หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะครับ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒนาด้วย HTML5 ...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒนาด้วย HTML5 ...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคับ
งานเล...

2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลองศึกษาเองได...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก่อนได้นะคับ...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต่อได้ครับ 08...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรือบริษัท
ส...

2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  ถ้าเขียน php ก็ใช้ curl ส่...
2017-04-20 01:04:20
  เขียนโค้ดไม่เป็น เอาโค้ดไป ...
2017-03-27 12:50:54
  คือสงสัยว่าทำไม ต้องอัพเดทด...
2017-03-27 12:37:20
  ทดสอบการตอบ...
2017-02-22 13:10:24
  ลองอีกวิธีเขียน recursive f...
2017-02-14 13:11:03
  อยากได้ โค้ดระบบห้องสมุดมาก...
2017-01-30 11:45:28
  ทำ for-loop ซ้อนกัน
โดย...

2017-01-28 16:00:12
  เดาว่าใช้ Stack เข้ามาช่วย...
2017-01-28 15:57:09
  ยืมเสร็จแล้ว ก็เอามาคืนด้วย...
2016-10-27 14:56:42
  ยืมโค้ดหน่อยครับ...
2016-10-27 14:49:44
  Homework comment
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค่ะ ^^...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค่ะ ^^...
2017-04-18 18:37:54
  ประเด็นแรก flowchart มันไม่มีภ...
2017-04-18 17:43:33
  อยากได้ flowchart ค่ะ เป็นภาษา...
2017-04-18 16:25:29
  kungking คำถามคืออะไรครับ ?...
2017-03-18 23:28:36
  จงเขียนโปรแกรมแสดงผลรวมของตัวเ...
2017-03-06 10:56:25
  ก็โค้ดทำงานคล้ายๆแบบนี้หละ แต่...
2016-09-06 01:00:12
  ผมอยากทราบว่าโค้ดนับถอยหลังเป็...
2016-09-05 09:31:27
  ได้โค้ดแล้ว ลองศึกษาแล้วเขียนผ...
2016-04-22 00:47:49
  ขอแผนผังของโปรแกรมนับตัวอักษรภ...
2016-04-21 19:24:55
  Article comment
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต่อว่...
2016-06-18 15:21:09
  vs2008 c# ครับ ขอบคุณครับ...
2016-06-17 14:39:30
  ผมใช้ vs c# ทำตามทุขั้นตอนแต่ต...
2016-06-17 14:37:44
  ต้องวิเคราะห์ครับ "ว่าจริงๆ ส่...
2016-03-12 23:36:05
  ผมส่งข้อความในวง LAN ได้เฉพาะค...
2016-03-12 18:25:42
  โปรแกรม Terminal บน Mac ก็เป็น...
2016-02-16 11:02:01
  โปรแกรม Terminal คืออะไรหรอคะ...
2016-02-16 05:58:21
  ไปตั้ง โครงการไว้เลยครับ ที่
2016-01-25 13:29:55
  ด่วน!!! ต้องการคนเขียน App โดย...
2016-01-25 10:56:34
  ผมได้ทำตามคำแนะนำจนสิ้นสุดแล้ว...
2016-01-20 23:30:25
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 PHP Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 PHP
 
 

ตัวดำเนินการ หรือ Operator

 

เป็นการสั่งให้ PHP ประมวลผลทางคณิตศาสตร์

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ Arithmatic Operators

การใช้งาน

ชื่อตัวดำเนินการ

ความหมาย

$a + $b

บวก

หาผลรวมระหว่าง $a กับ $b

$a ? $b

ลบ

หารผลต่างระหว่าง $a กับ $b

$a * $b

คูณ

หาผลคูณระหว่าง $a กับ $b

$a / $b

หาร

หาผลหารระหว่าง $a กับ $b

$a % $b

หารเอาเศษ

หาเศษของการหารระหว่าง $a กับ $b

 

