หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
  Freelance Board ::. ซุ้มมือปืน

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
โครงการ #1066 [PHP]
รับเขียนโปรแกรม จัดทำเว็บไซต์ ระยะสั้น Application database
---------------------
งบประมาณ : 5000
---------------------
เขียนชุดคำสั่งโปรแกรม
วิเคราะห์และออกแบบ
ทดสอบและหาความผิดพลาด
ฝึกอบรมและจัดทำเอกสาร
จัดการบริหารข้อมูล
สร้างรายงาน
ระยะเวลา 5 วัน

Enter the code.
Analysis & Design
Test & Debug
Train & Document
Administrate data.
Create report.

ทักษะ: PHP, Delphi, Visual Basic, XHTML, JavaScript, MySQL, MS-SQL, MS-Access, OOP

ประสบการณ์: 6 ปี วิเคราะห์ ออกแบบ และเขียนโปรแกรม
Analysis, design and coding.

ผลงาน:
แบบสอบถาม, เครือข่ายศูนย์ทดสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ฯ, สินค้าคงคลัง,
ทักษะและระดับฝีมือของพนักงาน, จัดพนักงานลงไลน์ผลิตในแต่ละตำแหน่งและเวลา,
ศิษย์เก่าสัมพันธ์, เลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร, สวัสดิการบุคลากร, แผนงานและโครงการ,
บริการหนังสือราชการและเอกสาร, ออกใบอนุญาตการสร้างอาคาร,
ช่วยจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน, โครงการพัฒนาโปรแกรม NetService
จากคุณ : Sarawut / osarawut@yahoo. com [2012-06-08 12:55:38] Delete  Edit

ติดต่อ #2587 (จาก IP: 171.97.164.56)
รับเขียนโปรแกรมด้วย MATLAB , c# , vb , c++ , java โปรเจคนักศึกษา งานวิจัย
ผลงานที่เคยทำผ่านมาทางด้าน image processing และ algorithm รวมทั้งระบบ dataminng และ hydrid
Face recognition ระบบรู้จำใบหน้าโดยใช้ neural network
Speech recognition (MFCC หรือ LPC หรือ Wavelet Packet Decomposition feture extraction)
Optical Character Recognition ระบบถอดตัวอักษร
Signal processing ระบบการประมวลผลสัญญาณเสียง
Pitch detection การตรวจจับเสียงโดยใช้ค่า pitch หรือค่าความถี่มูลฐานของเสียง
Face detection (skin detection , haar-like opencv) ระบบตรวจจับใบหน้า
License plate recognition (correalation , neural network) ระบบถอดป้ายทะเบียนรถ
Object Matching ระบบตรวจจับระบุวัตถุโดยใช้ local scale-invariant features
Pattern recognition ระบบรู้จำรูปแบบ
Eigenface based Facial Expression Classification ระบบรู้จำหน้าโดยใช้ PCA
Image registration (mutual information , affine) ระบบปรับภาพเสมือน
Datamining ระบบเหมืองข้อมูล
Neural network (Backpropagation) prediction ระบบรู้จำโดยใช้นิวรอนเนทเวิร์ค
Genetic algorithm ระบบคัดแยกค่าที่ดีที่สุด
Fuzzy logic , Fuzzy inference system (FIS or ANFIS) ระบบ fuzzy คัดแยกข้อมูล
Hidden markov chain ใช้ในการรู้จำ
Support vector machine (SVM) ใช้ในการรู้จำ (ใช้ weka หรือ matlab)
K-means clustering algorithm ( KNM cluster ) ใช้ในการจัดกลุ่มข้อมูล
PCA (eigen vector , eigen value) ใช้ในการหาค่ารู้จำ แยกแยะ
Kalman filter ใช้ในการทำ filter ของ singal processing คู่กับ lowpass , high pass
Decision trees แยกประเภทกลุ่มข้อมูล
AdaBoost Classifier การจัดกลุ่มข้อมูล
Fuzzy c-means ไว้หาขอบภาพ edge detection
Mean shift clustering หาตำแหน่งที่สนใจ
CNN (Convulotional neural network) ใช้ในการทำ OCR
SIFT (Scale Invariant Feature Transformation) ใช้การหาขอบเขตของวัตถุ
Particle Swarm Optimization การหาค่าที่ดีที่สุด
Ant colony optimation การหาค่าที่ดีที่สุด
Naive Bayes Classifier การจัดกลุ่มข้อมูล
Similarity classifier การหาความคล้ายของวัตถุ
Neuro-fuzzy โครงสร้างเป็น fuzzy แต่กระบวนการเทรนเป็น backpropagation
hausdorf distance ใช้ระยะนี้ในการจัดแบ่งกลุ่มข้อมูล
การทำ FEATURE EXTRACTION FOR CHARACTER RECOGNITION

Algirithm ต่างๆสามารถนำมา hybrid กันได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า
--------------------------------------------------------------------------------
งานด้านอื่นๆ
งานทางด้านควบคุม Hardware RS232 , USB , Parallel
การเขียนโปรแกรมบน matlab แล้วนำไปใช้ในโปรแกรมอื่นๆได้เช่น vb , c#
การทำ matlab เป็น exe stand alone และการทำ automation เรียก exe จาก matlab ผ่านโปรแกรมอื่นได้
การ complied file matlab เป็น dll หรือเป็น component ของ .net
ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ Sql server , mysql , oracle เป็นฐานข้อมูล
ระบบงานฐานข้อมูลทุกประเภท
Web application ระบบฐานข้อมูล php , asp.net(c#, vb) , jsp
งานเกี่ยวกับ winsock
ทำ RED5 โดยใช้ jsp
Opencv โดยใช้ vc++ mfc , Emgu โดยใช้ c#
ระบบ RFID ตัวอ่านแบบบัตรทาบ มี hardware ให้พร้อม
ระบบขายสินค้าและจ่ายเงินผ่าน paypal , ตัดบัตรเครดิต , shopping cart
ระบบจองโรงแรม ห้องพัก สายการบิน
การเขียนโปรแกรมด้วย GDI c# และ openGL
การใช้ tools weka ในการทำ datamining เช่น svm , neural network
class การทำงานกับฐานข้อมูลสำหรับ php กับ mysql ใช้งานง่ายมากๆ ถ้าเขียน sql เป็นอยู่แล้ว
วิธีการสร้าง ocx ใน vc++ 6.0 อธิบายอย่างละเอียด
การเขียนติดต่อกับกล้อง webcam บน web application


เขียนโดยโปรแกรมเมอร์ที่มีประสบการณ์ด้านนี้มา 10 ปี ติดต่อได้ที่ 088-6995862 เจ , อีเมล์ sharp339@hotmail.com
จากคุณ : เจ / sharp339@hotmail.com [2012-08-12 12:03:59]

ส่งข้อความติดต่อ

  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ห้ามการเสนอโครงการ ภายใต้โครงการของผู้อื่น ซึ่งเป็นการเสียมารยาท
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
  • ทุกกระทู้มีอายุ 99 วัน
กระทู้นี้ หมดอายุในการตอบ

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th