หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถา...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องกา...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องกา...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถา...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนส...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเ...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มี...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  ลองคิด แล...
2018-12-04 02:17:48
  สอนทำโค้ด...
2018-11-06 12:20:06
  ศึกษาเรื่...
2018-10-28 07:26:36
  แบบนี้หรื...
2018-10-20 04:39:25
  ถาม คนที่...
2018-04-23 00:42:14
  ผมลองทำดู...
2018-02-25 18:56:56
  คุณจะเขีย...
2018-02-25 14:01:53
  งั้นขอถาม...
2018-02-25 12:53:34
  อ.สั่งให้...
2018-02-25 12:44:52
  ขอด้วยครั...
2017-12-30 08:07:25
  Homework comment
  <a href="https://verturemed...
2019-03-21 06:05:38
  <a href="https://ninwerfd.i...
2019-03-21 01:57:08
  ขอสอบถามกา...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากค...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอ...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอ...
2017-04-18 18:37:54
  ประเด็นแรก...
2017-04-18 17:43:33
  อยากได้ flowchar...
2017-04-18 16:25:29
  Article comment
  รบกวนขอสอบ...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตั...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไห...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้คร...
2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติ...
2016-06-18 15:21:09
  vs2008 c# ครับ ขอ...
2016-06-17 14:39:30
  ผมใช้ vs c# ทำ...
2016-06-17 14:37:44
  ต้องวิเครา...
2016-03-12 23:36:05
  ผมส่งข้อคว...
2016-03-12 18:25:42
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 eMbedded Visual Basic Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 eMbedded Visual Basic
 
 

บทที่ 3 คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน

 

จากการที่เราได้สร้างโปรแกรมกันมาบ้างแล้ว จะเห็นว่าโปรแกรมทำงานจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวาตามลำดับ แต่ในบางครั้ง เราต้องการให้โปรแกรมสามารถเลือกทำงานตามเงื่อนไขของตัวแปรได้ด้วยซึ่งใน eVB ได้เตรียมคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบการทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการไว้แล้ว

คำสั่งในการควบคุมสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลักดังนี้

 • คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจ (Decision Structures)
 • คำสั่งในการทำซ้ำ (Loop Structures)

 

คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจ (Decision Structures)

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราจะใช้คำสั่งเงื่อนไข (Condition) ในการตัดสินใจ โดยคำสั่งประเภทนี้จะแบ่งออกได้เป็น 2 คำสั่ง คือ คำสั่ง If-then-Else และ คำสั่ง Select-Case

 • คำสั่ง If-Then-Else เป็นคำสั่งที่มีรูปแบบดังนี้

If<นิพจน์ที่เป็น Boolean> then

"คำสั่งสำหรับนิพจน์ที่มีค่าเป็น True

else

"คำสั่งสำหรับนิพจน์ที่มีค่าเป็น False

end If

 

ตัวอย่าง

if price>20 then

MsgBox "Too expensive"

else

MsgBox "Price is OK"

end If

 • คำสั่ง Select-Case เป็นคำสั่งใช้ในการเลือกเส้นทางการทำงานของโปรแกรมจากค่าของนิพจน์ที่กำหนดเป็นคำสั่งที่มีรูปแบบต่อไปนี้

Select Case <นิพจน์>

Case<ค่าของนิพจน์กลุ่มแรก>

"คำสั่งที่ทำงานเมื่อค่านิพจน์ตรงกับค่าในกลุ่มแรก

Case<ค่าของนิพจน์กลุ่มที่ 2>

"คำสั่งที่ทำงานเมื่อค่านิพจน์ตรงกับค่าในกลุ่ม 2

Case Else

"คำสั่งเมื่อไม่ตรงกับกรณีไหนเลย

End Select

 

ตัวอย่าง

Name=-1

Select Case Number

Case 1,2,3

MsgBox "Between 1 And 3"

Case 4,5,6,7,8

MsgBox "Between 4 And 8"

Case Number>8

MsgBox "Greather than 8"

Case Else

MsgBox "Not positive number"

End Select

 

คำสั่งที่ใช้ในการทำงานซ้ำ

เราสามารถใช้คำสั่งที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้ ในการทำงานซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่แน่นอน หรือจนกว่าจะทำให้เงื่อนไขเป็นดังที่เราต้องการได้ คำสั่งที่จะกล่าวถึงมี 2 คำสั่ง คือ

 1. คำสั่ง For-Next
 2. คำสั่ง Do-Loop
 • คำสั่ง For-Next คำสั่งนี้จะใช้ในการทำงานซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่แน่นอน โดยมีรูปแบบดังนี้

For<ชื่อตัวแปร>=<ค่าเริ่มต้น>To<ค่าสุดท้าย> [step]<ค่าที่เพิ่มขึ้นของตัวแปร>1

"ชุดคำสั่ง

Next

 

ตัวอย่าง

Dim I

For I=0 to 10 step 2

MsgBox I

Next

 • คำสั่ง Do-Loop เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ โดยจำนวนครั้งในการซ้ำขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลังคำว่า while หรือ until รูปแบบของคำสั่งจะเป็นดังนี้

Do While<condition>

"ชุดคำสั่ง

Loop

Do

"ชุดคำสั่ง

Loop While<condition>

Do Until<condition>

"ชุดคำสั่ง

Loop

ตัวอย่าง

Dim I

Do While I<10

MsgBox I
I=I+1

Loop

Dim I

Do

MsgBox I
I=I+1

Loop While I<10

 

BACK

สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI)
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI) ความละเอียดระดับ 4K
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
ไขควงสำหรับเครื่อง Macbook Air/Pro
ไขควง สำหรับแกะเครื่อง Macbook Air/Pro (300บาท)
HDMI เข้า 3 ออก 1 มีรีโมท
HDMI เข้า 3 ออก 1 มีรีโมท (350บาท)
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
OrmSin.com: ขายหนังสืองานฝีมือไทย-ญี่ปุ่น-จีน (country crafts)
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++ Tutorial
Java Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th