หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถา...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องกา...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องกา...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถา...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนส...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเ...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มี...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  ลองคิด แล...
2018-12-04 02:17:48
  สอนทำโค้ด...
2018-11-06 12:20:06
  ศึกษาเรื่...
2018-10-28 07:26:36
  แบบนี้หรื...
2018-10-20 04:39:25
  ถาม คนที่...
2018-04-23 00:42:14
  ผมลองทำดู...
2018-02-25 18:56:56
  คุณจะเขีย...
2018-02-25 14:01:53
  งั้นขอถาม...
2018-02-25 12:53:34
  อ.สั่งให้...
2018-02-25 12:44:52
  ขอด้วยครั...
2017-12-30 08:07:25
  Homework comment
  <a href="https://lorezaklad...
2019-03-22 18:06:53
  ขอสอบถามกา...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากค...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอ...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอ...
2017-04-18 18:37:54
  ประเด็นแรก...
2017-04-18 17:43:33
  อยากได้ flowchar...
2017-04-18 16:25:29
  kungking คำถามคื...
2017-03-18 23:28:36
  Article comment
  รบกวนขอสอบ...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตั...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไห...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้คร...
2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติ...
2016-06-18 15:21:09
  vs2008 c# ครับ ขอ...
2016-06-17 14:39:30
  ผมใช้ vs c# ทำ...
2016-06-17 14:37:44
  ต้องวิเครา...
2016-03-12 23:36:05
  ผมส่งข้อคว...
2016-03-12 18:25:42
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 JAVA Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 JAVA
 
 

ตัวดำเนินการ(Operators) และ ลำดับในการประมวล

 

ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ (Arithmetic Operators)

คือคำสั่งพื้นฐานในการที่จะสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลการคำนวณพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น การบวก ลบ คูณ หาร ตัวดำเนินการแต่ละตัวจะมีลำดับการประมวลผลตามที่กำหนด ดังตาราง และในการประมวลผลจะเริ่มทำจากทางซ้ายไปขวา และจะทำการประมวลผลในวงเล็บก่อน

Operator

รูปแบบ และการทำงาน

ลำดับในการประมวลผล

"*"(Multiply)

หาผลคูณ

1

"/" (Divide)

หาผลหาร

2

"%" (Modulus)

หาเศษที่เหลือจากการหาร

3

"+" (Add)

การบวก

4

"-" (Minus)

op1-op1:การลบ

5

ตัวอย่าง การใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

class BasicMath{

public static void main (String args[]){

int a = 1 + 1; int b = a * 3; int c = b / 4;

int d = b " a; int e = -d; int f = 9%5;

System.out.println("a = " + a); System.out.println("b = " + b);

System.out.println("c = " + c); System.out.println("e = " + e);

System.out.println("9%5 = " + 9%5);

}

}

 

ตัวดำเนินการสัมพันธ์ (Relational Operators)

คือตัวดำเนินการที่ทำหน้าที่เปรียบเทียบค่าระหว่างตัวแปรสองตัว หรือนิพจน์สองนิพจน์ โดยจะคืนค่าเป็นจริงหรือเท็จ (Boolean)

Relational Operator

ตัวอย่าง

<

Op1<Op2 : คืนค่าความเป็นจริงถ้า Op1 น้อยกว่า Op2

a=(1<3); //aจะมีค่าเป็นจริง

<=

Op1<=Op2 : คืนค่าความเป็นจริงถ้า Op1 น้อยกว่า Op2 หรือเท่ากับ Op2

a=(5<=7); //a จะมีค่าเป็นจริง

>

Op1>Op2 :คืนค่าความเป็นจริงถ้า Op1 มากกว่า Op2

a=(5>7); //a จะมีค่าเป็นจริง

>=

Op1>=Op2 : คืนค่าความเป็นจริงถ้า Op1 มากกว่า หรือเท่ากับ Op2

a=(5>=7); //a จะมีค่าเป็นจริง

==

Op1==Op2 : คืนค่าความเป็นจริงถ้า Op1 เท่ากับ Op2

a=(5==7); // a จะมีค่าเป็นเท็จเพราะ 5 ไม่เท่ากับ 7

!=

Op1!=Op2 : คืนค่าความเป็นจริงถ้า Op1 ไม่เท่ากับ Op2

a=(5!=7); // a จะมีค่าเป็นจริง เพราะ 5 ไม่เท่ากับ 7

":

(expression)"a:b :คือค่าตัว operand a ถ้า expression เป็นจริง

a=(3>5)"false:true; //a จะมีค่าเป็นจริง เพราะผลการเปรียเทียบ 3 มากกว่า 5 เป็นเท็จ เมื่อค่าที่ได้เป็นเท็จจะเลือกค่า true

 

ตัวดำเนินการตรรกะ (Logical Operators)

ตัวดำเนินการทางตรรกะจะทำประมวลผลกับตัวแปรประเภท Boolean หรือ นิพจน์ที่ให้ค่าของข้อมูลเป็นจริงหรือ เท็จ

ค่าความจริงตัวที่1

ค่าความจริงตัวที่2

ผลการประมวลแบบ AND

ผลการประมวลแบบ OR

ผลการประมวลแบบ XOR

true หรือ 1

true หรือ 1

true หรือ 1

true หรือ 1

false หรือ 0

true หรือ 1

false หรือ 0

false หรือ 0

true หรือ 1

true หรือ 1

false หรือ 0

true หรือ 1

false หรือ 0

true หรือ 1

true หรือ 1

false หรือ 0

false หรือ 0

false หรือ 0

false หรือ 0

false หรือ 0

 

