หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถา...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องกา...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องกา...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถา...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนส...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเ...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มี...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  ลองคิด แล...
2018-12-04 02:17:48
  สอนทำโค้ด...
2018-11-06 12:20:06
  ศึกษาเรื่...
2018-10-28 07:26:36
  แบบนี้หรื...
2018-10-20 04:39:25
  ถาม คนที่...
2018-04-23 00:42:14
  ผมลองทำดู...
2018-02-25 18:56:56
  คุณจะเขีย...
2018-02-25 14:01:53
  งั้นขอถาม...
2018-02-25 12:53:34
  อ.สั่งให้...
2018-02-25 12:44:52
  ขอด้วยครั...
2017-12-30 08:07:25
  Homework comment
  <a href="https://verturemed...
2019-03-21 06:05:38
  <a href="https://ninwerfd.i...
2019-03-21 01:57:08
  ขอสอบถามกา...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากค...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอ...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอ...
2017-04-18 18:37:54
  ประเด็นแรก...
2017-04-18 17:43:33
  อยากได้ flowchar...
2017-04-18 16:25:29
  Article comment
  รบกวนขอสอบ...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตั...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไห...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้คร...
2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติ...
2016-06-18 15:21:09
  vs2008 c# ครับ ขอ...
2016-06-17 14:39:30
  ผมใช้ vs c# ทำ...
2016-06-17 14:37:44
  ต้องวิเครา...
2016-03-12 23:36:05
  ผมส่งข้อคว...
2016-03-12 18:25:42
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 ASP Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 ASP
 
 

การเขียนสคริปติดต่อฐานข้อมูล (DSN - DSN less)

 

Connection

Connection คือข้อมูลของช่องทางที่คุณจะต้องใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีด้วยกันหลายส่วนเช่น ชนิดของฐานข้อมูล, ฐานข้อมูลอยู่ที่ไหน และ ชื่อของฐานข้อมูลที่จะติดต่อด้วย เป็นต้น สำหรับวิธีการที่จะใช้ในการกำหนดข้อมูลของ Connection เช่นการใช้ Data Source Name (DSN) และวิธี DSN-Less

Connection String

Connection String คือสตริงที่มีข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อกับข้อมูลหรือฐานข้อมูล

ตัวอย่างการติดต่อผ่าน DSN

Dim ObjRs1

Set ObjRs1=Server.CreateObject(?ADODB.Recordset?)

ObjRs1.Open ?Shippers?,?DSN=NWinAccess?

Response.Write ?<B>แสดงผลของตัวอย่างวิธีใช้งาน DSN </B><BR>?

Do While Not ObjRs1.EOF

Response.Write ObjRs1.(?CompanyName?)&?<BR>?

ObjRs1.MoveNext

Loop

 

ตัวอย่างการติดต่อผ่าน DSN-Less

Dim ObjRs1, strCon

StrCon=?DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};? _

?DBQ=C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb?

Set ObjRs1=Server.CreateObject(?ADODB.Recordset?)

ObjRs1.Open ?Shippers?,strCon

Response.Write ?<B>แสดงผลของตัวอย่างวิธีใช้งาน DSN Less</B><BR>?

Do While Not ObjRs1.EOF

Response.Write ObjRs1.(?CompanyName?)&?<BR>?

ObjRs1.MoveNext

Loop

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ตัวอย่างการติดต่อผ่าน DSN-Less จะมีการเรียกใช้ strCon เพื่อสร้างการติดต่อ ส่วนตัวอย่างแบบ DSN ไม่มีการใช้ strCon แต่คุณจะเป็นจะต้องทำการสร้าง DSN ที่เครื่อง Server โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เรียกใช้งานโปรแกรม ODBC Data Source Administrator โดยจะอยู่ใน Control Panel
  2. เลือกแท็บ System DSN แล้วคลิกปุ่ม Add..
  3. เลือก Microsoft Access Driver คลิก ปุ่ม Finish
  4. กำหนด Data Source Name เป็น NwindAccess
  5. คลิกปุ่ม Select? แล้วทำการเลือกฐานข้อมูลที่ต้องการติดต่อ (ในที่นี้คือ Nothwind.mdb ที่อยู่ใน C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb)

เมื่อเราได้สร้าง DSN แล้วทำให้เราสามารถติดต่อฐานข้อมูลตามในตัวอย่างการติดต่อฐานข้อมูลแบบ DSN ดังข้างต้นได้

 

การใช้ SQL ร่วมกับฐานข้อมูล

ถ้าคุณเคยเรียนรู้ภาษา SQL มาคุณจะทรายว่ามันมีคำสั่งที่ใช้บ่อยๆอยู่ชุดหนึ่งซึ่งได้แก่ SELECT, INSERT, UPDATE และ DELETE ซึ่งคุณสามารถที่จะสร้าง SQL สตริงที่ใช้คำสั่งเหล่านี้ในการค้นหา, การเพิ่ม, การลบ และการแก้ไข ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล

ตัวอย่าง

Dim ObjCon, strSQLAdd

StrCon=?Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;? & _

?Data Source=C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Northwind.mdb;? & _

?Persist Security Info=False?

Set ObjCon=Server.CreateObject(?ADODB.Connection?)

ObjCon.Open strCon

StrSQLAdd=?INSERT INTO Products(ProductName, SupplierID, CategoryID, UnitPrice)?

StrSQLAdd= StrSQLAdd & ?VALUES(?Sourcecode?,1,1,35)?

ObjCon.Execute strSQLAdd,,adCmdText

ObjCon.Close

Set ObjCon=Nothing

 

BACK

สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI)
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI) ความละเอียดระดับ 4K
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
ไขควงสำหรับเครื่อง Macbook Air/Pro
ไขควง สำหรับแกะเครื่อง Macbook Air/Pro (300บาท)
HDMI เข้า 3 ออก  1 มีรีโมท
HDMI เข้า 3 ออก 1 มีรีโมท (350บาท)
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
OrmSin.com: ขายหนังสืองานฝีมือไทย-ญี่ปุ่น-จีน (country crafts)
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th