;
delete q;
return;
}
r=q;
q=q->link;
}
cout<<"
Element u entered "<<x<<" is not found..
";
}

void list:: delbeg()
{
cout<<"
The list before deletion:
";
disp();
node *q;
q=p;
if(q==NULL)
{
cout<<"
No data is present..
";
return;
}
p=q->link;
delete q;
return;
}


void list:: dellast()
{
cout<<"
The list before deletion:
";
disp();
node *q,*t;
q=p;
if(q==NULL)
{
cout<<"
There is no data in the list..
";
return;
}
if(q->link==NULL)
{
p=q->link;
delete q;
return;
}

while(q->link->link!=NULL)
q=q->link;
q->link=NULL;
return;
}

list::~list()
{
node *q;
if(p==NULL) return;
while(p!=NULL)
{
q=p->link;
delete p;
p=q;
}
}

void list::disp()
{
node *q;
q=p;
if(q==NULL)
{
cout<<"
No data is in the list..
";
return;
}
cout<<"
The items present in the list are :
";
while(q!=NULL)
{
cout<<" "<<q->data;
q=q->link;
}
}

void list :: insnext(int value,int position)
{
node *temp,*temp1;
temp=p;
if(temp1==NULL)
{
temp1= new node;
temp1->data=value;
temp1->link=NULL;
p=temp1;
return;
}
for(int i=0;((i<position)&&(temp->link!=NULL)) ;i++)
{
if(i==(position-1))
{
temp1= new node;
temp1->data= value;
temp1->link=temp->link;
temp->link=temp1;
}
temp=temp->link;
}
//cout<<"
Inserted successfully at the position.."<<position;
disp();
}


int list::seek(int value)
{
node *temp;
temp=p;
int position=0;
while(temp!=NULL)
{
if(temp->data==value)
return position+1;
else
{
temp=temp->link;
position=position+1;
}
}
cout<<"

Element "<<value<<" not found";
return 0;
}


void main()
{
list l;
int ch,v,p,ps;
do
{
clrscr();
cout<<"
Operations on List..
";
cout<<"
1.Insertion
2.Deletion
3.Display
4.Seek
5.Exit";
cout<<"
Enter ur choice:";
cin>>ch;

switch(ch)
{
case 1:
cout<<"
1.Insertion at begining
2.Insertion at the end
";
cout<<"3.Insertion after the mentioned position
";
cout<<"
Enter ur choice:";
cin>>ps;
cout<<"
Enter the value to insert:";
cin>>v;
switch(ps)
{
case 1:
l.insbeg(v);
break;
case 2:
l.inslast(v);
break;
case 3:
cout<<"
Enter the position to insert the value:";
cin>>p;
l.insnext(v,p);
break;

default:
cout<<"
The choice is invalid
";
return;
}
break;

case 2:
cout<<"
1.Delete the first element
2.Delete the last element";
cout<<"
3.Enter the element to delete from the list";
cout<<"
Enter ur choice:";
cin>>ps;
switch(ps)
{
case 1:
l.delbeg();
cout<<"
The list after deletion:
";l.disp();
break;
case 2:
l.dellast();
cout<<"
The list after deletion:
";l.disp();
break;
case 3:
l.disp();
cout<<"
Enter the element to delete : ";
cin>>v;
l.delelement(v);
cout<<"
The list after deletion:
";l.disp();
break;

default:
cout<<"
The option is invalid...
";
break;
}
break;

case 3:
l.disp();
break;

case 4:
l.disp();
cout<<"
Enter the element to search:";
cin>>v;
cout<<"
The position of the element "<< v<<" is "<<l.seek(v);
getch();
break;

case 5:
exit(1);

default:
cout<<"
The option is invalid...
";
return;
}
getch();
}while(ch!=5);
getch();
return;
}
จากคุณ : sup98 [2007-11-24 21:47:34]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th