รูปแบบของ Boolean Operator และตัวอย่างการประมวลผล

Operator

รูปแบบ และการทำงาน

ตัวอย่าง

! หรือ(NOT)

!(Op1) เปลี่ยนค่าความจริงเป็นค่าตรงกันข้าม

a= !(true); // a จะมีค่าเป็นเท็จ

&&หรือ(AND)

Op1 && Op2 คืนค่าความจริงถ้า Op1 เท่ากับ Op2

a= !(true && false); // a จะมีค่าเป็นเท็จ

|| หรือ (OR)

Op1 || Op2 คืนค่าความจริง ถ้า Op1 ไม่เท่ากับ Op2

a= !(true); // a จะมีค่าเป็นเท็จ

ตัวอย่าง การใช้ Operator แบบ boolean

class BoolLogic{

public static void main(String args[]){

boolean a = true; boolean b = false;

boolean c = a | b; boolean d = a & b;

boolean e = a ^ b; boolean f = (!a & b) | (a & !b);

boolean g = !a;

System.out.println("a = " + a); System.out.println("b = " + b);

System.out.println("a | b = " + c); System.out.println("a & b = " + d);

System.out.println("a ^ b = " + e); System.out.println("!a = " + g);

System.out.println("!a & b | a & !b = " + f);

}

}

 

ตัวดำเนินการระดับ (Bitwise Operator)

ในการจัดเก็บข้อมูลประเภท Interger, short, int และ long จะเก็บในรูปแบบบิต และการเก็บข้อมูลจะเป็นแบบเครื่องหมาย

Operator

รูปแบบ และการทำงาน

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์ที่ได้

~

~ Op : ทำ complement คือ ทำการเปลี่ยนค่าของบิต 1 เป็น 0 และเปลี่ยนบิตที่มีค่า 0 เป็น 1

a= 0x0005

-6

<<, >>

การย้ายบิตไปทางซ้าย และทางขวา

a= 0x0005 << 2
a= 0x0005 >> 2
20
1

>>>

การย้ายบิตไปทางขวาเสมือนไม่มีเครื่องหมาย

a= 0x0005 >>> 2
a= 0xFFF5 >>> 2
1
16381

&

ประมวลผลแบบ Bitwise AND

a= 0x0005 & a = 0x0007;

5

^

ประมวลผลแบบ Bitwise XOR

a= 0x0005 ^ a= 0x0007;

2

|

ประมวลผลแบบ Bitwise OR

a= 0x0005 | a= 0x0007;

7

 

ลำดับในการประมวลของ Operators ต่าง ๆ

ตัวกระทำ (Operators)

ลำดับ

ประเภทของการประมวลผล

() วงเล็บ

1

++(Increment), --(Decrement), +(Unary plus), -(unary minus)

!(Not)

~(Complement)

(type_cast)

2

การคำนวณ

การคำนวณ

Boolean

integer

ทุกรูปแบบ

*(Multiply),/(Divide),%(modulus)

3

การคำนวณ

+(Add),-(subtract)

4

การคำนวณ

<< (Left shift),>>(Right shift),>>>(zero fill)

5

จำนวนเต็ม

< (Less than), <==(less than or equal), >(greater than), >==(greater than or equal)

Instanceof()

6

การคำนวณ object, (เปรียบเทียบ object)

==(Equal),!=(not equal)

7

ข้อมูลพื้นฐาน และ object

&(Bitwise AND)

8

จำนวนเต็ม

^ (Bitwise XOR)

9

จำนวนเต็ม

| (Bitwise OR)

10

จำนวนเต็ม

s&& (AND)

11

Boolean

|| (OR)

12

Boolean

":

13

Boolean

= ,*= , /=, %=, +=, -=, <<=, =>>, >>>, &=, ^=, !=

14

อื่น ๆ

 

ตัวอย่าง การคำนวณโดยใช้ Operator1

class OpEquals{

public static void main (String args[]){

int a =1; int b = 2; int c = 3;

a += 5; b *= 4;

c +=a * b; c %=6;

System.out.println("a = " + a); System.out.println("b = " + b);

System.out.println("c = " + c);

}

}

 

ตัวอย่าง การคำนวณโดยใช้ Operator2

class IncDec{

public static void main(String ars[]){

int a = 1; int b = 2;

int c = ++b; int d = a++;

c++;

System.out.println("a = " + a); System.out.println("b = " + b);

System.out.println("c = " + c); System.out.println("d = " + d);

}

}

 

BACK

สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI)
สายต่อจอ สำหรับเครื่อง macbook pro 2016 (usb-c to HDMI) ความละเอียดระดับ 4K
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
สายต่อหูฟัง และชาร์จไฟ สำหรับ iPhone 7 และ 7 Plus
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
หัวแปลงจาก USB-C Type ไปเป็น USB 3.1 สำหรับ MacBook
ไขควงสำหรับเครื่อง Macbook Air/Pro
ไขควง สำหรับแกะเครื่อง Macbook Air/Pro (300บาท)
HDMI เข้า 3 ออก  1 มีรีโมท
HDMI เข้า 3 ออก 1 มีรีโมท (350บาท)
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
OrmSin.com: ขายหนังสืองานฝีมือไทย-ญี่ปุ่น-จีน (country crafts)
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th