หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 ASP.NET Web Matrix project Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 ASP.NET Web Matrix project
 
 

บทที่ 4 การใช้งาน Code Wizard

 

โปรแกรม ASP.NET Web Matrix มีความสามารถที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างโค้ด ที่ใช้ร่วมกับฐานข้อมูล ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว, ในตัวอย่างนี้ จะนำเสนอการสร้างโค้ด SQL ในการดึงข้อมูลมาแสดง (Select Data Method) โดยใช้ Code Wizard

ขั้นตอนในการสร้าง

 • เลือกที่เมนู File->New
 • ที่หน้าต่าง Add New File เลือกTemplates แบบ (General)
 • คลิกเลือก ASP.NET Page
 • เลือก Path ที่ต้องการบันทึกไฟล์ ที่หัวข้อ Location (ในที่นี้กำหนดเป็น C:\Inetpub\wwwroot)
 • ตั้งชื่อไฟล์ ที่หัวข้อ Filename เป็น myFirstDataPage.phpx
 • เลือก Language เป็น Visual Basic .NET แล้วคลิกปุ่ม OK
Add New File
 • ทำการลากวาง Control จากแท็บ Web Controls (อยู่ทานด้านซ้ายมือ) ซึ่งได้แก่ TextBox, DataGrid และ Button ดังรูป

Design View

 • ทำการเปลี่ยนมุมมอง ไปเป็น Code View โดยคลิกเลือกที่แท็บด้านล่าง
 • ทำการเลือกแท็บด้านซ้ายเป็น Code Wizard
 • ลาก-วาง(Drag and Drop) SELECT Data Method มาวางไว้บนส่วน Code View

Drag and Drop Code

 • จะปรากฏหน้าต่าง SELECT Data Code Wizard ที่ใช้ในการเลือกฐานข้อมูล ให้ทำการเลือก (local).MatrixOrders จาก Select a database
 • คลิกปุ่ม Next
 • หน้าต่างต่อไป จะให้คุณทำการสร้าง คำสั่ง SQL โดยเลือกฐานข้อมูล และป้อนเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งโปรแกรมก็จะทำการสร้าง คำสั่งให้เราโดยอัตโนมัติ

Construct a SELECT query

 • ที่ตำแหน่ง Tables: เลือก OrderDetails
 • ที่ตำแหน่ง Columns: เลือก *
 • คลิกปุ่ม WHERE จะปรากฏหน้าต่าง WHERE Query Builder

WHERE Query Builder

 • ที่ตำแหน่ง Column: เลือก OrderID
 • เลือก Filter และป้อนข้อความ @OrderID
 • คลิกปุ่ม OK

 • ที่หน้าต่างเดิม จะเป็นว่ามีการเพิ่มเงื่อนไข เข้าไปในส่วน WHERE clause:

Construc a SELECT query

 • คลิกปุ่ม Next
 • จะปรากฏหน้าต่าง Query Preview ซึ่งใช้ในการทดสอบคำสั่ง SQL พร้อมเงื่อนไข ที่ได้สร้างขึ้น หากคุณต้องการทดสอบ ก็ให้คลิกที่ปุ่ม Test Query และป้อนค่าให้กับหน้าต่าง ที่จะแสดงเพื่อรับค่า จะมีการประมวลและแสดงผลที่ได้มาให้คุณทราบ
 • คลิกปุ่ม Next
 • ที่หน้าต่าง Name Method ให้ทำการป้อน GetOrderDetails เพื่อกำหนดชื่อของ Method ที่เราได้สร้างขึ้น
 • คลิกเลือก DataSet

Name Method

 • คลิกปุ่ม Finish
 • จะมีการสร้าง Function ที่ชื่อ GetOrderDetails ให้เราโดยอัตโนมัติ

Code View

 • คลิกเลือก Design View จากแท็บ Design
 • ทำการ ดับเบิ้ลคลิก ที่ปุ่ม Button1 ที่เราได้สร้างตั้งแต่ต้น
 • ทำการเพิ่ม โค้ดต่อไปนี้ เพื่อใช้ในกาเรียกใช้ Function ที่เราได้สร้างขึ้น โดยมีการส่งค่าของ ข้อความที่อยู่ใน TextBox1 ไปด้วย
Sub Button1_Click(sender As Object, e As EventArgs)
DataGrid1.Datasource = GetOrderDetails(Cint(TextBox1.Text))
DataGrid1.DataBind()
End Sub
 • ทำการ Save ไฟล์
 • ทดสอบโปรแกรมโดยกดปุ่ม F5
 • ให้คุณป้อนหมายเลขของ OrderID ในช่องของ TextBox1 แล้วคลิกปุ่ม Button1 เพื่อให้ตารางแสดงข้อมูลเฉพาะ ส่วนที่มี OrderID เป็นหมายเลข ที่ได้ป้อนไป

แนะนำ: คุณอาจต้องเปิดตาราง OrderDetails จากฐานข้อมูล เพื่อป้อนข้อมูลเข้าไป เพื่อเป็นตัวอย่าง สัก 3-4 records เพื่อให้เห็นการทำงานได้อย่างชัดเจน ดังผลในรูป

Internet Explorer

 

BACK

หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++ Tutorial
Java Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th