ตัวดำเนินการเพิ่มค่า/ลดค่า Increment/Decrement Operators

การใช้งาน

ชื่อตัวดำเนินการ

ความหมาย

++$a

Pre-increment

เพิ่มค่า 1 ก่อนแล้วค่อยให้ค่ากับตัวแปร

$a++

Post-increment

ให้ค่ากับตัวแปรก่อน แล้วค่อยเพิ่มค่า 1

--$a

Pre-decrement

ลดค่า 1 ก่อนแล้วค่อยให้ค่ากับตัวแปร

$a--

Post-decrement

ให้ค่ากับตัวแปรก่อน แล้วค่อยลดค่า 1

 

ตัวอย่างที่ 1

$a = ($b = 4) + 5

จะเห็นว่า a เท่ากับ 9 และ b เท่ากับ 4 เนื่องจากทำในวงเล็บก่อน

$a = $b = 4 + 5

จะเห็นว่า a และ b เท่ากับ 9 เนื่องจากมีการให้ค่าจากขวามาซ้าย

ตัวอย่างที่ 2

$a = 2;

$b = 2;

++$a;

$b++

จากตัวอย่างนี้ a และ b จะมีการเพิ่มค่าที่ละ 1 จึงเท่ากับ 3 นั่นเอง

ตัวอย่างที่ 3

$a = 9;

$b = ++$a;

จากตัวอย่างนี้ b เท่ากับ 10 เพราะมีการกระทำแบบ Pre-increment

ตัวอย่างที่ 4

$a = 9;

$b = $a++;

จากตัวอย่างนี้ b เท่ากับ 10 เพราะมีการกระทำแบบ Post-increment

 

ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ Logical Operators

การใช้งาน

ชื่อตัวดำเนินการ

ความหมาย

$a and $b

and

เป็นจริงเมื่อ a และ b เป็นจริง

$a or $b

or

เป็นจริงเมื่อ a หรือ b เป็นจริง

$a xor $b

Exclusive or

เป็นจริงเมื่อ a และ b ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริง

! $a

not

เป็นจริงเมื่อ a เป็นเท็จ

$a && $b

and

เป็นจริงเมื่อ a และ b เป็นจริง

$a || $b

or

เป็นจริงเมื่อ a หรือ b เป็นจริง

 

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ Comparition Operators

การใช้งาน

ชื่อตัวดำเนินการ

ความหมาย

$a == $b

เท่ากับ

เป็นจริงเมื่อ a เท่ากับ b

$a != $b

ไม่เท่ากับ

เป็นจริงเมื่อ a ไม่เท่ากับ b

$a < $b

น้อยกว่า

เป็นจริงเมื่อ a น้อยกว่า b

$a > $b

มากกว่า

เป็นจริงเมื่อ a มากกว่า b

$a <= $b

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

เป็นจริงเมื่อ a น้อยกว่าหรือเท่ากับ b

$a >= $b

มากกว่าหรือเท่ากับ

เป็นจริงเมื่อ a มากกว่าหรือเท่ากับ b

 

ตัวดำเนินการจัดการข้อความ String Operators

ตัวอย่างที่ 1

$a = ?Hello?;

$b = $a.?World!?;

ตัวอย่างที่ 2

$a = ?Hello?;

$a. = ?World!?; #สังเกตุเครื่องหมาย (".") ที่อยู่ด้านหลังของตัวแปร $a

จาก 2 ตัวอย่างนี้จะให้ผลเหมือนกัน

 

ตัวดำเนินการเรียกคำสั่ง Execute Operators

ตัวอย่าง

$showes = ?ls -al?; // ls ?al เป็นคำสั่งของ UNIX

echo ?<pre>$showes</pre>?

 

 

BACK

สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
ไขควงสำหรับเครื่อง Macbook Air/Pro
ไขควง สำหรับแกะเครื่อง Macbook Air/Pro (300บาท)
HDMI เข้า 3 ออก  1 มีรีโมท
HDMI เข้า 3 ออก 1 มีรีโมท (350บาท)
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
OrmSin.com: ขายหนังสืองานฝีมือไทย-ญี่ปุ่น-จีน (country crafts)
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th