หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะครับ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒนาด้วย HTML5 ...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒนาด้วย HTML5 ...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคับ
งานเล...

2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลองศึกษาเองได...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก่อนได้นะคับ...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต่อได้ครับ 08...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรือบริษัท
ส...

2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  ถ้าเขียน php ก็ใช้ curl ส่...
2017-04-20 01:04:20
  เขียนโค้ดไม่เป็น เอาโค้ดไป ...
2017-03-27 12:50:54
  คือสงสัยว่าทำไม ต้องอัพเดทด...
2017-03-27 12:37:20
  ทดสอบการตอบ...
2017-02-22 13:10:24
  ลองอีกวิธีเขียน recursive f...
2017-02-14 13:11:03
  อยากได้ โค้ดระบบห้องสมุดมาก...
2017-01-30 11:45:28
  ทำ for-loop ซ้อนกัน
โดย...

2017-01-28 16:00:12
  เดาว่าใช้ Stack เข้ามาช่วย...
2017-01-28 15:57:09
  ยืมเสร็จแล้ว ก็เอามาคืนด้วย...
2016-10-27 14:56:42
  ยืมโค้ดหน่อยครับ...
2016-10-27 14:49:44
  Homework comment
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค่ะ ^^...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค่ะ ^^...
2017-04-18 18:37:54
  ประเด็นแรก flowchart มันไม่มีภ...
2017-04-18 17:43:33
  อยากได้ flowchart ค่ะ เป็นภาษา...
2017-04-18 16:25:29
  kungking คำถามคืออะไรครับ ?...
2017-03-18 23:28:36
  จงเขียนโปรแกรมแสดงผลรวมของตัวเ...
2017-03-06 10:56:25
  ก็โค้ดทำงานคล้ายๆแบบนี้หละ แต่...
2016-09-06 01:00:12
  ผมอยากทราบว่าโค้ดนับถอยหลังเป็...
2016-09-05 09:31:27
  ได้โค้ดแล้ว ลองศึกษาแล้วเขียนผ...
2016-04-22 00:47:49
  ขอแผนผังของโปรแกรมนับตัวอักษรภ...
2016-04-21 19:24:55
  Article comment
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต่อว่...
2016-06-18 15:21:09
  vs2008 c# ครับ ขอบคุณครับ...
2016-06-17 14:39:30
  ผมใช้ vs c# ทำตามทุขั้นตอนแต่ต...
2016-06-17 14:37:44
  ต้องวิเคราะห์ครับ "ว่าจริงๆ ส่...
2016-03-12 23:36:05
  ผมส่งข้อความในวง LAN ได้เฉพาะค...
2016-03-12 18:25:42
  โปรแกรม Terminal บน Mac ก็เป็น...
2016-02-16 11:02:01
  โปรแกรม Terminal คืออะไรหรอคะ...
2016-02-16 05:58:21
  ไปตั้ง โครงการไว้เลยครับ ที่
2016-01-25 13:29:55
  ด่วน!!! ต้องการคนเขียน App โดย...
2016-01-25 10:56:34
  ผมได้ทำตามคำแนะนำจนสิ้นสุดแล้ว...
2016-01-20 23:30:25
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 eMbedded Visual Basic Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 eMbedded Visual Basic
 
 

บทที่ 3 โอเปอเรเตอร์ (Operator)

 

บทนี้ว่าด้วยเรื่องของ การจัดการเกี่ยวกับข้อมูล ทางด้านคณิตศาสตร์(การคำนวณ) ทางด้านตรรกะ(จริง-เท็จ) และด้านการเปรียบเทียบค่า

การใช้โอเปอเรเตอร์

โอเปอเรเตอร์นั้นเป็นการกระทำบางอย่างกับข้อมูลและได้ผลลัพธ์ออกมา สำหรับ โอเปอเรเตอร์ของ eVB สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆได้ดังต่อไปนี้

 • โอเปอเรเตอร์ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ โอเปอเรเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก การลบ การคูณ เป็นต้น มีดังตารางต่อไปนี้

การกระทำ

สัญลักษณ์

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

การบวก

+

2+4

6

การลบ

-

4-2

2

การคูณ

*

4*2

8

การหาร

/

5/2

2.5

การหารแบบจำนวนเต็ม

\

5 \ 3

1

การหารเศษ

Mod

10 Mod 3

1

การยกกำลัง

^

2^4

16

 • โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะ โอเปอเรเตอร์ทางตรรกะจะให้ผลลัพธ์เป็นค่า True(จริง) และ False(เท็จ) ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียด และตารางแสดงผลทางตรรกะในกรณีต่างๆดังต่อไปนี้
  • โอเปอเรเตอร์ And ถ้าทุกนิพจน์ที่มา And กันมีค่าเป็น True ทุกนิพจน์ผลลัพธ์ที่ได้จะมีค่าเป็น True

A

B

A and B

True

True

True

True

False

False

False

True

False

False

False

False

 

  • โอเปอเรเตอร์ or ถ้าทุกนิพจน์ที่มา or กันมีค่าเป็น True เพียงนิพจน์เดียว

A

B

A or B

True

True

True

True

False

True

False

True

True

False

False

False

  • โอเปอเรเตอร์ Not จะเป็นการเปลี่ยนค่านิพจน์ดังกล่าวเป็นค่าตรงกันข้าม โอเปอเรเตอร์นี้จะมีผลลัพธ์ดังตารางต่อไปนี้

A

Not A

True

False

False

True

 

โอเปอเรเตอร์ในการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลชนิด String

โอเปอเรเตอร์กลุ่มนี้จะเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ใช้เชื่อม String กับ String เข้าด้วยกัน หรือ String เข้ากับข้อมูลตัวเลข ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 • + (เครื่องหมายบวก) ใช้เชื่อม String กับ String
 • & ใช้เชื่อม Sting กับข้อมูลแบบ Numeric หรือ String ก็ได้

 

โอเปอเรเตอร์ในการเปรียบเทียบ

โอเปอเรเตอร์ประเภทนี้จะใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่างค่า 2 ค่า โดยมีผลลัพธ์เป็น True หรือ False อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังตาราง

สัญลักษณ์ของโอเปอเรเตอร์ ความหมาย รูปแบบการใช้งาน

=

เท่ากับ

A=B

<>

ไม่เท่ากับ

A<>B

<

น้อยกว่า

A<B

>

มากกว่า

A>B

<=

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

A<=B

>=

มากกว่าหรือเท่ากับ

A>=B

 

BACK

สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
ไขควงสำหรับเครื่อง Macbook Air/Pro
ไขควง สำหรับแกะเครื่อง Macbook Air/Pro (300บาท)
HDMI เข้า 3 ออก 1 มีรีโมท
HDMI เข้า 3 ออก 1 มีรีโมท (350บาท)
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
OrmSin.com: ขายหนังสืองานฝีมือไทย-ญี่ปุ่น-จีน (country crafts)
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++ Tutorial
Java Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th